Avatar

Brexit

av Pinja @, Västerås, fredag, oktober 16, 2020, 21:08 (347 dagar sedan)
Ändrad av Pinja, fredag, oktober 16, 2020, 21:43

Verkar svårt att få till. Jag är inte insatt i detaljerna, men vad jag förstår verkar det som om EU insisterar på att få fortsätta fiska i Brittiska vatten även efter Brexit. Varför då?? Det luktar någon gammal fransk ost om denna fråga.

Jag är inte insatt i UKs fiskeripolitik, men den kan knappast vara sämre än EUs, även om denna är lite bättre än den annars vore tack vare de nordiska länderna. Lämnade åt sig själv kommer EU utan hämningar fiska upp den sista fisken. Som sagt, jag har inga fakta, men känslomässigt håller jag fullständigt med Boris Johnsson.

Pinja

Avatar

Brexit

av Håkan, Göteborg, lördag, oktober 17, 2020, 12:18 (346 dagar sedan) @ Pinja

Verkar svårt att få till. Jag är inte insatt i detaljerna, men vad jag förstår verkar det som om EU insisterar på att få fortsätta fiska i Brittiska vatten även efter Brexit. Varför då?? Det luktar någon gammal fransk ost om denna fråga.

Jag är inte insatt i UKs fiskeripolitik, men den kan knappast vara sämre än EUs, även om denna är lite bättre än den annars vore tack vare de nordiska länderna. Lämnade åt sig själv kommer EU utan hämningar fiska upp den sista fisken. Som sagt, jag har inga fakta, men känslomässigt håller jag fullständigt med Boris Johnsson.

Pinja

Jag har försökt hitta något aktuellt om detta, Pinja, men de någorlunda nya artiklarna i tidningar är bakom betalvägg och en del annat är sedan början av året eller ännu längre tillbaka.

Är det något särskilt som de bråkar om nu och var kan jag hitta något skrivet om det?

För övrigt ser jag Brexit som negativt för alla och mest för UK, och det är inte uteslutet att Skottland kommer tillbaka som en självständig nation i en nära framtid, efter att verkligheten utanför EU blivit tydlig för skottarna.
Kombinationen att de inte ville lämna EU men nästan valde att lämna UK för några år sedan kan bli effektfull.

Håkan

Avatar

Brexit

av Seawolf @, lördag, oktober 17, 2020, 14:55 (346 dagar sedan) @ Håkan

Verkar svårt att få till. Jag är inte insatt i detaljerna, men vad jag förstår verkar det som om EU insisterar på att få fortsätta fiska i Brittiska vatten även efter Brexit. Varför då?? Det luktar någon gammal fransk ost om denna fråga.

Jag är inte insatt i UKs fiskeripolitik, men den kan knappast vara sämre än EUs, även om denna är lite bättre än den annars vore tack vare de nordiska länderna. Lämnade åt sig själv kommer EU utan hämningar fiska upp den sista fisken. Som sagt, jag har inga fakta, men känslomässigt håller jag fullständigt med Boris Johnsson.

Pinja


Jag har försökt hitta något aktuellt om detta, Pinja, men de någorlunda nya artiklarna i tidningar är bakom betalvägg och en del annat är sedan början av året eller ännu längre tillbaka.

Är det något särskilt som de bråkar om nu och var kan jag hitta något skrivet om det?

För övrigt ser jag Brexit som negativt för alla och mest för UK, och det är inte uteslutet att Skottland kommer tillbaka som en självständig nation i en nära framtid, efter att verkligheten utanför EU blivit tydlig för skottarna.
Kombinationen att de inte ville lämna EU men nästan valde att lämna UK för några år sedan kan bli effektfull.

Håkan

Vilka effekter Brexit får på England återstår att se, även om det troligen är mest negativt. De eventuella fördelarna för England har ju inte inträffat ännu, medan nackdelarna är lättare att påtala. Som vanligt är det okända alltid mycket farligare än det existerande, oavsett vad det existerande innebär. Alltid!

