Avatar

Public Service

av Håkan, Göteborg, lördag, februari 29, 2020, 13:17 (134 dagar sedan)

Detta riksdominerande media diskuteras och ifrågasätts mer än tidigare, då alla numera tvångsbeskattas på åtskilliga milliarder, förutom den vänstervridning som jag inte kan kommentera då jag ytterst sällan tar del av det de publicerar.

Tvångsbeskattningen innebär att de ännu tydligare än förut inte är ett fristående media utan bundet till staten, oavsett om de finns bakom en teknikalitet av en stiftelse eller något liknande.

Det är bland annat därför jag inte reagerade på samma sätt som många andra gjorde, speciellt inom media förstås men naturligtvis också inom samtliga andra partier, när en ledamot i kulturutskottet ville att utskottet skulle kalla cheferna för SVT och SR till sig för att diskutera och bli utfrågade om möjlig partiskhet i programutbud och innehåll.

Andra gick i taket, jag nöjde mig med att konstatera att än en gång någon från SD ställer till ett spektakel, väl vetande att det skulle leda till hysteri hos övriga.

Den här artikeln i dagens GP är ett exempel.

https://www.gp.se/kultur/kultur/därför-kommer-jag-fortsätta-gå-i-bylunds-fälla-1.246752...

Den som läst på om de olika debattknep som finns känner igen en del i artikeln, till exempel detta som jag citerar:

"I Bylunds Sverige ska journalister kunna straffas för publiceringar om de fälls för partiskhet i Granskningsnämnden. Smaka på det igen. Straff. Straff! För att vara journalist?"

Det där om att de först ska ha fällts av Granskningsnämnden glömdes bort och ersattes med "Straff! För att vara journalist?", och det gick på mindre än en sekund för GPs kulturchef...

...men han skriver också i avslutningen att partiledningen är mer sansad än många av partimedlemmarna så det balanserar det hela litegrann.

Det ska också noteras att regeringen sedan flera år försöker inskränka yttrandefriheten genom grundlagsförändringar vilket skulle göra det straffbart att publicera, eller ens forska och förbereda publicering, av sådant som kan anses skada Sverigebilden utomlands.

På ledarsidorna.se har Johan Westerholm skrivet mycket om detta de senaste åren.
Detta apropå att straffa journalister...

Håkan

Avatar

Public Service

av Seawolf @, lördag, februari 29, 2020, 16:56 (134 dagar sedan) @ Håkan

I diskussionerna om Public Service lyfts ständigt att journalister endast skall behöver följa åsikts- och tryckfrihetrslagarna, och att andra restriktioner inte skall gälla.

Men det är oacceptabelt att en skattefinansierad verksamhet tillåter journalister och andra att utnyttja sin anställning för skattepengar att uttrycka icke-neutral politisk infiltration och propaganda.

Dilemmat löses med att en speciell Public-servicelag instiftas som förbjuder sådant, och alla avgöranden skall göras av det reguljära rättsväsendet och inte (som idag) av en Granskningsnämnd vars ledamöter tillsätts av den politska regeringen, vilken även tillsätter ledningen inom PS.

Om en anställd inom ett företag bryter mot en hastighetsbestämmelse är det inte företaget som straffas. Om en anställd bryter mot t.ex. en kemikaliehanteringslag och annan i företaget inte medverkat i det så döms personen, och om denne andre medverkat döms ev. båda. Inte företaget.

Det är alltså inget konstigt alls att stifta en lag om personligt ansvar för anställda inklusive journalister inom Public Service.

Lagen skall utkräva ansvar av alla anställda personer inom PS, inte bara någon utsedd "Ansvarig Utgivare". Det senare leder bara till att man byter Ansvarig utgivare som grovjobbare byter skjorta. Glöm inte hur Lars Johan HIerta på sin tid förbigick utgivningsförbudet för hans "Aftonbladet "genom att ändra namnet eftersom, "1:a, 2:a, 3:e osv. Aftoonbladet."
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Johan_Hierta
"Allt som kan förvanskas kommer att förvanskas....."

En PS-lag enligt ovan utgör ingen begränsning alls för journalistkåren, bara om de väljer att ta anställning där.
De journalister och andra anställda som inte accepterar att jobba med de förutsättingar en ny PS-lag innebär hindras inte att jobba som de vill enligt åsiktsfrihets- och tryckfrihetslagarna, de behöver bara säga upp sig och hitta andra, icke skattefinansierade kanaler för sin aktivism än PS.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Public Service

av S-B A-son ⌂ @, Västkusten något söder om Gbg, lördag, februari 29, 2020, 18:07 (134 dagar sedan) @ Seawolf

I diskussionerna om Public Service lyfts ständigt att journalister endast skall behöver följa åsikts- och tryckfrihetrslagarna, och att andra restriktioner inte skall gälla.

Men det är oacceptabelt att en skattefinansierad verksamhet tillåter journalister och andra att utnyttja sin anställning för skattepengar att uttrycka icke-neutral politisk infiltration och propaganda.

Dilemmat löses med att en speciell Public-servicelag instiftas som förbjuder sådant, och alla avgöranden skall göras av det reguljära rättsväsendet och inte (som idag) av en Granskningsnämnd vars ledamöter tillsätts av den politska regeringen, vilken även tillsätter ledningen inom PS.

Om en anställd inom ett företag bryter mot en hastighetsbestämmelse är det inte företaget som straffas. Om en anställd bryter mot t.ex. en kemikaliehanteringslag och annan i företaget inte medverkat i det så döms personen, och om denne andre medverkat döms ev. båda. Inte företaget.

