Avatar

Har du pengar

av Pinja, tisdag, augusti 25, 2020, 01:15 (35 dagar sedan)

En gammal vän i Finland som jag nyss fått kontakt med på Facebook lade upp denna bild. Bilden innehåller visdom bortom vidare förklaringar. Amen, så att säga.

[image]

Pinja

Avatar

Har du pengar

av Håkan, Göteborg, tisdag, augusti 25, 2020, 13:25 (35 dagar sedan) @ Pinja

En gammal vän i Finland som jag nyss fått kontakt med på Facebook lade upp denna bild. Bilden innehåller visdom bortom vidare förklaringar. Amen, så att säga.

[image]

Pinja

Fanken Pinja, det påminner om hur min uppdragsgivares serviceavdelning fungerar, ju.

[image]


Håkan

Avatar

Har du pengar

av Pinja, tisdag, augusti 25, 2020, 19:28 (34 dagar sedan) @ Håkan

Ja det är nog dessvärre många underhållsavdelningar som fungerar så.

Pinja

Avatar

Har du pengar

av Seawolf @, onsdag, augusti 26, 2020, 10:20 (34 dagar sedan) @ Pinja

Ja det är nog dessvärre många underhållsavdelningar som fungerar så.

Pinja

Det Håkans diagram visar är inte hur underhållsavdelningar inom ett företag funkar, utan hur kundreklamationsavdelningar agerar när kunden kommer tillbaka med en pryl.

Ett producerande företag överlever inte om deras interna underhålls/reparationsavdelning agerar så. Under en tid kan ledningen kapa ner på underhållet för att tillfälligt uppvisa en ökad vinst som ökar deras bonus, men då uppstår med nödvändighet något som av erfarna sakkunniga benämnes "en underhållsskuld" och denna växer tills företaget konkar om man inte förr eller senare betalar tillbaka på den.

När konkagränsen syns vid horisonten för ledningen som orsakade problemet avgår de, varpå en ny tillsättes av styrelsen med uppdrag att sanera. Den nya gör en massa "engångsavskrivningar" och "investeringar" som betalar hela underhållsskulden på ett bräde och är så stora som de kan övertyga styrelsen om första året, varefter de påföljande år kan starta cirkusen med bonusar igen, osv.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Har du pengar

av Håkan, Göteborg, onsdag, augusti 26, 2020, 21:40 (33 dagar sedan) @ Seawolf

Ja det är nog dessvärre många underhållsavdelningar som fungerar så.

Pinja


Det Håkans diagram visar är inte hur underhållsavdelningar inom ett företag funkar, utan hur kundreklamationsavdelningar agerar när kunden kommer tillbaka med en pryl.

Ett producerande företag överlever inte om deras interna underhålls/reparationsavdelning agerar så. Under en tid kan ledningen kapa ner på underhållet för att tillfälligt uppvisa en ökad vinst som ökar deras bonus, men då uppstår med nödvändighet något som av erfarna sakkunniga benämnes "en underhållsskuld" och denna växer tills företaget konkar om man inte förr eller senare betalar tillbaka på den.

När konkagränsen syns vid horisonten för ledningen som orsakade problemet avgår de, varpå en ny tillsättes av styrelsen med uppdrag att sanera. Den nya gör en massa "engångsavskrivningar" och "investeringar" som betalar hela underhållsskulden på ett bräde och är så stora som de kan övertyga styrelsen om första året, varefter de påföljande år kan starta cirkusen med bonusar igen, osv.

Det Seawolf beskriver är alldeles riktigt så länge man håller sig till företag, eller för tydlighetens skull kommersiella företag.

Men överför nu beskrivningen till andra delar av samhället, som till exempel järnvägar, rörsystem för vatten, rörsystem för avlopp, elkraftproduktion, elkraftdistribution - för att bara nämna några - och i dessa sammanhang blir just det där med underhåll och reparationsavdelningars brister tydliga och i någon mån illustrerade av diagrammet och med uteblivna åtgärder för många hundratals milliarder att försöka ta igen.
Tills nästa regeringsbyte, ungefär som Seawolf beskriver det i kommersiella företag, men nästa regering har en fördel där - de kan peka på oss väljare och säga att det var ni som valde den förra regeringen...

Och så har vi ju alla mjuka delar i samhället med samma brist på underhåll sedan långliga tider som skolor, sjukvård, äldreomsorg, polis och militär (Jo de uniformerade är numera mjuka och genusindoktrinerade), och inte minst det politiska etablissemanget som numera är inte bara mjukt utan snarare i upplösningstillstånd.

Håkan
underhållande

Avatar

Har du pengar

av Seawolf @, torsdag, augusti 27, 2020, 07:11 (33 dagar sedan) @ Håkan

Inom politiken är det dessvärre normalt att politiker ständigt slår på trumman för att slänga skattepengar på nya mer eller mindre monumentliknande saker som kulturhus, idrottshallar, simhallar, parker mm.

Men man kapar bort i stort sett allt seriöst underhåll från dessa anläggningar så att de efter något eller några decennium blir sjaskiga och dysfunktionella. I en del fall görs en uppryckning för att få bort resultatet av denna "underhållsskuld", men då kallar man det inte underhåll utan investering. Men eftersom sådant inte är lika politiskt sexigt som att måla upp ett nytt objekt som ersätter det gamla så river man alltså det gamla i förtid.

Men observera att det inte är utförarna av underhåll som kör efter Håkans diagram, utan politikerna i detta fall, lika väl som att vissa företagsledningar gör liknande.

Sensmoralen är att offentligheten misshushållar med skattemedlen. För att det offentliga skall fungera långsiktigt krävs att VARJE satsning ges en löpande årlig underhållsbudget. En konsekvens av detta är då att efter ett tag tas hela den offentliga budgeten upp av rena driftskostnader plus underhållskostnader, och nya eller ytterligare spektakulära monument över politikernas dådkraft blir ekonomiskt omöjliga.

Det är värt att notera att det svenska begreppet "underhåll" på norska heter "Vedlikehold" och betyder återöversatt till svenska "vidmaktshållande", vilket klarare beskriver vad det handlar om.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Har du pengar

av Pinja, torsdag, augusti 27, 2020, 11:11 (33 dagar sedan) @ Seawolf

Ack ja.

Pinja

RSS-feed av trådar
powered by my little forum