Båtrelaterat

av Excel 319, söndag, augusti 04, 2019, 08:25 (346 dagar sedan)

Under bastukvällen i går i vår klubbstuga kom frågan upp, vem har företräde i en trång passage om inget står om det i sjökortet? Fyra förslag kom upp. Fegast väjer, störst går först, finns ingen regel, samt att den som går i farledens riktning har företräde. De två första tror jag vi kan bortse från, även om en del kör efter det konceptet. Frågan omfattar endast fritidsbåtar runt 15 till 50 fot.

Avatar

Båtrelaterat

av Håkan, Göteborg, söndag, augusti 04, 2019, 09:56 (346 dagar sedan) @ Excel 319

Under bastukvällen i går i vår klubbstuga kom frågan upp, vem har företräde i en trång passage om inget står om det i sjökortet? Fyra förslag kom upp. Fegast väjer, störst går först, finns ingen regel, samt att den som går i farledens riktning har företräde. De två första tror jag vi kan bortse från, även om en del kör efter det konceptet. Frågan omfattar endast fritidsbåtar runt 15 till 50 fot.

En så provocerande rubrik får ju inte lämnas opåtalad, Excel 319, och jag fortsätter med att påstå att ett av de alternativ du tror vi kan bortse från är närmast verkligheten - störst går först.

Med ett annat ordval handlar det om vilket fartyg som har mest begränsad manöverförmåga, vilket ju är ett välkänt begrepp.

Det är många regler som bygger på bedömningar till sjöss då exakta definitioner av de inblandade faktorerna saknas, när är till exempel en farled sådan att ett visst fartyg har begränsad manöverförmåga medan ett annat inte har det, men oftast lyckas vi ta oss förbi varandra.

Håkan

Båtrelaterat

av Excel 319, söndag, augusti 04, 2019, 13:45 (346 dagar sedan) @ Håkan

Trodde jag var tydlig i min tanke att det rör sig om fritidsbåtar. För att vara mer precis. Vad gäller om två likvärdiga båtar möts viden passage stor nog bara för en båt?

[image]
[image]

Avatar

Båtrelaterat

av Håkan, Göteborg, söndag, augusti 04, 2019, 15:04 (346 dagar sedan) @ Excel 319

Trodde jag var tydlig i min tanke att det rör sig om fritidsbåtar. För att vara mer precis. Vad gäller om två likvärdiga båtar möts viden passage stor nog bara för en båt?

[image]
[image]

För att börja med en nog så viktig sak, Excel 319, begreppet fritidsbåt existerar inte i sjötrafikförordningen.

Alla som rör sig på sjön är fartyg och omfattas av samma regler oavsett varför de finns och är där, och jag säger detta då den där myten om brödseglare kontra nöjesseglare tycks vara omöjlig att bli av med.

Men din fråga förblir naturligtvis lika relevant för det, hur agerar två fartyg i en trång mötessituation och på vilka grunder gör de sina bedömningar?

Det jag skrev om begränsad manöverförmåga står sig, men naturligtvis och som jag också skrev är det möjligt för två olika båtförare att bedöma en situation olika.

Så ett annat svar på din fråga är att det inte finns en definierad regel för vem som ska gå först.

Spännande på sjön är det ibland.

Håkan

Båtrelaterat

av Excel 319, söndag, augusti 04, 2019, 15:40 (346 dagar sedan) @ Håkan

Då är det som jag trodde. Det övriga har vi väl haft uppe på planket, åtminstone gammelplanket, tidigare.

Avatar

Båtrelaterat

av Håkan, Göteborg, söndag, augusti 04, 2019, 16:11 (346 dagar sedan) @ Excel 319

Då är det som jag trodde. Det övriga har vi väl haft uppe på planket, åtminstone gammelplanket, tidigare.

Det har varit många trådar sedan många år och en del av dem riktigt roliga om brödseglare och om många andra teman som engagerat och skapat upprörda inlägg och till och med lite stormiga trådar, Excel 319, men tiderna förändras och nu är det snart bara ole kvar...

Håkan

RSS-feed av trådar
powered by my little forum