Oavsett detta kan man bara hoppas att fler länder börjar få opinioner som kräver sina xxx-its, för detta skulle kunna få EU att idka självrannsakan och banta ned sig.
EU:s byråkrati och makt ligger i praktiken totalt oåtkomligt för varje rimlig form av demokrati, och likt alla byråkratier i världshistorien sväller den över alla rimliga proportioner. Politikerna från EU:s länder är oftast starkt FÖR EU för många av de lagar och regler som EU beslutar om skulle de aldrig kunna få igenom hemma eftersom de då skulle bli bortröstade.
Inom EU existerar ju inte någon av folket vald maktposition som skulle kunna hindra detta, alltså att på Trumpskt vis "Drain the Swamp". Man måste skilja mellan USA:s folks sympati med denna viljeinriktning och de stolleprov som Trumps belackare ständigt gräver fram.
Därmed finns det bara ett enda sätt för folkliga opinioner (som tycker att EU har urartat på många områden) att protestera, nämligen genom att rösta med fötterna, och Brexit har visat att folken kan få nog!

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Brexit

av Pinja @, Västerås, lördag, oktober 17, 2020, 15:18 (346 dagar sedan) @ Seawolf

På mycket lång sikt kanske Brexit är bra men på kort sikt, dvs vår livstid, överväger nackdelarna både för dem och för oss. Håller med om detta. EU har utan mandat och drivet främst av Frankrike svällt över bräddarna på ett sätt som kommer att möta motreaktioner, och ju gör det redan.

Men nu var det ju mest fisket jag tänkte på. Här har EU ett mycket dåligt track record, och jag hoppas, utan att veta, att UK känner mera ansvar för ett hållbart fiske. Fast innerst inne tvivlar jag. Fiskeindustrin i de flesta länder, i all synnerhet i Östersjön borde läggas ner för några decennier. Sen kanske man kan börja fiska lite igen, hållbart och med ansvar. Ett minimum vore i alla falla att förbjuda trålfiske i alla dess former och överallt.

Pinja

Avatar

Brexit

av Seawolf @, lördag, oktober 17, 2020, 15:53 (346 dagar sedan) @ Pinja

På mycket lång sikt kanske Brexit är bra men på kort sikt, dvs vår livstid, överväger nackdelarna både för dem och för oss. Håller med om detta. EU har utan mandat och drivet främst av Frankrike svällt över bräddarna på ett sätt som kommer att möta motreaktioner, och ju gör det redan.

Men nu var det ju mest fisket jag tänkte på. Här har EU ett mycket dåligt track record, och jag hoppas, utan att veta, att UK känner mera ansvar för ett hållbart fiske. Fast innerst inne tvivlar jag. Fiskeindustrin i de flesta länder, i all synnerhet i Östersjön borde läggas ner för några decennier. Sen kanske man kan börja fiska lite igen, hållbart och med ansvar. Ett minimum vore i alla falla att förbjuda trålfiske i alla dess former och överallt.

Pinja

Instämmer om fisket. Att EU skall ha fiskerättigheterna leder till rovdrift, eftersom kollektivt ägd resurs per automatik leder till detta. "tar inte jag ut detta kommer nån annan ändå att göra det"
Eget ägd resurs innebär trots allt att det finns ett incitament till att se långsiktigt på vad resursen kan avkasta.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Brexit

av Håkan, Göteborg, söndag, oktober 18, 2020, 11:45 (345 dagar sedan) @ Seawolf

På mycket lång sikt kanske Brexit är bra men på kort sikt, dvs vår livstid, överväger nackdelarna både för dem och för oss. Håller med om detta. EU har utan mandat och drivet främst av Frankrike svällt över bräddarna på ett sätt som kommer att möta motreaktioner, och ju gör det redan.

