Avatar

Visst är tiden ur led...

av Håkan, Göteborg, fredag, oktober 02, 2020, 12:37 (361 dagar sedan)

...eller vad tror andra efter att ha lyssnat på tjugofem minuter av Chris Forsne när hon talar ut och är riktigt förbannad?

https://youtu.be/6af_uT8fkGA

De så kallade etablerade media existerar i dag enbart genom ett tillskott av hundratals millioner av skattemedel, via statskontroll, utan det skulle de gå i konkurs och försvinna.

I fallet SVT osv har de nyligen utan folkligt stöd bakom beslutet blivit helt skattefinansierade.

Någon som tror att tiden läker alla sår?

Håkan

Avatar

Visst är tiden ur led...

av S-B A-son ⌂ @, Västkusten något söder om Gbg, fredag, oktober 02, 2020, 13:50 (361 dagar sedan) @ Håkan

...eller vad tror andra efter att ha lyssnat på tjugofem minuter av Chris Forsne när hon talar ut och är riktigt förbannad?

https://youtu.be/6af_uT8fkGA

De så kallade etablerade media existerar i dag enbart genom ett tillskott av hundratals millioner av skattemedel, via statskontroll, utan det skulle de gå i konkurs och försvinna.

I fallet SVT osv har de nyligen utan folkligt stöd bakom beslutet blivit helt skattefinansierade.

Någon som tror att tiden läker alla sår?

Håkan

Kan du ge några exempel på s.k. alternativmedia som har täckning även på nyheter och aktuella händelser?

Mvh Sven-Barry

--
アルバム「ヴェイパー・ドローイングス」から 
póg mo thóin
sǝǝɹʇ ǝɥʇ uI ʇsol ʇoƃ 'ʇsǝɹoɟ ǝɥʇ puIɟ oʇ ǝɯɐɔ ǝʍ
ǝƃɐd ɹnoʎ oʇuo sIɥʇ ǝʇsɐd puɐ ʎdoɔ 'sʎɐs sɥIʇ ʇɐɥʍ ʇno ǝɹnƃIɟ oʇ ɥƃnouǝ ʇɹɐɯs ǝɹɐ noʎ ɟI
ผลการค้นหาคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
नया साल मुबारक हो

Avatar

Visst är tiden ur led...

av Seawolf @, lördag, oktober 03, 2020, 07:09 (360 dagar sedan) @ S-B A-son


Kan du ge några exempel på s.k. alternativmedia som har täckning även på nyheter och aktuella händelser?

Mvh Sven-Barry

Den som söker han skall och finna!

Söker man inte, eller söker med skygglappar, så finner man heller inget och man frågar andra i stället.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Visst är tiden ur led...

av morpheus, lördag, oktober 03, 2020, 07:35 (360 dagar sedan) @ Seawolf

Alternativmedia presenterar ju oftast bara nyheter som passar deras agenda. Finns väl knappt några som är neutrala utan de har alla en färg.

Avatar

Visst är tiden ur led...

av Håkan, Göteborg, lördag, oktober 03, 2020, 08:34 (360 dagar sedan) @ morpheus

Alternativmedia presenterar ju oftast bara nyheter som passar deras agenda. Finns väl knappt några som är neutrala utan de har alla en färg.

Alternativmedia sysslar inte med nyhetsförmedling alls, morpheus, om man med sådant menar lokala händelser eller annat utan kopplingar till större sammanhang.

Däremot finns det många, speciellt om man tittar också utanför Sverige, som sysslar med att skriva om sådant som kan ses som bitar i olika pussel, och det är en nog så viktig rapportering.

Beträffande agendastyrd verksamhet har ordinarie media en framskjuten plats, inte bara på sina ledarsidor där det hör hemma, utan också i form av urval och ordval och i olika sammanhang som nyheter, kultur, lokalpolitik, sociala frågor osv.

Och detta framgår väldigt tydligt i samtalet med Chris Forsne också om SVT.

Håkan

Avatar

Visst är tiden ur led...

av Håkan, Göteborg, söndag, oktober 04, 2020, 14:09 (359 dagar sedan) @ Håkan

Ytterligare en belysande artikel på kvartal.se om våra numera med tvång skattefinansierade media.

https://kvartal.se/artiklar/att-vilja-ar-politik/

Tvång betyder att alla ska betala för att de ska kunna existera, också de som inte vill titta eller lyssna på SVT eller SR.

Det blev efterhand klart för statsmakten att detta var enda sättet att hindra dem från att kollapsa och försvinna, och detsamma gäller de stora privata mediehusen också.

Och det är inte bara i mediefrågor, närhelst ett politiskt misslyckande blir omöjligt att dölja ska mer skattepengar satsas...

Arma land.

Håkan

RSS-feed av trådar
powered by my little forum