Avatar

Liberal nationalism...

av Håkan, Göteborg, måndag, september 09, 2019, 08:09 (387 dagar sedan)

...är temat i den här intressanta artikeln, där en del historiska bakgrunder till vad nationer och stater är, och inte är, också beskrivs och en del nya tankar väcktes.

https://kvartal.se/artiklar/det-nya-sverige-behover-liberal-nationalism/

Som så ofta får man också ett litet perspektiv på vad som genom åren sig på upa tilldragit haver, och ett citat i artikeln är värt att citera separat här.

"”De som sova den eviga sömnen under dessa gravkullar, ha alla givit sitt bidrag till det svenska folkets rika arv. Intet ärligt dagsverke, ingen god tanke, ingen skapandets glädje, ingen våndans strävan har förspillts. Det finns där alltsammans i marker, som brutits, i företag, som satts igång, i den rättsordning, som byggts upp, i tanke, dikt och ton. […] De släkten, som gingo före oss, voro icke bättre än vårt, icke mera storsinta, icke dugligare. Icke förty har de i all sin bristfällighet skapat detta oändligt stora, som vi i vår tur måste lämna åt våra efterkommande, förkovrat av det bästa vi i vår skröplighet hade att giva. Vi får bara icke svika.”"

Håkan

RSS-feed av trådar
powered by my little forum