Avatar

Elsa Widding...

av Håkan, Göteborg, söndag, oktober 11, 2020, 13:23 (14 dagar sedan)

...i Fredagsintervjun på kvartal.se och det hon säger är värt att lyssna på och - som de på kvartal alltid påpekar - tänka vidare själva på.

https://kvartal.se/artiklar/fredagsintervju-elsa-widding/

Det är mycket hon berättar om, från miljardrullningen med Nuon till olika människor som hon ibland framställer i lite bättre dager än vad som oftast görs men också åt andra hållet, men framför allt är hennes samtal en ganska så skarp kommentar till det som blivit ett mantra hos många genom Greta Thunberg, "lyssna på vetenskapen".

Hon nämner inte Greta Thunberg eller andra så kallade ikoner vare sig direkt eller indirekt, men hon berättar mycket tydligt att vetenskapen inte består av en enda röst att lyssna på.

Det är otvivelaktigt så att om mänskligheten har tusendubblat förbränningen av kol och olja de senaste tvåhundra åren blir det effekter av olika slag som det annars inte hade blivit.

Huruvida dessa effekter är marginella eller till och med omätbara i planetens ständigt cykliska processer, eller förebådande den mänskliga civilisations sammanbrott, är den fråga där så kallade klimatalarmister är på ena sidan och de så kallade klimatförnekarna är på andra sidan.

Vi som mest bara funderar ligger alltså som vanligt illa till att få skäll från båda håll.

Håkan

Avatar

Elsa Widding...

av Pinja, torsdag, oktober 22, 2020, 21:45 (3 dagar sedan) @ Håkan
Ändrad av Pinja, torsdag, oktober 22, 2020, 22:01

"Det är otvivelaktigt så att om mänskligheten har tusendubblat förbränningen av kol och olja de senaste tvåhundra åren blir det effekter av olika slag som det annars inte hade blivit.

Huruvida dessa effekter är marginella eller till och med omätbara i planetens ständigt cykliska processer, eller förebådande den mänskliga civilisations sammanbrott, är den fråga där så kallade klimatalarmister är på ena sidan och de så kallade klimatförnekarna är på andra sidan."

En väl ställd och intressant fråga Håkan. Jag har inte tidigare bekantat mig med Elsa Widding, men gjort det lite nu i kväll. Dels intervjun, dels ett Youtube inslag av henne själv. Alldeles oavsett vad man anser om koldioxidens relativa andel av den klimatförändring som sker (och alltid har skett) så skulle jag vilja utvidga frågeställningen med frågan om det är möjligt att med restriktiva dekret och kommandon riktade till hela mänskligheten åstadkomma den eftersträvade minskningen av CO2 utsläppen. På detta tror jag inte ett ögonblick. Om man studerar mänsklighetensutveckling på lång sikt så finner man snart att människan oemotståndligt dras till outnyttjade resurser och utnyttjar dessa tills de är uttömda. Så har det alltid varit, och att vi här hos oss späker oss kommer inte att ändra detta faktum. Däremot undanröjer inte detta faktum fördelen med och behovet av att sluta våra processer så att nettopåverkan på miljön minimeras. Tvärtom.

Pinja

Avatar

Elsa Widding...

av Håkan, Göteborg, fredag, oktober 23, 2020, 10:01 (2 dagar sedan) @ Pinja

"Det är otvivelaktigt så att om mänskligheten har tusendubblat förbränningen av kol och olja de senaste tvåhundra åren blir det effekter av olika slag som det annars inte hade blivit.

Huruvida dessa effekter är marginella eller till och med omätbara i planetens ständigt cykliska processer, eller förebådande den mänskliga civilisations sammanbrott, är den fråga där så kallade klimatalarmister är på ena sidan och de så kallade klimatförnekarna är på andra sidan."