Men nu var det ju mest fisket jag tänkte på. Här har EU ett mycket dåligt track record, och jag hoppas, utan att veta, att UK känner mera ansvar för ett hållbart fiske. Fast innerst inne tvivlar jag. Fiskeindustrin i de flesta länder, i all synnerhet i Östersjön borde läggas ner för några decennier. Sen kanske man kan börja fiska lite igen, hållbart och med ansvar. Ett minimum vore i alla falla att förbjuda trålfiske i alla dess former och överallt.

Pinja


Instämmer om fisket. Att EU skall ha fiskerättigheterna leder till rovdrift, eftersom kollektivt ägd resurs per automatik leder till detta. "tar inte jag ut detta kommer nån annan ändå att göra det"
Eget ägd resurs innebär trots allt att det finns ett incitament till att se långsiktigt på vad resursen kan avkasta.

En reflexion eller två om detta med egna eller kollektivt ägda resurser och EU, är att EU i sig är ett resultat av att se Europa som en resurs att betrakta som gemensam för de europeiska nationerna - åtminstone de som är EU-medlemmar.

Det började som en enbart ekonomisk union efter andra världskrigets slut, med tanken att länder vars näringsliv är starkt ihopflätade knappast skulle gå i krig med varandra igen, och unionen har därefter ständigt expanderat med också andra aspekter av ett gemensamt Europa, och som Pinja säger med en byråkratisk apparat som svällt över alla bräddar.

Och det som Seawolf påpekar, att det som ingen äger enskilt tenderar att inte heller hanteras ansvarsfullt av någon enskild, det ser vi ständiga exempel på i alla sammanhang.

Till exempel just i fiskefrågorna där Spanien och Portugal i alla år stuckit ut som nationer, och med några svenska västkustfiskares aktiviteter utanför västafrika som exempel på mer individuella.

Eller EUs jordbrukspolitik, som framför allt franska storbönder som lobbygrupp har motsatt sig alla försök att anpassa till verkligheten, som i dag är den enskilt största delen av budgeten och som sprider hundratals milliarder över åkrarna, detta lite poetiskt uttryckt.

Eller som just nu, tusentals milliarder ska lånas upp av EU för att stödja genomkorrumperade regimer och ineffektiva näringsliv i de länder som ligger söder om Alperna, och att de har återbetalningskrav endast på en mindre del av detta.
Snacka om att det kan löna sig att inte vara enskilt ansvarstagande ibland...


Men som en liten specifik kommentar till Pinja och trålfiske, detta tema hade vi uppe på upa för några år sedan och du var lika bestämd då som nu.

Jag kollade då en del olika källor för att se vad trålfiske är och hur det bedrivs, och jag fann ungefär som väntat att det finns många olika sätt att använda trål och många olika typer av trålar.
Det jag läste då gav mig intrycket att ett kategoriskt förbud mot allt trålfiske överallt och alltid inte skulle ge fiskarna (de som simmar) dramatiskt förbättrade miljöer men att fiskarna (de i båtarna) skulle bli arbetslösa och måste bli försörjda med skattemedel i stället.

Plus att den mängd fisk som då kunde köpas skulle minska och därmed priset öka, och så skulle vi än en gång vara i det där att endast de rika osv...

Det är inte lätt att ha bestämda åsikter...

Håkan

Avatar

Brexit

av morpheus, söndag, oktober 18, 2020, 15:13 (345 dagar sedan) @ Håkan

Hitler ville också ha ett Europa.

Avatar

Brexit

av Seawolf @, söndag, oktober 18, 2020, 15:26 (345 dagar sedan) @ Håkan

På mycket lång sikt kanske Brexit är bra men på kort sikt, dvs vår livstid, överväger nackdelarna både för dem och för oss. Håller med om detta. EU har utan mandat och drivet främst av Frankrike svällt över bräddarna på ett sätt som kommer att möta motreaktioner, och ju gör det redan.

