Vad fan får jag för pengarna...

av behan, fredag, februari 15, 2019, 00:23 (473 dagar sedan)

...när jag prenumererar på min tidning?

Ett litet exempel från dagens morgonläsning:
Idag presenterades vindkraftbranschens nya prognos för vindelens utveckling. En fördubblad elproduktion fram till år 2022 och då man hoppas att det kommunala vetot ska avskaffas tror VD:n för Svensk Vindenergi att vindkraften ska svara för 45% av den svenska elproduktionen år 2040. VD:n har fått lägga ut texten om byggplaner, investerarnas vilja att satsa, teknikens utveckling och effektivisering och mycket mera.

Det är väl gott och väl men vän av ordning undrar, kan det vara så här bra, det låter nästan för bra för att vara sant och det vet man ju hur det kan är med sånt.
Och det blir ju lätt lite överentusiastiskt när en branschföreträdare får hålla låda.
Men se då har tidningen tagit sitt ansvar genom att tillfoga en liten faktaruta efter att man agerat som en sorts megafon för branschen.

Med intresse läste jag då faktarutan och fann fyra rader med uppgifter om elproduktionen år 2016 fördelat på vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och kraftvärme. Det var det hela.

En relevant inforuta hade redovisat elproduktionen över tid bl a att vindkraften legat oförändrat på 15-16 TWh under hela perioden 2015 t o m 2018, att kärnkraften under samma period ökat produktionen från c:a 53 till c:a 66 TWh och givetvis även övriga kraftslags utveckling över perioden.
Tidningen borde förstås också ha kritiskt granskat påståendena om vindkraftens förutspådda utveckling. Vad påstod man för fem år sedan skulle ha hänt till idag, exvis.
Det jag som prenumerant betalar för borde rimligen också innefatta en kvalificerad reflektion över den framtida elförsörjningen när kärnkraften släckts ned.

Men kanske hade Svensk Vindenergi betalat för artikeln som annonsplats.

Den gamle, som är lite grinig ikväll

Avatar

Vad fan får jag för pengarna...

av Håkan, Göteborg, fredag, februari 15, 2019, 08:17 (472 dagar sedan) @ behan

Jag hoppas att Seawolf kommer med några synpunkter på sådant som hör ihop med elproduktion och dito konsumtion, behan, själv tänker jag alltid på behovet av installerad effekt som måste vara tillgänglig var sekund dygnet runt, ett behov som många förnybara förespråkare verkar ducka för.

Delar din syn på dagspressens oförmåga att förmedla helhetsbilder i stället för beskurna eller till och med vinklade sådana, i ett par andra sammanhang har detta varit ett upa-tema nyss, men det är samtidigt orealistiskt att förvänta sig mer via journalister.

Lägg därtill att dagens medieutbud i form av dagstidningar på papper snabbt är på väg att gå i graven och endast delvis kommer att ersättas av betalande prenumeranter på nätmotsvarigheten hos DN, GP osv.

Själv har jag nyss sagt upp min prenumeration helt och ser numera med intresse på hur så kallade alternativa media kommer att utvecklas, men den svåra frågan är hur kvalificerad journalistik med både nationell och internationell bevakning ska kunna existera.

Vad fan får jag utan pengar så att säga...

Håkan

Avatar

Vad fan får jag för pengarna...

av Seawolf @, lördag, februari 16, 2019, 06:17 (471 dagar sedan) @ Håkan

Jag hoppas att Seawolf kommer med några synpunkter på sådant som hör ihop med elproduktion och dito konsumtion, behan, själv tänker jag alltid på behovet av installerad effekt som måste vara tillgänglig var sekund dygnet runt, ett behov som många förnybara förespråkare verkar ducka för.

Delar din syn på dagspressens oförmåga att förmedla helhetsbilder i stället för beskurna eller till och med vinklade sådana, i ett par andra sammanhang har detta varit ett upa-tema nyss, men det är samtidigt orealistiskt att förvänta sig mer via journalister.

Lägg därtill att dagens medieutbud i form av dagstidningar på papper snabbt är på väg att gå i graven och endast delvis kommer att ersättas av betalande prenumeranter på nätmotsvarigheten hos DN, GP osv.

Själv har jag nyss sagt upp min prenumeration helt och ser numera med intresse på hur så kallade alternativa media kommer att utvecklas, men den svåra frågan är hur kvalificerad journalistik med både nationell och internationell bevakning ska kunna existera.

Vad fan får jag utan pengar så att säga...

Håkan

Fakta om elsystemet är meningslöst att redovisa. De troende är oemottagliga.
Däremot handlar det INTE om en bristande förmåga hos dagspressen, utan om en stark ovilja att redovisa faktiska förhållanden.

Min prognos för dagspressen är att Sveriges presstöd kommer att utvidgas till att omfatta alla tidningar och till 100% under förevändning av allmänintresset, ungefär som för Public Service. Därmed kommer i stort sett samtliga journalister (rödgröna) att inlemmas i den skattebetalda frizonen som skall trumpeta rödgröna Fake News av alla krafter.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Vad fan får jag för pengarna...

av Håkan, Göteborg, lördag, februari 16, 2019, 13:58 (471 dagar sedan) @ Seawolf

Min prognos för dagspressen är att Sveriges presstöd kommer att utvidgas till att omfatta alla tidningar och till 100% under förevändning av allmänintresset, ungefär som för Public Service. Därmed kommer i stort sett samtliga journalister (rödgröna) att inlemmas i den skattebetalda frizonen som skall trumpeta rödgröna Fake News av alla krafter.

