Avatar

Ännu en artikel om Estonia

av Håkan, Göteborg, måndag, februari 08, 2021, 13:47 (24 dagar sedan)

I tråden för någon månad sedan med rubriken Bulletin kom vi in på Estonia och den så kallade dokumentärfilmen som nyss gjorts.

I dag läste jag den här artikeln på kvartal.se och den rekommenderas alla, bland annat för en del informativa bilder.

https://kvartal.se/artiklar/estonia-nytt-fynd-utan-betydelse/

Håkan

Avatar

Ännu en artikel om Estonia

av Arne w @, Dalarna, måndag, februari 08, 2021, 16:30 (24 dagar sedan) @ Håkan

Man undrar vems ärenden denne journalist går.
Vem har talat om att en ubåt skulle ha rammat bogvisiret?

Jag har fått intrycket att regeringen hela tiden har försökt mörklägga olyckan. T ex genom att dagarna efter olyckan förbjuda dykare (som ju dök där för att se hur bogvisiret kunde ha lossnat) att gå in i fartyget och bärga kanske några hundra kroppar - vilket dom tydligen erbjöd sig att göra. Det är för mig fullständigt obegripligt - och tragiskt för alla berörda anhöriga.

Haverikommissionen har ju tydligen inte heller hört någon av de överlevande. Ännu mer obegripligt.

Vi får väl se vad nya dykningar i sommar ger. Alla statliga utredningar har ju ett uttalat önskemål om önskat resultat.
Den här kanske inte skiljer sig från de övriga.

--
Pensionär 10 meter från vattnet - numera utan båt.

Avatar

Ännu en artikel om Estonia

av Håkan, Göteborg, måndag, februari 08, 2021, 18:12 (24 dagar sedan) @ Arne w

Man undrar vems ärenden denne journalist går.
Vem har talat om att en ubåt skulle ha rammat bogvisiret?

Jag har fått intrycket att regeringen hela tiden har försökt mörklägga olyckan. T ex genom att dagarna efter olyckan förbjuda dykare (som ju dök där för att se hur bogvisiret kunde ha lossnat) att gå in i fartyget och bärga kanske några hundra kroppar - vilket dom tydligen erbjöd sig att göra. Det är för mig fullständigt obegripligt - och tragiskt för alla berörda anhöriga.

Haverikommissionen har ju tydligen inte heller hört någon av de överlevande. Ännu mer obegripligt.

Vi får väl se vad nya dykningar i sommar ger. Alla statliga utredningar har ju ett uttalat önskemål om önskat resultat.
Den här kanske inte skiljer sig från de övriga.

Det artikelförfattaren syftar på med ubåtsteorierna är bland annat att estniske statsåklagaren är en av flera som kommit med sådana, Arne w, men denna och andra teorier blir ju just avfärdade i artikeln.

Läste just att åklagaren i det nyss avgjorda fallet med Evertssons "dykning" nu oroar sig för att andra ska känna att det är fritt fram. Lite märkligt med oron nu då det från dag ett just för Tyskland varit fritt att dyka.

Håkan

Avatar

Ännu en artikel om Estonia

av Seawolf @, tisdag, februari 09, 2021, 11:23 (23 dagar sedan) @ Håkan

Personligen tror jag att Kvartals redogörelse av olycksförloppet är trovärdigt.
Hålet i sidan förefaller ligga 1/3 av fartygslängden (c:a 150 meter) från fören. Dvs. 50 meter.

Farten tycks ha varit omkring 14 knop då visiret lossnade. Det blir c:a 7 m/s, och det tog alltså c:a 7 sekunder för det losslitna visiret att ha hamnat där hålet är. Ett så stort och krökt plåtschabrak som visiret sjunker inte momentant och att det kan ha haft något gångjärnshörn i riktning mot skrovsidan och att en våg fick det att slå hål i sidan förefaller mig vara mycket rimligt att tro.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Ännu en artikel om Estonia

av Håkan, Göteborg, tisdag, februari 09, 2021, 12:16 (23 dagar sedan) @ Seawolf

Personligen tror jag att Kvartals redogörelse av olycksförloppet är trovärdigt.
Hålet i sidan förefaller ligga 1/3 av fartygslängden (c:a 150 meter) från fören. Dvs. 50 meter.

Farten tycks ha varit omkring 14 knop då visiret lossnade. Det blir c:a 7 m/s, och det tog alltså c:a 7 sekunder för det losslitna visiret att ha hamnat där hålet är. Ett så stort och krökt plåtschabrak som visiret sjunker inte momentant och att det kan ha haft något gångjärnshörn i riktning mot skrovsidan och att en våg fick det att slå hål i sidan förefaller mig vara mycket rimligt att tro.

Som jag skrev tidigare, Seawolf, så är det möjligt att visiret höll sig flytande länge nog så som du skriver.

Jag kollade hur länge sju sekunder är på en klocka och föreställde mig samtidigt visiret och fartyget och grov sjö som kan trycka visiret snabbare akteröver i en surfeffekt eller bromsa upp det i motsatsen, och hypotesen kan inte uteslutas.