Men nu var det ju mest fisket jag tänkte på. Här har EU ett mycket dåligt track record, och jag hoppas, utan att veta, att UK känner mera ansvar för ett hållbart fiske. Fast innerst inne tvivlar jag. Fiskeindustrin i de flesta länder, i all synnerhet i Östersjön borde läggas ner för några decennier. Sen kanske man kan börja fiska lite igen, hållbart och med ansvar. Ett minimum vore i alla falla att förbjuda trålfiske i alla dess former och överallt.

Pinja


Instämmer om fisket. Att EU skall ha fiskerättigheterna leder till rovdrift, eftersom kollektivt ägd resurs per automatik leder till detta. "tar inte jag ut detta kommer nån annan ändå att göra det"
Eget ägd resurs innebär trots allt att det finns ett incitament till att se långsiktigt på vad resursen kan avkasta.


En reflexion eller två om detta med egna eller kollektivt ägda resurser och EU, är att EU i sig är ett resultat av att se Europa som en resurs att betrakta som gemensam för de europeiska nationerna - åtminstone de som är EU-medlemmar.

Det började som en enbart ekonomisk union efter andra världskrigets slut, med tanken att länder vars näringsliv är starkt ihopflätade knappast skulle gå i krig med varandra igen, och unionen har därefter ständigt expanderat med också andra aspekter av ett gemensamt Europa, och som Pinja säger med en byråkratisk apparat som svällt över alla bräddar.

Och det som Seawolf påpekar, att det som ingen äger enskilt tenderar att inte heller hanteras ansvarsfullt av någon enskild, det ser vi ständiga exempel på i alla sammanhang.

Till exempel just i fiskefrågorna där Spanien och Portugal i alla år stuckit ut som nationer, och med några svenska västkustfiskares aktiviteter utanför västafrika som exempel på mer individuella.

Eller EUs jordbrukspolitik, som framför allt franska storbönder som lobbygrupp har motsatt sig alla försök att anpassa till verkligheten, som i dag är den enskilt största delen av budgeten och som sprider hundratals milliarder över åkrarna, detta lite poetiskt uttryckt.

Eller som just nu, tusentals milliarder ska lånas upp av EU för att stödja genomkorrumperade regimer och ineffektiva näringsliv i de länder som ligger söder om Alperna, och att de har återbetalningskrav endast på en mindre del av detta.
Snacka om att det kan löna sig att inte vara enskilt ansvarstagande ibland...


Men som en liten specifik kommentar till Pinja och trålfiske, detta tema hade vi uppe på upa för några år sedan och du var lika bestämd då som nu.

Jag kollade då en del olika källor för att se vad trålfiske är och hur det bedrivs, och jag fann ungefär som väntat att det finns många olika sätt att använda trål och många olika typer av trålar.
Det jag läste då gav mig intrycket att ett kategoriskt förbud mot allt trålfiske överallt och alltid inte skulle ge fiskarna (de som simmar) dramatiskt förbättrade miljöer men att fiskarna (de i båtarna) skulle bli arbetslösa och måste bli försörjda med skattemedel i stället.

Plus att den mängd fisk som då kunde köpas skulle minska och därmed priset öka, och så skulle vi än en gång vara i det där att endast de rika osv...

Det är inte lätt att ha bestämda åsikter...

Håkan

Trålning kan liknas med sin ekvivalenta (ej tillämpade) metod för älgjakt. Träffande uttryckt av allas vår salige Gunnar S: 15739

Förbjuder man trålning skulle bestånden och biotoperna friskna till och man skulle få upp mera fångster på sikt med skonsammare metoder. Du har fel, allvarligt fel, i att betrakta trålförbudskonsekvenserna så statiskt som du gör.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Brexit

av Håkan, Göteborg, söndag, oktober 18, 2020, 16:44 (345 dagar sedan) @ Seawolf

Trålning kan liknas med sin ekvivalenta (ej tillämpade) metod för älgjakt. Träffande uttryckt av allas vår salige Gunnar S: 15739

Förbjuder man trålning skulle bestånden och biotoperna friskna till och man skulle få upp mera fångster på sikt med skonsammare metoder. Du har fel, allvarligt fel, i att betrakta trålförbudskonsekvenserna så statiskt som du gör.

