Avatar

En mycket tankeväckande artikel...

av Håkan, Göteborg, torsdag, september 19, 2019, 20:56 (155 dagar sedan)

...i kvartal.se, den nätsida jag ser som den viktigaste att hålla koll på och inte minst för att den saknar kommentarsfält - den som vill kommentera får göra det via mail och det filtrerar bort en hel del som annars skrivs på studs, så att säga.

https://kvartal.se/artiklar/svenska-staten-och-kapitalet-i-samma-lackande-modellbat/

En historielektion och inte bara om Sverige, och med vinklingar som nog får många med mig att tänka att det nog inte bara var just vi själva och hur duktiga vi var som vi har att tacka för hur bra vi haft det ända tills nyligen...

Detta som en reflektion av mig som varit anställd i sådär tjugo av de första åren av arbetsliv och egenföretagare i drygt trettio därefter och ännu så länge pågående.

Men jag har aldrig haft någon anställd att hantera så jag har kommit lindrigt undan tror jag...

Håkan

Avatar

En mycket tankeväckande artikel...

av Seawolf @, fredag, september 20, 2019, 05:14 (154 dagar sedan) @ Håkan

Ännu en skribent som inte ser klart. Sveriges framgångar under 40-50-60-talen var till mycket stor del en följd av att vi inte varit med i världskrigen, utan kunnat köra hår utan sönderbombade industrier och infrastruktur. Att inte ens nämna detta i en så lång och detaljerad artikel visar en seriös brist på verklighetsförankring.

Det är också intressant att se hur du frossar i dels problembeskrivande, dels historiebeskrivande skriverier. När det som närmast totalt saknas är skribenter som funderar på effektiva samhällsförändringar som kan LÖSA problemen och föra oss uppåt igen.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

En mycket tankeväckande artikel...

av Håkan, Göteborg, fredag, september 20, 2019, 09:00 (154 dagar sedan) @ Seawolf

Ännu en skribent som inte ser klart. Sveriges framgångar under 40-50-60-talen var till mycket stor del en följd av att vi inte varit med i världskrigen, utan kunnat köra hår utan sönderbombade industrier och infrastruktur. Att inte ens nämna detta i en så lång och detaljerad artikel visar en seriös brist på verklighetsförankring.

Det är också intressant att se hur du frossar i dels problembeskrivande, dels historiebeskrivande skriverier. När det som närmast totalt saknas är skribenter som funderar på effektiva samhällsförändringar som kan LÖSA problemen och föra oss uppåt igen.

Saltsjöbadsandan, Harpsundsdemokratin och det Heliga Folkhemmet var de teman som författaren valt att fördjupa sig i, Seawolf, men jag får väl å hans vägnar be om ursäkt för att han inte dessutom och trots att det låg utanför dessa teman nämnde det du påpekade.

Jag kan som en liten pikant detalj säga att jag funderade på en rubrik till mitt inlägg med syftning just på dig och det du nu (för vilken gång i ordningen...) påpekar om problembeskrivning utan samtidiga problemlösningsförslag, men jag tog något neutralare i stället.

Det där med effektiva samhällsförändringar uttryckta som realistiska handlingsplaner inom nuvarande parlamentariska system, där vi ju ofrånkomligen måste börja, lyser faktiskt med sin frånvaro överallt det skrivs eller sägs något Seawolf, har du lagt märke till det?

Håkan

Avatar

En mycket tankeväckande artikel...

av Seawolf @, fredag, september 20, 2019, 17:26 (154 dagar sedan) @ Håkan

Det där med effektiva samhällsförändringar uttryckta som realistiska handlingsplaner inom nuvarande parlamentariska system, där vi ju ofrånkomligen måste börja, lyser faktiskt med sin frånvaro överallt det skrivs eller sägs något Seawolf, har du lagt märke till det?

Håkan

Citerar mig själv:
"När det som närmast totalt saknas är skribenter som funderar på effektiva samhällsförändringar som kan LÖSA problemen och föra oss uppåt igen."

Jag skulle naturligtvis ha uttryckt mig tydligare:
" saknas är skribenter, politiker och utredare m.fl. som "

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

En mycket tankeväckande artikel...

av Håkan, Göteborg, fredag, september 20, 2019, 21:17 (154 dagar sedan) @ Seawolf

Det där med effektiva samhällsförändringar uttryckta som realistiska handlingsplaner inom nuvarande parlamentariska system, där vi ju ofrånkomligen måste börja, lyser faktiskt med sin frånvaro överallt det skrivs eller sägs något Seawolf, har du lagt märke till det?