Lika illa som fake news kan vara är no news och i den här artikeln, på en sida med en ansvarig utgivare men inget presstöd, finns en del skrämmande uppgifter som jag inte sett i andra media. Trots presstöd.

https://ledarsidorna.se/2019/02/frankrike-mellan-kaos-och-fortvivlan/

Håkan

Vad fan får jag för pengarna...

av ole, söndag, februari 17, 2019, 21:42 (470 dagar sedan) @ behan

Vad fan får jag för pengarna...

av behan, måndag, februari 18, 2019, 00:02 (470 dagar sedan) @ ole

Jag hämtar alltid mina uppgifter från energiföretagen.se:s hemsida.
Kompletta uppgifter, uppdaterade veckovis inklusive köp och sälj utanför landet och mycket pedagogiskt redovisade. Kolla den för bra info!

Den gamle, som vet var man ska leta

Vad fan får jag för pengarna...

av ole, tisdag, februari 19, 2019, 00:45 (469 dagar sedan) @ behan

Sista "Energiåret" jag fann på energiforetagen.se va för året 2017

[image]

https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/statistik/energiaret/energi...

Där fanns också text…..

"VINDKRAFTEN UPP – TROTS MINSKAD UTBYGGNAD Vindkraftverkens bidrag till elproduktionen under år 2017 var 17,5 TWh, vilket är knappt tio procent mer än föregående års klena resultat, och drygt tio procent av landets elproduktion under året. "

--
ole

Vad fan får jag för pengarna...

av behan, tisdag, februari 19, 2019, 08:25 (468 dagar sedan) @ ole

Ja du Ole, då har du nog bara sett vad du vill se, eller möjligen letat väldigt dåligt.

Gå in på Kraftläget och du kommer att finna sju sidor med allt från vattenmagasinens fyllnadsgrad över tid, till de olika kraftslagens elproduktion både årsvis t o m 2018 och rullande 52 veckor fram till föregående vecka samt den inhemska elförbrukningen över tid. Och mycket mer därtill.
Bl a redovisas mycket tydliga och informativa stapeldiagram avseende utvecklingen över tid.

Leta igen Ole!

Den gamle, som efterlyste korrekt och relevant information i media och inte inlägg med daterad information här på planket

Vad fan får jag för pengarna...

av ole, tisdag, februari 19, 2019, 22:21 (468 dagar sedan) @ behan

Ja, der fanns uppgifter för 2018, men inte inkorporerat i utvecklingen
över längre tid, så som man finner det i "Energiåret".

Ser att både produktionen utav både vattenkraft och vindkraft nog var
lägre i 2018 än i 2017 både för vattenkraft (-5%) och för vindkraft (-6%),
medan kärnkraften ökade med 4%.

[image]

https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/statistik/el/tidigare-kraft...

--
ole

Regression 2015-2018

av ole, onsdag, februari 20, 2019, 21:09 (467 dagar sedan) @ ole

[image]

Som synas är trenden ökande också om man bara ser på dom fyra åren 2015 - 2018,
och ökningen har en faktor på 0.1, eller sådär 10%

--
ole

Avatar

Regression 2015-2018

av Håkan, Göteborg, fredag, februari 22, 2019, 17:01 (465 dagar sedan) @ ole

Jag tror att också behan numera förstår att signaturen ole ser upa som sitt nöjesfält med olika rides att åka i på andras bekostnad.

Håkan

Regression 2015-2018

av behan, fredag, februari 22, 2019, 23:38 (465 dagar sedan) @ Håkan

Jag tror att också behan numera förstår att signaturen ole ser upa som sitt nöjesfält med olika rides att åka i på andras bekostnad.

Håkan

Jag förstår vad du menar, men ser det allt som att det sker på hans egen bekostnad.

Den gamle, som ett tag försökte förstå vad Ole vill

Regression 2000-2018

av ole, lördag, februari 23, 2019, 01:07 (465 dagar sedan) @ behan

Som man vet går det ju ofta lite upp och ner här i världen,
så också med vindkraften.

Om man utför regression för producerad vind-el med enheten GWh
för åren 2000 - 2018, får man följande resultat:


[image]

Som man ser får man en stigning på regressions-linjen på sådär 1040,
vilket betyder att den till data besta tillpassade linj beskriver en
ökning i producerad vind-el på 1040 GWh eller, om man vill, 1,04 TWh
pr. år.

--
ole

Avatar

Regression 2015-2018

av Håkan, Göteborg, lördag, februari 23, 2019, 20:55 (464 dagar sedan) @ behan

Jag tror att också behan numera förstår att signaturen ole ser upa som sitt nöjesfält med olika rides att åka i på andras bekostnad.

Håkan


Jag förstår vad du menar, men ser det allt som att det sker på hans egen bekostnad.

Den gamle, som ett tag försökte förstå vad Ole vill

Det jag syftar på med ordet bekostnad är den frustration som försök att förstå skapar, behan, och att ole får det nöjet utan kostnad.

Håkan

Avatar

Vad fan får jag för pengarna...

av Seawolf @, måndag, februari 18, 2019, 06:56 (469 dagar sedan) @ ole

[image]

Installerad kapacitet är ointressant för vind- och solkraft. Alltså vad diagrammet visar.
Det är producerad kapacitet som kan ha inverkan. Men inte ens det hjälper under de perioder då det är svag vind och nattetid och under vintern.
Solkraft t.ex.: Om nu bilparken skall laddas under natten och på vintern då folk inte kör så hjälper inte solkraft alls.

Att leta fram och redovisa totalt irrelevanta fakta är ett praktexempel på Fake News. Skäms, Ole!

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Vad fan får jag för pengarna...

av ole, måndag, februari 18, 2019, 10:37 (469 dagar sedan) @ Seawolf

Du borde nog dämpa dig lite. På samma sida i den publikation jag länkade till
finns den här illustrationen.

[image]

--
ole

RSS-feed av trådar
powered by my little forum