Änu en nostalgitråd, Seawolf, tackar för den.

Vad du menar med att jag ser statiskt på konsekvenserna, får du gärna försöka utveckla lite.

Om du med statiskt menar att de fiskare som med ett totalt förbud mot trålning, oavsett hur det bedrivs eller var och när, skulle tvingas sälja sina båtar och försöka försörja sig på annat inklusive socialbidrag helt eller delvis så är det riktigt - eller ser du en möjlighet för dem att använda sina fartyg som är byggda och har utrustning just för trålning till något annat och göra det med lönsamhet utan subventioner?

Håkan

Avatar

Brexit

av Seawolf @, söndag, oktober 18, 2020, 21:34 (345 dagar sedan) @ Håkan

Om trålning förbjuds och bestånden ökar samt efterfrågan och priset ökar, så kommer nya och skonsammare fångstmetodet att utvecklas. Dynamiskt.
I Bohuslän har exempelvis burfångst av havskräfta visat sig kunna funka, och bottenhålorna där de bor skövlas inte som vid trålning.
Genant att behöva nämna ovanstående.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Brexit

av Håkan, Göteborg, måndag, oktober 19, 2020, 09:41 (344 dagar sedan) @ Seawolf

Om trålning förbjuds och bestånden ökar samt efterfrågan och priset ökar, så kommer nya och skonsammare fångstmetodet att utvecklas. Dynamiskt.
I Bohuslän har exempelvis burfångst av havskräfta visat sig kunna funka, och bottenhålorna där de bor skövlas inte som vid trålning.
Genant att behöva nämna ovanstående.

Lägg av med personliga tråkningar, Seawolf, och berätta i stället hur lång tid det tar från ett totalförbud till att bestånden har ökat tillräckligt för att fiske kan återupptas.

Vad gör dagens fiskare med sina fartyg under den tiden?

Håkan

Avatar

Brexit

av Seawolf @, måndag, oktober 19, 2020, 14:04 (344 dagar sedan) @ Håkan

Om trålning förbjuds och bestånden ökar samt efterfrågan och priset ökar, så kommer nya och skonsammare fångstmetodet att utvecklas. Dynamiskt.
I Bohuslän har exempelvis burfångst av havskräfta visat sig kunna funka, och bottenhålorna där de bor skövlas inte som vid trålning.
Genant att behöva nämna ovanstående.


Lägg av med personliga tråkningar, Seawolf, och berätta i stället hur lång tid det tar från ett totalförbud till att bestånden har ökat tillräckligt för att fiske kan återupptas.

Vad gör dagens fiskare med sina fartyg under den tiden?

Håkan

Man kan naturligtvis arrangera en rimlig övergångsperiod. Parat med statsstödd metodutveckling.
Att tillåta rovdrift med potentiell utrotning av fisk är ingen som helst ursäkt för att rädda utrotarna.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Brexit

av Pinja @, Västerås, måndag, oktober 19, 2020, 21:20 (344 dagar sedan) @ Håkan


Vad gör dagens fiskare med sina fartyg under den tiden?

Enkelt svar: De skrotas för att aldrig återkomma. Detta är en strukturomvandling som om och när den kommer borde ha påbörjats för decennier sedan. Trålfiske är helt enkelt ohållbart, och varför fiskarena skulle hållas under armarna på ett sätt som inte kommer några andra löntagare eller företagare till del, förstår jag inte.

Pinja

Avatar

Brexit

av Håkan, Göteborg, tisdag, oktober 20, 2020, 09:30 (343 dagar sedan) @ Pinja


Vad gör dagens fiskare med sina fartyg under den tiden?