Håkan


Citerar mig själv:
"När det som närmast totalt saknas är skribenter som funderar på effektiva samhällsförändringar som kan LÖSA problemen och föra oss uppåt igen."

Jag skulle naturligtvis ha uttryckt mig tydligare:
" saknas är skribenter, politiker och utredare m.fl. som "

Det är alltid bra att uttrycka sig så tydligt och så komplett som möjligt, Seawolf och alla andra, men man ska samtidigt inte dra detta så långt att ett vanligt samtal eller ett vanligt meningsutbyte blir omöjliggjort.

Det jag ser och hör i det politiska samtalet är många förslag på åtgärder och handlingsplaner men de har alla, eller nästan alla, det gemensamt att allt redan har prövats.

Det som gör de gångna generationernas politik och samhällssyn meningslös i dag är det faktum att världen har förändrats, och Sverige mer och snabbare än något annat land i västvärlden.

Sedan bara några årtionden har befolkningen ökat snabbare än i något annat land och i dag är var fjärde som är permanent bosatt här av utländsk härkomst. Något liknande har aldrig hänt tidigare i världen och det är inte märkligt att ingen har några konkreta förslag till hur detta ska hanteras.

Det är för mig tydligt att nästa val kommer att bli dramatiskt, och det kan hända mycket innan dess också.

Håkan

Avatar

En mycket tankeväckande artikel...

av Seawolf @, lördag, september 21, 2019, 06:43 (153 dagar sedan) @ Håkan

Det där med effektiva samhällsförändringar uttryckta som realistiska handlingsplaner inom nuvarande parlamentariska system, där vi ju ofrånkomligen måste börja, lyser faktiskt med sin frånvaro överallt det skrivs eller sägs något Seawolf, har du lagt märke till det?

Håkan


Citerar mig själv:
"När det som närmast totalt saknas är skribenter som funderar på effektiva samhällsförändringar som kan LÖSA problemen och föra oss uppåt igen."

Jag skulle naturligtvis ha uttryckt mig tydligare:
" saknas är skribenter, politiker och utredare m.fl. som "


Det är alltid bra att uttrycka sig så tydligt och så komplett som möjligt, Seawolf och alla andra, men man ska samtidigt inte dra detta så långt att ett vanligt samtal eller ett vanligt meningsutbyte blir omöjliggjort.

Det jag ser och hör i det politiska samtalet är många förslag på åtgärder och handlingsplaner men de har alla, eller nästan alla, det gemensamt att allt redan har prövats.

Det som gör de gångna generationernas politik och samhällssyn meningslös i dag är det faktum att världen har förändrats, och Sverige mer och snabbare än något annat land i västvärlden.

Sedan bara några årtionden har befolkningen ökat snabbare än i något annat land och i dag är var fjärde som är permanent bosatt här av utländsk härkomst. Något liknande har aldrig hänt tidigare i världen och det är inte märkligt att ingen har några konkreta förslag till hur detta ska hanteras.

Det är för mig tydligt att nästa val kommer att bli dramatiskt, och det kan hända mycket innan dess också.

Håkan

Traditionell kriminalpolitik var baserad på piska och avskräckning: De straffade sattes så synligt som möjligt, inte för att bättra dem, utan för att avskräcka alla andra. I svårare fall via hängning på maximalt synlig plats, alternativt sönderhuggning och uppsättning av delarna "stegel och hjul"
Man uppnådde då tre saker: 1) Maximal avskräckning av andra, 2) eliminering av fortsatt kriminell verksamhet, 3) billig efterhantering.

Svensk kriminalpolitik har utvecklats till att till varje pris för att försöka maximera chansen att brottslingen skall komma på bättre tankar och börja leva laglydigt uteslutande via morötter. Detta innebär tre saker: Avskräckningseffekten är obefintlig, 2) ändlösa upprepningar av brott av de kriminella, 3) maximalt kostsam hantering under "omvändelseförvaringen".

Min tro är att Sverige måste införa ett mellanting mellan dessa två angreppssätt, alltså både morot och piska, där förvaringen av brottsdömda är maximalt billig och långvarig efter några återfall, och där barn i tidig grundskola tas på obligatoriska studiebesök för att visa hur det blir om man inte sköter sig.

