Avatar

Lärorikt om demokrati och politik

av Seawolf @, lördag, juni 01, 2019, 11:27 (407 dagar sedan)

Larry Lessig:
https://www.youtube.com/watch?v=rHTBQCpNm5o

https://www.youtube.com/watch?v=PJy8vTu66tE

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Lärorikt om demokrati och politik

av Håkan, Göteborg, lördag, juni 01, 2019, 15:17 (406 dagar sedan) @ Seawolf

Intressanta presentationer och tankar, Seawolf, och stundtals var associationerna till Brennans bok Against Democracy starka.

Något motsatt det Brennan argumenterar för var dock det mongoliska sättet att representera folkets röst, ett slumpvis urval av alla medborgare som samlas och diskuterar, men som alltid finns ju då frågan hur slumpvis det i verkligheten är.

Och hur man än försöker skapa bättre representativa system förblir det en omöjlighet att i Sverige, som exempel, få tio millioner människor att komma överens och säga att nu har vi diskuterat och nu kör vi.

Inte ens på upa med sådär en handfull skribenter är det möjligt...

Håkan

Avatar

Lärorikt om demokrati och politik

av Seawolf @, lördag, juni 01, 2019, 16:28 (406 dagar sedan) @ Håkan


Något motsatt det Brennan argumenterar för var dock det mongoliska sättet att representera folkets röst, ett slumpvis urval av alla medborgare som samlas och diskuterar, men som alltid finns ju då frågan hur slumpvis det i verkligheten är.

Håkan

Det mongoliska sättet är inte historiskt unikt. Det medför att man eliminerar att de utsedda representanterna är beroende av några nomineringsinstanser och kan därför agera utifrån sina egna preferenser. Rätt skött så har över tid har alla medborgare lika chanser att deltaga oberoende av sina respektive tillhörigheter och preferenser.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Lärorikt om demokrati och politik

av Håkan, Göteborg, lördag, juni 01, 2019, 17:13 (406 dagar sedan) @ Seawolf


Något motsatt det Brennan argumenterar för var dock det mongoliska sättet att representera folkets röst, ett slumpvis urval av alla medborgare som samlas och diskuterar, men som alltid finns ju då frågan hur slumpvis det i verkligheten är.

Håkan


Det mongoliska sättet är inte historiskt unikt. Det medför att man eliminerar att de utsedda representanterna är beroende av några nomineringsinstanser och kan därför agera utifrån sina egna preferenser. Rätt skött så har över tid har alla medborgare lika chanser att deltaga oberoende av sina respektive tillhörigheter och preferenser.

Håller med om detta i princip, Seawolf, och just hur nomineringsprocedurerna snedvrider hela den demokratiska tanken blev ju beskrivna i det ena föredraget på ett minst sagt tydligt sätt.

Kom på att en artikel på ledarsidorna.se beskriver detta i sammanhang med EU-valet, se länk.

https://ledarsidorna.se/2019/06/henrik-sundstrom-kryssade-sig-fran-25e-till-2a-plats-ko...

Dock än en gång, alla medborgare är inte på ett enhetligt sätt engagerade och uppdaterade och i stand-by läge och i förväntan på att bli valda och få vara med och bestämma i en viss fråga, precis som i Sverige är de flesta passiva och okunniga, förutom under kafferastdiskussioner och på upa, och det är bara att se sig omkring i kretsarna av vänner och bekanta och kollegor genom åren för att inse det.

Har just lyssnat på Veckopanelen på kvartal.se, den här gången med Ann Heberlein, Linda Nordlund och Björn Rosengren, och en hel del intressant blev sagt där också och en del med bäring just på svårigheterna att få folk att bli överens om framtiden och vägen dit.

https://kvartal.se/artiklar/centern-ett-mycket-pragmatiskt-parti/

Håkan

RSS-feed av trådar
powered by my little forum