Enkelt svar: De skrotas för att aldrig återkomma. Detta är en strukturomvandling som om och när den kommer borde ha påbörjats för decennier sedan. Trålfiske är helt enkelt ohållbart, och varför fiskarena skulle hållas under armarna på ett sätt som inte kommer några andra löntagare eller företagare till del, förstår jag inte.

Pinja

Tack för ett tydligt svar, Pinja, men om du tror att ägarna till fartygen skulle skrota dem tror du fel, de kommer att säljas till fiskare som opererar i områden där förbudet inte gäller.

Jag utgår från att du syftar på ett EU-förbud och inte bara ett svenskt, men även EU har mandat endast över en mycket liten del av haven.

Men du har rätt i det där med att aldrig återkomma, och det gäller också fiskarna själva, och vilka som skulle ha kunskaper och kapital att återuppta fiskeverksamhet efter ett stort antal år är en fråga att fundera över.

Några som har annorlunda eller kompletterande synpunkter?

Håkan

Avatar

Brexit

av Seawolf @, tisdag, oktober 20, 2020, 11:00 (343 dagar sedan) @ Håkan


Vad gör dagens fiskare med sina fartyg under den tiden?

Enkelt svar: De skrotas för att aldrig återkomma. Detta är en strukturomvandling som om och när den kommer borde ha påbörjats för decennier sedan. Trålfiske är helt enkelt ohållbart, och varför fiskarena skulle hållas under armarna på ett sätt som inte kommer några andra löntagare eller företagare till del, förstår jag inte.

Pinja


Tack för ett tydligt svar, Pinja, men om du tror att ägarna till fartygen skulle skrota dem tror du fel, de kommer att säljas till fiskare som opererar i områden där förbudet inte gäller.

Jag utgår från att du syftar på ett EU-förbud och inte bara ett svenskt, men även EU har mandat endast över en mycket liten del av haven.

Men du har rätt i det där med att aldrig återkomma, och det gäller också fiskarna själva, och vilka som skulle ha kunskaper och kapital att återuppta fiskeverksamhet efter ett stort antal år är en fråga att fundera över.

Några som har annorlunda eller kompletterande synpunkter?

Håkan

Det EU kan göra inom sina vatten påverkar inte den globala situationen, det är sant. Men till skillnad från CO2-utsläppen, så är fiskstammarna, speciellt inom Östersjön, Skagerack och Kattegatt mera stationära än CO2-utsläppen, och därmed är vård av dem någorlunda gripbart.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Brexit

av Håkan, Göteborg, tisdag, oktober 20, 2020, 11:31 (343 dagar sedan) @ Seawolf

Det EU kan göra inom sina vatten påverkar inte den globala situationen, det är sant. Men till skillnad från CO2-utsläppen, så är fiskstammarna, speciellt inom Östersjön, Skagerack och Kattegatt mera stationära än CO2-utsläppen, och därmed är vård av dem någorlunda gripbart.

Det stämmer, Seawolf, och med det du nyss skrev om en gradvis övergång till skonsammare fångstmetoder kan det också bevara ett inhemskt fiske, förhoppningsvis.

För även om det blir ett EU-förbud har vi Norge och snart UK som oberoende aktörer i områden utanför de territoriella, vilka sträcker sig endast en liten bit utanför kustlinjerna.

Eller, finns det utvidgade definitioner om fiskevatten, jag har inte studerat detta så om någon vet låter jag mig gärna informeras.

Håkan

Avatar

Brexit

av S-B A-son ⌂ @, Västkusten något söder om Gbg, söndag, oktober 18, 2020, 16:28 (345 dagar sedan) @ Seawolf

Verkar svårt att få till. Jag är inte insatt i detaljerna, men vad jag förstår verkar det som om EU insisterar på att få fortsätta fiska i Brittiska vatten även efter Brexit. Varför då?? Det luktar någon gammal fransk ost om denna fråga.