Alla flockdjur inklusive människan har en fenomenal förmåga att lära sig av varandra och individerna lär sig av andras erfarenheter vad som är bra respektive dåligt/farligt. Detta har visats i experiment, där t.ex. en hel flock har lärt sig att frukta en viss människa med visst karakteristiskt utseende som gjort några av dem illa, och denna lärdom har dessutom förmedlats i flera generationer efteråt.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

En mycket tankeväckande artikel...

av Håkan, Göteborg, söndag, september 22, 2019, 12:28 (152 dagar sedan) @ Seawolf

Paulina Neuding skiver i dagens Göteborgs-Posten en kort men läs- och tänkvärd fundering över en aspekt av att låsa in allt fler allt längre tider, Seawolf och alla, en aspekt som jag själv inte sett lika tydligt tidigare.

https://www.gp.se/debatt/gettofiering-en-baksida-av-strängare-straff-1.18401967

Och tyvärr, någon lösning har hon inte...utöver det jag envisas med att se som det viktiga, att ta upp frågor så de blir till en del av diskussionen i förhoppning att någon får en idé.

Håkan

Avatar

En mycket tankeväckande artikel...

av Seawolf @, måndag, september 23, 2019, 06:20 (151 dagar sedan) @ Håkan

Paulina Neuding skiver i dagens Göteborgs-Posten en kort men läs- och tänkvärd fundering över en aspekt av att låsa in allt fler allt längre tider, Seawolf och alla, en aspekt som jag själv inte sett lika tydligt tidigare.

https://www.gp.se/debatt/gettofiering-en-baksida-av-strängare-straff-1.18401967

Och tyvärr, någon lösning har hon inte...utöver det jag envisas med att se som det viktiga, att ta upp frågor så de blir till en del av diskussionen i förhoppning att någon får en idé.

Håkan

Ännu en skribent som inte klarar att tänka utanför boxen. När hon tänker strängare straff ser hon USA:s kriminalpolitik och dess konsekvenser. Som om det inte kunde finnas blandformer.
I enlighet med den klassiska iakttagelsen att utvecklingar följer "tes-antites-syntes", så bör svensk kriminalpolitik tillämpa syntes: Initial återanpassningsansträngning, därefter sträng och olyxig förvaring med erbjudande om förbättringsansträngningar, och slutligen permanent, hermetisk, superbillig och besöksfri förvaring av ohjälpliga fall.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

En mycket tankeväckande artikel...

av Håkan, Göteborg, måndag, september 23, 2019, 14:55 (151 dagar sedan) @ Seawolf

Ännu en skribent som inte klarar att tänka utanför boxen. När hon tänker strängare straff ser hon USA:s kriminalpolitik och dess konsekvenser. Som om det inte kunde finnas blandformer.
I enlighet med den klassiska iakttagelsen att utvecklingar följer "tes-antites-syntes", så bör svensk kriminalpolitik tillämpa syntes: Initial återanpassningsansträngning, därefter sträng och olyxig förvaring med erbjudande om förbättringsansträngningar, och slutligen permanent, hermetisk, superbillig och besöksfri förvaring av ohjälpliga fall.

Det var tvärtom just en tanke utanför boxen hon gav uttryck för, Seawolf, att hårdare dvs längre straff har konsekvenser på flera områden och det hon nämner har jag inte sett i diskussionerna tidigare.

Din modell skulle förstärka detta, och det är möjligt att det ändå är vad som behövs för att vända utvecklingen, och Paulina Neuding skriver ungefär så också.

Håkan

Avatar

En mycket tankeväckande artikel...

av Seawolf @, måndag, september 23, 2019, 17:36 (151 dagar sedan) @ Håkan

Ännu en skribent som inte klarar att tänka utanför boxen. När hon tänker strängare straff ser hon USA:s kriminalpolitik och dess konsekvenser. Som om det inte kunde finnas blandformer.
I enlighet med den klassiska iakttagelsen att utvecklingar följer "tes-antites-syntes", så bör svensk kriminalpolitik tillämpa syntes: Initial återanpassningsansträngning, därefter sträng och olyxig förvaring med erbjudande om förbättringsansträngningar, och slutligen permanent, hermetisk, superbillig och besöksfri förvaring av ohjälpliga fall.


Det var tvärtom just en tanke utanför boxen hon gav uttryck för, Seawolf, att hårdare dvs längre straff har konsekvenser på flera områden och det hon nämner har jag inte sett i diskussionerna tidigare.

