Avatar

Ygeman i Trump klass

av Pinja, tisdag, februari 09, 2021, 09:01 (25 dagar sedan)
Ändrad av Pinja, tisdag, februari 09, 2021, 09:13

Jag lyssnar på ett inslag i P1-Morgon om elförsörjningen där energiminister Anders Ygeman debatterar med m-ledaren Ulf Kristersson. Ygeman fortsätter i bästa/värsta Trumpklass att förneka de enorma problemen med vår elförsörjning. Och studioreporterns naivitet och okunnighet stöder honom indirekt.

https://sverigesradio.se/artikel/debatt-hur-ska-sverige-klara-elforsorjningen-framover

Sedan läser jag Vidar Andersson, som skriver insiktsfullt om det nya MP Språkröret och kärnkraften.

https://folkbladet.se/artikel/j8681wpr

Frågan är om inte energipolitiken, av alla misslyckanden, är den allra mest akuta anledningen till att byta ut nuvarande regering.

Pinja

PS: Frågan är väl om ens Trump riktigt når upp till Ygeman klass. Bagdad Bob kanske är en bättre jämförelse.

Ygeman i Trump klass

av Excel 319, tisdag, februari 09, 2021, 10:41 (25 dagar sedan) @ Pinja

Utbildningsuppdrag nr. 1 för Ygeman m.fl. är att lära sig skillnaden på installerad och tillgänglig effekt.

Avatar

Ygeman i Trump klass

av Seawolf @, tisdag, februari 09, 2021, 10:54 (25 dagar sedan) @ Excel 319

Grundkursen i fossilfri elförsörjning måste inkludera en förståelse för att nordeuropas elförsörjning häner ihop mellan länderna, och det är 100% idioti att stirra sig blind på hur just Sveriges import/export förhåller sig.

Nordeuropa kräver att fossilkraftverken alltid är igång, mer eller mindre. Varje tillskott av vindkraft minskar fossilkraftsmängden. Varje stängning av kärnkraft ökar fossilkraftsmängden. Varje elbilsladdning ökar fossilkraftmängden. osv.

Vidare, den minskning av Svensk fossilanvändning inom produktionen som skett de senare decennierna trots ökad "produktion" beror nästan enbart av storskalig import av energikrävande produktion av komponenter från t.ex. Asien, där el och fossilbränsle är subventionerade i stället för beskattade, och vars transporter sker via flyg och fartyg vars bränslen heller inte är beskattade.

Varje höjning av elpriset pga. vansinniga politiska beslut ökar lönsamheten i att låta Asiens länder producera delarna med värre miljöutsläpp än här.

Antingen är våra rödgröna politiker så ini H-e korkade att de inte vet om ovanstående, eller också är de så indoktrinerade att de tvångsmässigt ljuger värre än hästar travar......

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Ygeman i Trump klass

av Pinja, tisdag, februari 09, 2021, 10:59 (25 dagar sedan) @ Excel 319

Ja, eller helt enkelt skillnaden på effekt och energi. Vilket journalisterna också behöver lära sig.

Pinja

Avatar

Ygeman i Trump klass

av Håkan, Göteborg, onsdag, februari 10, 2021, 13:52 (24 dagar sedan) @ Pinja

Ja, eller helt enkelt skillnaden på effekt och energi. Vilket journalisterna också behöver lära sig.

Pinja

Bulletin har en timfärsk artikel med utgångspunkt från Pågen som jag nämnde något om i annat inlägg häromdagen.

https://bulletin.nu/pagens-vd-om-elkrisen-politikerna-har-slagit-sonder-systemet

Återigen, bulletin kanske kan bli något som har saknats utan att vi visste om det...?

Håkan

Avatar

Ygeman i Trump klass

av Seawolf @, tisdag, februari 09, 2021, 10:44 (25 dagar sedan) @ Pinja

Inse att Sveriges tillämpning av demokrati är dysfunktionell och medför att små stollepartier (såna kommer alltid att finnas) kan topprida majoritetsuppfattningarna bland både väljare och andra partier. Detta tillstånd kommer ALDRIG att lyckas rätta sig själv.

Personval i enmans valkretsar!

(Tjat, tjat, tjat!)