En av många saker som har stört mig ända sedan den så kallade dokumentärfilmen släpptes är avsaknaden av specifika uppgifter om var hålet befinner sig. Alltså var i fartygets längdriktning och var i höjdriktning, med måttsättning.
De bilder som skapats i datorer visar en intryckning med ganska stor höjd men mindre i längd, och med en öppning i mitten som är ganska liten i förhållande till den totala intryckningen.

På alla bilder är detta hål ungefär i skarven mellan de blåa och vita delarna av skrovet, men var hålet verkligen befinner sig vill jag gärna veta.
Det är ju mycket viktigt att veta om det är under huvuddäcket, alltså det däck man kommer in på via ramperna i för och akter, eller över det eller i nivå med detta däck - men jag har inte hittat några uppgifter om det någonstans.

Den "fender" som omtalas är en längsgående avbärarstruktur längs den plana delen av skrovet och på den bild jag visar syns denna just i skarven mellan det blåa och det vita, men jag ser inte några rester av denna på dykbilderna. På min bild ser man att bildäcket är just i nivån mellan det blå och det vita, vilket är logiskt eftersom avbärarbalken vill ha en stark struktur på insidan för att kunna hålla emot en hård studs mot kaj eller kajfendrar.

Enligt dataskapade bilder skulle hålet alltså vara där huvuddäcket är, men jag minns filmen från dykroboten som att det var tomt på insidan - återigen vill jag ha mer noggranna uppgifter.

En annan sak som är förvånande, eller konspirationslockande, är att ingen från högre håll heller verkar vilja ta reda på mer. Allt handlar om att det ska vara stopp nu på att försöka.

[image]

På bilden ser man också hur förskeppet med visir och bogramp är utformade, och att huvuddäcket naturligtvis är några meter över vattenlinjen, och avbäraren längs fartygssidan är just i nivå med huvuddäcket.

Håkan

Avatar

Ännu en artikel om Estonia

av Seawolf @, tisdag, februari 09, 2021, 15:45 (23 dagar sedan) @ Håkan
Ändrad av Seawolf, tisdag, februari 09, 2021, 15:58

https://www.sjofartstidningen.se/ytterligare-hal-i-estonia/

Här visas var de "nya" hålen skall vara på skrovet. Det stämmer med fotografierna på krysshålet under vatten, där man skymtar nederdelen av sista "E":et i namnet EASTLINE, och från detta har jag bedömt avståndet vara 50 meter från fören. Nu satt ju visirets fästen lite akter om fören, så det slets nog loss från skrovet med avståndet 40-45 meter i stället för 50, så tiden kan vara kortare än 7 sekunder.

Notera även nya hålet 2, som sitter så till att kanske samma eller det andra gångjärnshörnet på visiret slet upp detta också. Det uppges ha varit några meter långt. Jag har mycket svårt att tro att Estonia skulle ha sjunkit med en sådan längsgående hastighet utmed botten att bottenföremål skulle ha rivit upp ett avlångt hål på flera meter......

Tro mig!

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Ännu en artikel om Estonia

av Håkan, Göteborg, tisdag, februari 09, 2021, 16:30 (23 dagar sedan) @ Seawolf

https://www.sjofartstidningen.se/ytterligare-hal-i-estonia/

Här visas var de "nya" hålen skall vara på skrovet. Det stämmer med fotografierna på krysshålet under vatten, där man skymtar nederdelen av sista "E":et i namnet EASTLINE, och från detta har jag bedömt avståndet vara 50 meter från fören. Nu satt ju visirets fästen lite akter om fören, så det slets nog loss från skrovet med avståndet 40-45 meter i stället för 50, så tiden kan vara kortare än 7 sekunder.

Notera även nya hålet 2, som sitter så till att kanske samma eller det andra gångjärnshörnet på visiret slet upp detta också. Det uppges ha varit några meter långt. Jag har mycket svårt att tro att Estonia skulle ha sjunkit med en sådan längsgående hastighet utmed botten att bottenföremål skulle ha rivit upp ett avlångt hål på flera meter......

Tro mig!

Det visas ingenting i artikeln, Seawolf, det berättas om något som inte ens är offentliggjort. Hela artikeln uttrycker skepsis till detta.

Dina funderingar om hur ett bogvisir skulle kunna ha slagit in i fartygsidan med sina gångjärn, och först med det ena skapat en några meter hög vertikal intryckning och därefter med det andra en lång horisontell och smal reva, blir allt mer spekulativa för att uttrycka det mjukt.

Min egen hypotes eller spekulation runt det hål vi nu vet finns där är att det uppstått då fartyget träffade botten och en del av den berggrund som finns under leran.

Det nya hålet, om det finns, kan ha uppstått då fartyget därefter och kanske under lång tid glidit nedför den sluttning det ligger på.
Att fartyget rört sig vet vi ju, eftersom det också vridit sig så den tidigare dolda styrbordssidan nu delvis blivit åtkomlig för en dykrobot.

Få se om det kommer mer i form av bilder på revan.