En väl ställd och intressant fråga Håkan. Jag har inte tidigare bekantat mig med Elsa Widding, men gjort det lite nu i kväll. Dels intervjun, dels ett Youtube inslag av henne själv. Alldeles oavsett vad man anser om koldioxidens relativa andel av den klimatförändring som sker (och alltid har skett) så skulle jag vilja utvidga frågeställningen med frågan om det är möjligt att med restriktiva dekret och kommandon riktade till hela mänskligheten åstadkomma den eftersträvade minskningen av CO2 utsläppen. På detta tror jag inte ett ögonblick. Om man studerar mänsklighetensutveckling på lång sikt så finner man snart att människan oemotståndligt dras till outnyttjade resurser och utnyttjar dessa tills de är uttömda. Så har det alltid varit, och att vi här hos oss späker oss kommer inte att ändra detta faktum. Däremot undanröjer inte detta faktum fördelen med och behovet av att sluta våra processer så att nettopåverkan på miljön minimeras. Tvärtom.

Pinja

Roligt att se ett gammalt inlägg få liv, Pinja, och det du skriver är detsamma som jag tänker om detta - och det du skriver om att människan dras till outnyttjade resurser och tömmer dessa är alldeles riktigt.

Med dagens vetenskapliga möjligheter vet vi mycket om, till exempel, hur den nordamerikanska kontinenten befolkades norrifrån då det fanns landförbindelse till den euroasiatiska kontinenten.
Människan spred sig sakta söderöver, det var ingen folkvandring så som tyvärr alltför många ser dessa skeenden var de än har förekommit.
I stället flyttade sig en del människor så sakteliga allteftersom de blev för många för att de resurser som fanns skulle att räcka till alla, eller då resurserna faktiskt uttömts av dem.
Och de djur av många olika arter som fram till människans intåg "bedjurat" kontinenten utrotades under några århundraden eller årtusenden.
I en del fall för att de kunde ätas, i andra fall för att de var farliga och därför jagades.

Sådana har vi alltid varit och sådana är vi än i dag, och det sociala täcket vi har skapat är mycket tunt.

Håkan

Avatar

Elsa Widding...

av Pinja, fredag, oktober 23, 2020, 11:07 (2 dagar sedan) @ Håkan

Man kan också anlägga en mer "politisk" aspekt på det hela. Om man tror, som generellt vänstern gör, att en önskad utveckling kan kommenderas fram, ser man naturligtvis få hinder för detta även bär det gäller att minska CO2 utsläppen. Men som historien visar fungerar inte denna typ av metoder annat än på mycket kort sikt, och de styrande nödgas ta till ren terror för att få sin vilja i genom mot sina motsträviga undersåtar som bara tänker på sitt eget bästa.

På lång, dvs hållbar, sikt fungerar inte enbart piskan. Det gör däremot moroten. Genom tekniska och kulturella framsteg som gjort livet lättare har vi gjort bestående framsteg. Så måste vi fortsätta. Den finns tyvärr ingen annan väg.

Pinja

Avatar

Elsa Widding...

av Seawolf @, fredag, oktober 23, 2020, 12:04 (2 dagar sedan) @ Pinja

Man kan också anlägga en mer "politisk" aspekt på det hela. Om man tror, som generellt vänstern gör, att en önskad utveckling kan kommenderas fram, ser man naturligtvis få hinder för detta även bär det gäller att minska CO2 utsläppen. Men som historien visar fungerar inte denna typ av metoder annat än på mycket kort sikt, och de styrande nödgas ta till ren terror för att få sin vilja i genom mot sina motsträviga undersåtar som bara tänker på sitt eget bästa.

På lång, dvs hållbar, sikt fungerar inte enbart piskan. Det gör däremot moroten. Genom tekniska och kulturella framsteg som gjort livet lättare har vi gjort bestående framsteg. Så måste vi fortsätta. Den finns tyvärr ingen annan väg.

Pinja

Den mest intressanta frågan av alla är hur mycket elände som dagens miljöaktiviter måste ta till sig innan de också inser faktum:

- Utvecklad kärnkraft i gigantomfattning är det enda som kan vidmakthålla jordens antal av Homo Sapiens med ett drägligt liv.....

Mycket och billig energi inte minst av värme i kombination med gott om CO2 ger förutsättningar för matodlingar i tillräcklig omfattning....

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

RSS-feed av trådar
powered by my little forum