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Ygeman i Trump klass

av Håkan, Göteborg, tisdag, februari 09, 2021, 14:03 (25 dagar sedan) @ Pinja

Jag lyssnar på ett inslag i P1-Morgon om elförsörjningen där energiminister Anders Ygeman debatterar med m-ledaren Ulf Kristersson. Ygeman fortsätter i bästa/värsta Trumpklass att förneka de enorma problemen med vår elförsörjning. Och studioreporterns naivitet och okunnighet stöder honom indirekt.

https://sverigesradio.se/artikel/debatt-hur-ska-sverige-klara-elforsorjningen-framover

Sedan läser jag Vidar Andersson, som skriver insiktsfullt om det nya MP Språkröret och kärnkraften.

https://folkbladet.se/artikel/j8681wpr

Frågan är om inte energipolitiken, av alla misslyckanden, är den allra mest akuta anledningen till att byta ut nuvarande regering.

Pinja

PS: Frågan är väl om ens Trump riktigt når upp till Ygeman klass. Bagdad Bob kanske är en bättre jämförelse.

Jag tycker inte Ygeman var fullt så kass som du framställer det, Pinja, men alldeles klart är att regeringen har lämnat energifrågorna till Miljöpartiet och att varken Ygeman eller någon annan från S vill riskera något genom att bli konkreta i ett sådant här samtal.

Det som övriga i tråden, och Kristersson också i någon mån, påpekar är det grundläggande i elförsörjning - att i samma ögonblick en förbrukare kopplas in och oavsett om det är en LED-lampa eller en tusenhästars elmotor - ska nödvändig effekt levereras. På sekunden eller snabbare.

Jag tror en massa människor i stället ser det som att jamendå får vi ju starta ett av reservaggregaten...

Jag är nyfiken på om någon, dvs Seawolf, kan berätta vad det innebär att starta upp ett kolkraftverk tidsmässigt från noll, och vad det förbrukar på tomgång om det ska kunna snabbt kopplas in vid behov.

Håkan

Avatar

Ygeman i Trump klass

av Pinja, tisdag, februari 09, 2021, 14:55 (25 dagar sedan) @ Håkan

Jag tycker inte Ygeman var fullt så kass som du framställer det, Pinja

Ok, jag kanske tog ut svängen lite stilistiskt där. Men faktum är att Ygemans konstanta vägran att skilja mellan effekt och energi är ett bedrägeri fullt i klass med det Trump brukade hålla på med. Ygemans ständigt upprepade utsaga att vi har ett stort elöverskott är lika sann som att Mexico betalar för Trumps mur.

Pinja

Avatar

Ygeman i Trump klass

av Håkan, Göteborg, tisdag, februari 09, 2021, 15:49 (25 dagar sedan) @ Pinja

Jag tycker inte Ygeman var fullt så kass som du framställer det, Pinja

Ok, jag kanske tog ut svängen lite stilistiskt där. Men faktum är att Ygemans konstanta vägran att skilja mellan effekt och energi är ett bedrägeri fullt i klass med det Trump brukade hålla på med. Ygemans ständigt upprepade utsaga att vi har ett stort elöverskott är lika sann som att Mexico betalar för Trumps mur.

Pinja

Vi är på upa, Pinja, att ta ut svängarna är rätta platsen för det och speciellt då det är stilistiskt mest bara underhållande.

Jag tror alldeles på riktigt att det är få inom miljöpartiet som begriper hur avgörande skillnaden mellan effekt och energi är att förstå. Eller mer utvecklat, hur lite det säger att Sverige totalt under ett år kan exportera mer el än vi importerar.

För att bli lite tyken mot Ygeman tror jag han faktiskt begriper det, men det gäller ju att hålla masken åtminstone till valet 2022. Ingen kommentar till exempel om att det inte finns effekt nog för Pågen att bygga ut i Skåne.

Håkan

Avatar

Ygeman i Trump klass

av Seawolf @, tisdag, februari 09, 2021, 15:29 (25 dagar sedan) @ Håkan
Ändrad av Seawolf, tisdag, februari 09, 2021, 16:03

Det finns olika fossilkraftverk.
De mest snabbstartade är gasturbiner som går igång på minnuter, men har dålig verkningsgrad.
https://www.uniper.energy/sverige/reservkraft/gasturbiner

Sen kommer de som eldas med fossilbränsle i en eldstad. De oljeeldade får upp ångtryck/kapacitet inom nån timme kanske. De med sten- eller brunkol tror jag tar flera timmar på sig.
Därefter beror tiden till elproduktion på hurdan ångturbin man har. Vanligen är dessa av flerstegs-enkelaxeltyp, och de måste värmas upp sakta för att olika delars längdutvidgning skall hinna balanseras. Säg 3 timmar efter man fått upp ångtemperaturen.¨

Slutligen finns turbintypen "https://sv.wikipedia.org/wiki/Dubbelrotationsturbin", som går att värma upp och köra igång snabbare än de andra, kanske en timme, men kan ha något lägre verkningsgrad.