Det är alltså inget konstigt alls att stifta en lag om personligt ansvar för anställda inklusive journalister inom Public Service.

Lagen skall utkräva ansvar av alla anställda personer inom PS, inte bara någon utsedd "Ansvarig Utgivare". Det senare leder bara till att man byter Ansvarig utgivare som grovjobbare byter skjorta. Glöm inte hur Lars Johan HIerta på sin tid förbigick utgivningsförbudet för hans "Aftonbladet "genom att ändra namnet eftersom, "1:a, 2:a, 3:e osv. Aftoonbladet."
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Johan_Hierta
"Allt som kan förvanskas kommer att förvanskas....."

En PS-lag enligt ovan utgör ingen begränsning alls för journalistkåren, bara om de väljer att ta anställning där.
De journalister och andra anställda som inte accepterar att jobba med de förutsättingar en ny PS-lag innebär hindras inte att jobba som de vill enligt åsiktsfrihets- och tryckfrihetslagarna, de behöver bara säga upp sig och hitta andra, icke skattefinansierade kanaler för sin aktivism än PS.

Public Service finansieras ju olika i olika länder. Att vi i Sverige frångått licensifinansierad PS anser jag är fullständigt fel av flera skäl.

Finns det något annat land som uppfyller de kriterier som Seawolf ställt upp och hur har det i så fall fungerat?

Mvh Sven-Barry

--
アルバム「ヴェイパー・ドローイングス」から 
póg mo thóin
sǝǝɹʇ ǝɥʇ uI ʇsol ʇoƃ 'ʇsǝɹoɟ ǝɥʇ puIɟ oʇ ǝɯɐɔ ǝʍ
ǝƃɐd ɹnoʎ oʇuo sIɥʇ ǝʇsɐd puɐ ʎdoɔ 'sʎɐs sɥIʇ ʇɐɥʍ ʇno ǝɹnƃIɟ oʇ ɥƃnouǝ ʇɹɐɯs ǝɹɐ noʎ ɟI
ผลการค้นหาคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
नया साल मुबारक हो

Avatar

Public Service

av Seawolf @, söndag, mars 01, 2020, 06:26 (133 dagar sedan) @ S-B A-son

I diskussionerna om Public Service lyfts ständigt att journalister endast skall behöver följa åsikts- och tryckfrihetrslagarna, och att andra restriktioner inte skall gälla.

Men det är oacceptabelt att en skattefinansierad verksamhet tillåter journalister och andra att utnyttja sin anställning för skattepengar att uttrycka icke-neutral politisk infiltration och propaganda.

Dilemmat löses med att en speciell Public-servicelag instiftas som förbjuder sådant, och alla avgöranden skall göras av det reguljära rättsväsendet och inte (som idag) av en Granskningsnämnd vars ledamöter tillsätts av den politska regeringen, vilken även tillsätter ledningen inom PS.

Om en anställd inom ett företag bryter mot en hastighetsbestämmelse är det inte företaget som straffas. Om en anställd bryter mot t.ex. en kemikaliehanteringslag och annan i företaget inte medverkat i det så döms personen, och om denne andre medverkat döms ev. båda. Inte företaget.

Det är alltså inget konstigt alls att stifta en lag om personligt ansvar för anställda inklusive journalister inom Public Service.

Lagen skall utkräva ansvar av alla anställda personer inom PS, inte bara någon utsedd "Ansvarig Utgivare". Det senare leder bara till att man byter Ansvarig utgivare som grovjobbare byter skjorta. Glöm inte hur Lars Johan HIerta på sin tid förbigick utgivningsförbudet för hans "Aftonbladet "genom att ändra namnet eftersom, "1:a, 2:a, 3:e osv. Aftoonbladet."
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Johan_Hierta
"Allt som kan förvanskas kommer att förvanskas....."

En PS-lag enligt ovan utgör ingen begränsning alls för journalistkåren, bara om de väljer att ta anställning där.
De journalister och andra anställda som inte accepterar att jobba med de förutsättingar en ny PS-lag innebär hindras inte att jobba som de vill enligt åsiktsfrihets- och tryckfrihetslagarna, de behöver bara säga upp sig och hitta andra, icke skattefinansierade kanaler för sin aktivism än PS.


Public Service finansieras ju olika i olika länder. Att vi i Sverige frångått licensifinansierad PS anser jag är fullständigt fel av flera skäl.

Finns det något annat land som uppfyller de kriterier som Seawolf ställt upp och hur har det i så fall fungerat?

Mvh Sven-Barry

Hjulet skulle inte ha uppfunnits om kravet varit att det redan måste ha funnits innan.....

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Public Service

av Håkan, Göteborg, söndag, mars 01, 2020, 15:36 (133 dagar sedan) @ Seawolf


Hjulet skulle inte ha uppfunnits om kravet varit att det redan måste ha funnits innan.....

Jag kan komplettera på sätt och vis med en av de frågor jag ställde mig, redan då jag första gången såg detta om att begära cheferna till utskottet för utfrågning, att vad är det för märkligt med det?

Någon som annars kan föreslå en mångmiljardverksamhet som till hundra procent använder skattemedel och vars chefer inte skulle övervakas och ibland utfrågas av de folkvalda i riksdagen, via de utskott som där finns?

Men så snart SD är inblandat bryter allt förnuft ihop och då dammet efter uppståndelsen lagt sig, och de som gått i taket sammanfattar det med att de än en gång lyckats avslöja vad SD är för några, så sätter sig Jimmie Åkesson med sin partiledningsgrupp och kollar de nya opinionssiffrorna...

Håkan

RSS-feed av trådar
powered by my little forum