Din modell skulle förstärka detta, och det är möjligt att det ändå är vad som behövs för att vända utvecklingen, och Paulina Neuding skriver ungefär så också.

Håkan

Nej, hon är totalt inlåst i den svenska kriminalbox som bara ältar om risker med hårdare straff och nödvändigheten av eviga försök till återanpassning. Det faktum att hon har kommit på att varna för "gettofiering" bringar henne inte en millimeter utanför denna box.
Hon verkar inte ensam därinne, om man så säger. De därinne ser inget utanför, utan tolkar små varianter av boxinnehållet som om de tillhörde områdena utanför.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

En mycket tankeväckande artikel...

av Håkan, Göteborg, måndag, september 23, 2019, 18:04 (151 dagar sedan) @ Seawolf

Nej, hon är totalt inlåst i den svenska kriminalbox som bara ältar om risker med hårdare straff och nödvändigheten av eviga försök till återanpassning. Det faktum att hon har kommit på att varna för "gettofiering" bringar henne inte en millimeter utanför denna box.
Hon verkar inte ensam därinne, om man så säger. De därinne ser inget utanför, utan tolkar små varianter av boxinnehållet som om de tillhörde områdena utanför.

Nu undrar jag om du verkligen läser vad som skrivs innan du bildar dig dina orubbliga åsikter, Seawolf, och detta med ett par citat ur hennes artikel som grund:

"Och det råder ingen tvekan om att det krävs betydande straffskärpningar om rättsstaten ska ha en chans mot gängen."

"Men med strängare straff kommer också nya problem. Vi får fler fickor i samhället där alla känner någon som sitter inne. Fler barn som växer upp med frihetsberövade familjemedlemmar och grannar, och med helgbesök hos pappa i fängelset. Det är i sig ett slags gettoisering, och en särskilt socialt explosiv utveckling givet att vi till stor del talar om invandrartäta bostadsområden.
Straffskärpningar är en viktig beståndsdel i en kriminalpolitik för en ny verklighet. Låt oss inte för den sakens skull låtsas att det är en enkel lösning."

Och för att gnugga in det lite extra Seawolf, du läste kanske inte samtidigt en annan artikel av henne som fanns klickbar via min länk, och som väldigt mycket hör ihop med temat:

https://www.gp.se/debatt/straffskalorna-i-sverige-är-omoraliskt-milda-1.16587180

Ta nu ett par djupa meditativa andetag Seawolf.

Håkan

Här har några andra tänkt.......

av ole, tisdag, september 24, 2019, 00:45 (151 dagar sedan) @ Håkan

https://www.regeringen.se/artiklar/2019/09/regeringen-foreslar-ytterligare-atgarder-mot...

"Det är det största paketet mot gängkriminaliteten någonsin i Sverige. Ett mycket ambitiöst paket som omfattar åtgärder på både kort och lång sikt, både nya verktyg för myndigheterna, hårdare straff och ett bättre brottsförebyggande arbete, säger inrikesminister Mikael Damberg."

--
ole

Avatar

Här har några andra tänkt.......

av Håkan, Göteborg, tisdag, september 24, 2019, 14:23 (150 dagar sedan) @ ole

https://www.regeringen.se/artiklar/2019/09/regeringen-foreslar-ytterligare-atgarder-mot...

"Det är det största paketet mot gängkriminaliteten någonsin i Sverige. Ett mycket ambitiöst paket som omfattar åtgärder på både kort och lång sikt, både nya verktyg för myndigheterna, hårdare straff och ett bättre brottsförebyggande arbete, säger inrikesminister Mikael Damberg."

Har du noterat att detta endast är det största paketet av utredningar någonsin i Sverige, ole, och att det dröjer år innan något av det kan bli verklighet?

Håkan

Avatar

En mycket tankeväckande artikel...

av Seawolf @, tisdag, september 24, 2019, 06:55 (150 dagar sedan) @ Håkan

"Dont argue with success"
https://www.internations.org/go/moving-to-singapore/country-facts/safety-law-and-crime-...

Eller
"The proof of the pudding is in the eating"

Skulle stängare straff leda till gettoeländen och arvskriminalitet enligt den ursvenska teorin om "sociala faktorer" skulle Singapore i stort sett vara ett gigantiskt getto. I stället är det motsatsen och världens mest lagliga stad.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

RSS-feed av trådar
powered by my little forum