Avatar

Någon mer än jag som undrar var alla hundratals milliarder..

av Håkan, Göteborg, onsdag, september 02, 2020, 16:29 (28 dagar sedan)

...kommer från, de som vår finansminister nu spenderar på olika stödinsatser till storföretag?


https://kvartal.se/artiklar/oppen-bar-pa-centralbankernas-coronafest/

Artikeln är värd att läsa, men mest för de globala och historiska perspektiv den ger förutom det min rubrik syftar på.

Sverige är ju trots mångas hybris endast en liten del av världen, trots allt poserande med feministisk utrikespolitik och humanistisk stormakt och generös flyktingpolitik och att alla har rätt till asyl.

Håkan

Avatar

Någon mer än jag som undrar var alla hundratals milliarder..

av morpheus, onsdag, september 02, 2020, 16:37 (28 dagar sedan) @ Håkan

...kommer från, de som vår finansminister nu spenderar på olika stödinsatser till storföretag?


https://kvartal.se/artiklar/oppen-bar-pa-centralbankernas-coronafest/

Artikeln är värd att läsa, men mest för de globala och historiska perspektiv den ger förutom det min rubrik syftar på.

Sverige är ju trots mångas hybris endast en liten del av världen, trots allt poserande med feministisk utrikespolitik och humanistisk stormakt och generös flyktingpolitik och att alla har rätt till asyl.

Håkan

Dom har väl legat i ladorna och förökat sig?

Avatar

Någon mer än jag som undrar var alla hundratals milliarder..

av Seawolf @, torsdag, september 03, 2020, 06:57 (27 dagar sedan) @ Håkan

Var de kommer ifrån är en sak. Nationalekonomiskt trolleri är svaret.

Men den allvarligare frågan i Sverige är i stället:

Vart tar alla dessa hundratals miljarder av skattepengar vägen?

Offentliga sektorn svämmar över av offentliganställda och av skattepengar betalda organisations- förenings- och företagsanställda organisatörer, utredare, administratörer, tyckare, journalister mm. som inte praktiskt utför det slags arbete som ingår i samhällskontraktet. I stället producerar de en svårpenetrerbar massa av byråkratiska snårskogar som försvårar för de verkliga utförarna att producera de som det hela skall syfta till, nämligen Vård, Skola, Omsorg, Rättsväsende osv.

Exempelvis har man mätt och redovisat både för 30 år sen och nyligen, att av av alla som uppbär lön under rubriken sjukvråd inom offentliga sektorn, så utgörs bara c:a hälften av Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. De får det inte lättare att jobba rätt och effektivt av alla dessa byråkrater.

Public Service har oceaner av anställda, likafullt köper de in merparten av sina idiotprogram från frilansare. Dessutom, trots att de är skattebetalda, så ingår de inte i offentlighetsprincipen så utomstående kan inte granska deras ekonomiska förehavanden.

Verksamma poliser (som inte bara sitter bakom skrivbord) utgör troligen knappt halva styrkan. Vad hjälper det att sänka kraven för poliser för att kunna anställa flera när de existerande inte används till huvuduppgiften?

Utbildningsväsendet, i synnerhet högskoleväsendet, utgöres av en accelererande mängd tjänster med specialisering av politiskt korrekta inriktningar rörande "diskriminering", "genusproblem", ojämlikhet, "historierevidering" mm. där politiska agitatorer inte bara förbrukar skattepengar, utan dessutom kan sprida sina rödgröna ideologier på heltid.
Mängden av avhandlingar är överväldigande som belyser den urgamla sanningen att "Det är bättre att vara ung, frisk, vacker och rik, än att vara gammal, ful, sjuk och fattig." Varenda sådan avhandling har krävt flitiga fleråriga studier och resulterande avhandlings intellektuella höjd är mestadels på komiknivå.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Någon mer än jag som undrar var alla hundratals milliarder..

av Håkan, Göteborg, torsdag, september 03, 2020, 13:03 (27 dagar sedan) @ Seawolf

Håller med Seawolf om att det är trolleri, och både in och ut så att säga eftersom vi ju vet att pengar egentligen inte finns.

Det som finns är en gemensam tro på att framtiden kommer att vara åtminstone nästan likadan som nutiden, och att den tron en säljare har på att den sedel eller banköverföring han får kan användas igen till något han vill köpa.
Så enkelt och så sårbart är det, vilket otaliga exempel både historiskt och i nutid på länder med hyperinflation visar.

Så det vår finansminister gör är bara att begära lite starkare tro av oss alla, nu när den heliga bok...f'låt budgeten fått ytterligare tusen milliarder sedl...f'låt sidor att tro på och att alla troende ska få sin belöning en dag...

Håkan
otrogen svensk rondellhund

RSS-feed av trådar
powered by my little forum