Håkan

Avatar

Ännu en artikel om Estonia

av Seawolf @, tisdag, februari 09, 2021, 18:51 (23 dagar sedan) @ Håkan

Citat från artikeln:

"Inofficiellt fick expertgruppen helt kort även ta del av råmaterial som filmats med en ROV och som inte publicerades i dokumentären. De påpekar att detta innehöll ytterligare viktiga bevis. Havsbottnen var klart synlig och i åtminstone en del kan man se en samling av större stenar. Även stenhögar som dumpades på vraket efter haveriet kan skönjas på videon, enligt rapporten.

Vad det handlar om är att det granskade videomaterialet visar att det finns ytterligare ett horisontellt hål i styrbordssidan på Estonia, förutom det hål som skapat sensation efter att dokumentärens innehåll offentliggjordes.

Det ”nya” hålet finns längre akterut på styrbords sida, i den aktre änden av texten ”ESTLINE”. Den långsträckta, horisontella skadan finns, enligt en bild i rapporten, precis under den första bokstaven E i texten och sträcker sig akter om denna. I denna skada har bordläggningen rivits upp. Enligt uppgifter i estnisk media skulle hålet vara uppskattningsvis några meter långt och flera tiotals centimeter brett."

Du har en mycket livlig fantasi, Håkan, som kan visualisera den sten eller klippa på botten som likt en slags kniv långsamt skulle ha skurit in en flera meter lång reva, några decimeter bred, medan fartyget åkt utmed botten, varefter fartyget sedan vridit sig så att revan kommer en bit ovanför botten. :-D

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Ännu en artikel om Estonia

av Håkan, Göteborg, tisdag, februari 09, 2021, 19:33 (23 dagar sedan) @ Seawolf

Du har en mycket livlig fantasi, Håkan, som kan visualisera den sten eller klippa på botten som likt en slags kniv långsamt skulle ha skurit in en flera meter lång reva, några decimeter bred, medan fartyget åkt utmed botten, varefter fartyget sedan vridit sig så att revan kommer en bit ovanför botten. :-D

Vad använde du, Seawolf, för att visualisera hur i stället bogvisiret gjorde detta efter att först tryckt in några kvadratmeter av fartygssidan några tiotal meter längre föröver...?

Det finns en annan sak i sammanhanget som är ett perfekt exempel på hur man skapar teorier för att passa fakta.
Vad är det som säger att bogvisiret föll av åt styrbord sida?


Håkan

Avatar

Ännu en artikel om Estonia

av Seawolf @, tisdag, februari 09, 2021, 22:19 (23 dagar sedan) @ Håkan

Du har en mycket livlig fantasi, Håkan, som kan visualisera den sten eller klippa på botten som likt en slags kniv långsamt skulle ha skurit in en flera meter lång reva, några decimeter bred, medan fartyget åkt utmed botten, varefter fartyget sedan vridit sig så att revan kommer en bit ovanför botten. :-D


Vad använde du, Seawolf, för att visualisera hur i stället bogvisiret gjorde detta efter att först tryckt in några kvadratmeter av fartygssidan några tiotal meter längre föröver...?

Det finns en annan sak i sammanhanget som är ett perfekt exempel på hur man skapar teorier för att passa fakta.
Vad är det som säger att bogvisiret föll av åt styrbord sida?


Håkan

Hypoteser får ställas mot varandra. Vad är din?

Eller måste du ta del av andras och sen, bekvämt tillbakalutad i baksätet, häckla dem alla för att de är just hypoteser och inte klockrent bevisade?

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Ännu en artikel om Estonia

av Håkan, Göteborg, onsdag, februari 10, 2021, 09:46 (22 dagar sedan) @ Seawolf

Du har en mycket livlig fantasi, Håkan, som kan visualisera den sten eller klippa på botten som likt en slags kniv långsamt skulle ha skurit in en flera meter lång reva, några decimeter bred, medan fartyget åkt utmed botten, varefter fartyget sedan vridit sig så att revan kommer en bit ovanför botten. :-D


Vad använde du, Seawolf, för att visualisera hur i stället bogvisiret gjorde detta efter att först tryckt in några kvadratmeter av fartygssidan några tiotal meter längre föröver...?

Det finns en annan sak i sammanhanget som är ett perfekt exempel på hur man skapar teorier för att passa fakta.
Vad är det som säger att bogvisiret föll av åt styrbord sida?


Håkan


Hypoteser får ställas mot varandra. Vad är din?

Eller måste du ta del av andras och sen, bekvämt tillbakalutad i baksätet, häckla dem alla för att de är just hypoteser och inte klockrent bevisade?

När man använder sin egen fantasi för att komma med hypotesen om bogvisiret som orsak till inte bara en utan två skador på skrovet, Seawolf, är det lite av häcklande att beskriva min fantasi som något negativt - eller hur?

Och det där med klockrent bevisade, när har jag uttryckt någon sådan tanke?

Och så noterar jag att det där med vilken sida bogvisiret föll av åt inte bemöttes.
Ingen har en aning om det, men då skadorna på skrovet är på styrbord sida så måste ju bogvisiret ha...

Håkan

RSS-feed av trådar
powered by my little forum