Jag är inte insatt i UKs fiskeripolitik, men den kan knappast vara sämre än EUs, även om denna är lite bättre än den annars vore tack vare de nordiska länderna. Lämnade åt sig själv kommer EU utan hämningar fiska upp den sista fisken. Som sagt, jag har inga fakta, men känslomässigt håller jag fullständigt med Boris Johnsson.

Pinja


Jag har försökt hitta något aktuellt om detta, Pinja, men de någorlunda nya artiklarna i tidningar är bakom betalvägg och en del annat är sedan början av året eller ännu längre tillbaka.

Är det något särskilt som de bråkar om nu och var kan jag hitta något skrivet om det?

För övrigt ser jag Brexit som negativt för alla och mest för UK, och det är inte uteslutet att Skottland kommer tillbaka som en självständig nation i en nära framtid, efter att verkligheten utanför EU blivit tydlig för skottarna.
Kombinationen att de inte ville lämna EU men nästan valde att lämna UK för några år sedan kan bli effektfull.

Håkan


Vilka effekter Brexit får på England återstår att se, även om det troligen är mest negativt. De eventuella fördelarna för England har ju inte inträffat ännu, medan nackdelarna är lättare att påtala. Som vanligt är det okända alltid mycket farligare än det existerande, oavsett vad det existerande innebär. Alltid!

Oavsett detta kan man bara hoppas att fler länder börjar få opinioner som kräver sina xxx-its, för detta skulle kunna få EU att idka självrannsakan och banta ned sig.
EU:s byråkrati och makt ligger i praktiken totalt oåtkomligt för varje rimlig form av demokrati, och likt alla byråkratier i världshistorien sväller den över alla rimliga proportioner. Politikerna från EU:s länder är oftast starkt FÖR EU för många av de lagar och regler som EU beslutar om skulle de aldrig kunna få igenom hemma eftersom de då skulle bli bortröstade.
Inom EU existerar ju inte någon av folket vald maktposition som skulle kunna hindra detta, alltså att på Trumpskt vis "Drain the Swamp". Man måste skilja mellan USA:s folks sympati med denna viljeinriktning och de stolleprov som Trumps belackare ständigt gräver fram.
Därmed finns det bara ett enda sätt för folkliga opinioner (som tycker att EU har urartat på många områden) att protestera, nämligen genom att rösta med fötterna, och Brexit har visat att folken kan få nog!

Anser du alltså att rätta sättet att påverka EU i någon riktning är att dra sig ur gemenskapen? Tveksamt anser jag.

EU borde aldrig ha låtit de gamla sovjetländerna med undantag för baltstaterna och möjligtvis för Polen och Ungern komma med i gemenskapen.

F.ö. är "Drain the Swamp" inte något Trumpskt påfund. Även om han gått till val på att låta mindre begåvade tro på detta och andra lögner om det s.k. etablissemanget han skickligt planterat.

Mvh Sven-Barry

--
アルバム「ヴェイパー・ドローイングス」から 
póg mo thóin
sǝǝɹʇ ǝɥʇ uI ʇsol ʇoƃ 'ʇsǝɹoɟ ǝɥʇ puIɟ oʇ ǝɯɐɔ ǝʍ
ǝƃɐd ɹnoʎ oʇuo sIɥʇ ǝʇsɐd puɐ ʎdoɔ 'sʎɐs sɥIʇ ʇɐɥʍ ʇno ǝɹnƃIɟ oʇ ɥƃnouǝ ʇɹɐɯs ǝɹɐ noʎ ɟI
ผลการค้นหาคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
नया साल मुबारक हो

Avatar

Brexit

av Seawolf @, söndag, oktober 18, 2020, 21:26 (345 dagar sedan) @ S-B A-son

Tragiskt nog så finns det nog inget annat sätt att få EU att idka självsanering än att tillräckligt många lämnar. Alltså samma mekanism som får stora företag att korrigera sig när de märker att kunderna röstar med fötterna.
EU har absolut fördelar med frihandel,brotts bekämpning och försvar. Men särskilt det senare är nästan obefintligt, och oceaner av dyra subventioner och byråkrati svallar över, samtidigt som reellt demokratiskt inflytande saknas.
Drain the swamp!

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Brexit

av Håkan, Göteborg, onsdag, oktober 21, 2020, 15:30 (342 dagar sedan) @ Seawolf

Tragiskt nog så finns det nog inget annat sätt att få EU att idka självsanering än att tillräckligt många lämnar. Alltså samma mekanism som får stora företag att korrigera sig när de märker att kunderna röstar med fötterna.
EU har absolut fördelar med frihandel,brotts bekämpning och försvar. Men särskilt det senare är nästan obefintligt, och oceaner av dyra subventioner och byråkrati svallar över, samtidigt som reellt demokratiskt inflytande saknas.
Drain the swamp!

Jag har funderat några dagar på det du skriver, Seawolf, och även om jag håller med om att det där att rösta med fötterna kan vara ett effektivt sätt att sänka ett företag, så har det såvitt jag vet aldrig haft som resultat att ett företag - eller i det här fallet EU - har återtagit sin tidigare kundkrets.

Ser någon ett möjligt återinträde i ett förbättrat EU av UK om ett år eller två...?

Det är mycket som kan göras med ord men inte av människor, och speciellt inte om det är hundratals millioner människor som ska övertygas om att göra det.

Håkan

Avatar

Brexit

av Seawolf @, onsdag, oktober 21, 2020, 17:09 (342 dagar sedan) @ Håkan

Tragiskt nog så finns det nog inget annat sätt att få EU att idka självsanering än att tillräckligt många lämnar. Alltså samma mekanism som får stora företag att korrigera sig när de märker att kunderna röstar med fötterna.
EU har absolut fördelar med frihandel,brotts bekämpning och försvar. Men särskilt det senare är nästan obefintligt, och oceaner av dyra subventioner och byråkrati svallar över, samtidigt som reellt demokratiskt inflytande saknas.
Drain the swamp!


Jag har funderat några dagar på det du skriver, Seawolf, och även om jag håller med om att det där att rösta med fötterna kan vara ett effektivt sätt att sänka ett företag, så har det såvitt jag vet aldrig haft som resultat att ett företag - eller i det här fallet EU - har återtagit sin tidigare kundkrets.

Ser någon ett möjligt återinträde i ett förbättrat EU av UK om ett år eller två...?

Det är mycket som kan göras med ord men inte av människor, och speciellt inte om det är hundratals millioner människor som ska övertygas om att göra det.

Håkan

Några Brexitar lär inte komma tillbaka till EU. Men EU skulle idka självrannsakan och försöka rädda de återstående att bli kvar.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Brexit

av Håkan, Göteborg, onsdag, oktober 21, 2020, 18:49 (342 dagar sedan) @ Seawolf

Några Brexitar lär inte komma tillbaka till EU. Men EU skulle idka självrannsakan och försöka rädda de återstående att bli kvar.

Det är inte en enda av de dysfunktionella nationerna som skulle iscensätta en folkomröstning om att lämna EU, Seawolf, och inte heller någon av de tveksamt demokratiska nationerna, eftersom de alla är nettomottagare av EU-medel.

De som möjligen skulle kunna samla en majoritet för en ...exit är de som är nettobetalare till EU, men det är otänkbart att Tyskland eller Frankrike skulle göra det, de två nationer som är själva grunden till unionen.

Men om det sker med ytterligare en eller fler nationer är de som är kvar alltid de minst attraktiva, precis som i företag som är på väg att gå under där de som inte kan hitta nya jobb är de som blir kvar.

Det är också otänkbart att en svensk regering skulle bry sig om att sätta igång en sådan process, trots att vi i förhållande till folkmängden är en av de största nettobetalarna, eftersom en fjärdedel av folkmängden redan har rötter utanför EU och det är bara att låta tiden ha sin gång.

Håkan

RSS-feed av trådar
powered by my little forum