Kraftverket i Stenungsund har dubbelrotationsturbiner, just för att kunna startas rimligt snabbt. Men pga. att Stenuingsund har lägre verkningsgrad än Karlshamn, ligger två block i Stenungsund i dvala, medan två block kan köras om man hittar pensionärer som vet hur man kör dem, och Sverige låter i stället Karlshamn vara driftsdugligt.

När behovet i Nordeuropa närmar sig max, sätter man igång de fossilkraftverk som har lägst kWh-pris (av de som ännu inte är i drift) och eldar på där så allt blir varmt och man sen har beredskap att gasa på inom rimliga tider.

För övrigt kan man förenklat likna ett visst sammanbundet trefas elkraftsnät med en enda gigantisk roterande mekanisk axel, där alla infasade kraftkällor driver runt axeln, medan alla trefasmotorer och annat bromsar axeln. Man kör axeln så att det "varvtalet" ligger på 50 Hz.
Blir det en kortis, så är det generatorernas levande kraft (svänghjulsmassan) som kortvarigt, via ledningsnätets impedans (växelströmsmotstånd), ger hur stor den kortvariga strömrusningen blir.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Ygeman i Trump klass

av Håkan, Göteborg, tisdag, februari 09, 2021, 16:05 (25 dagar sedan) @ Seawolf

Det du avslutar med, Seawolf, ger mig associationen till något vi alla är välbekanta med och det är hur en förbränningsmotor behöver ett tungt svänghjul för att ha en stabil gång.
Tänk båtmotor nu, ni som är upa-puritaner...

Ett stort elnät, landsomfattande och mer, behöver alltså rent fysisk rotationsenergi i form av tunga grejor som snurrar.

Solpaneler bidrager alltså inte till stabilitet i elnätet, endast till en ökad andel av energileverans då solen lyser.

Vindkraftverk har generatorer med svängmassa, men det leder mig till nästa fråga till Seawolf - hur är stabiliteten i ett nätverk med ett relativt litet antal stora svängmassor jämfört med ett stort antal små?

Och som en ledande följdfråga, vad händer när de små blir väldigt många och på ett oförutsebart sätt bidrager eller upphör att bidraga?

Håkan

Avatar

Ygeman i Trump klass

av Seawolf @, tisdag, februari 09, 2021, 19:01 (25 dagar sedan) @ Håkan

Det du avslutar med, Seawolf, ger mig associationen till något vi alla är välbekanta med och det är hur en förbränningsmotor behöver ett tungt svänghjul för att ha en stabil gång.
Tänk båtmotor nu, ni som är upa-puritaner...

Ett stort elnät, landsomfattande och mer, behöver alltså rent fysisk rotationsenergi i form av tunga grejor som snurrar.

Solpaneler bidrager alltså inte till stabilitet i elnätet, endast till en ökad andel av energileverans då solen lyser.

Vindkraftverk har generatorer med svängmassa, men det leder mig till nästa fråga till Seawolf - hur är stabiliteten i ett nätverk med ett relativt litet antal stora svängmassor jämfört med ett stort antal små?

Och som en ledande följdfråga, vad händer när de små blir väldigt många och på ett oförutsebart sätt bidrager eller upphör att bidraga?

Håkan

Här uppvisar du återigen en livlig men väl enkel fantasi.
Min liknelse är inte så exakt avbildande trefasnätens funktion att sådana frågeställningar är relevanta. Men den är tillräckligt representativ för att skapa en visserligen ytterligt primitiv men ändå känsla för vad det handlar om.

Reglersystemen för solkraft och likströmsöverföringar deltager i att snurra axeln, men inte så bokstavligt. Exempelvis medför en likriktning av trefas växelström till likström och sen tillbaka till trefas växelström att det inte finns någon axelkoppling alls, och det går t.ex. utmärkt att på det sättet koppla ihop 60Hz och 50Hz nät med varandra.

Men jag avstår härmed i denna tråd att försöka göra en komplettare trefaskurs.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Ygeman i Trump klass

av Håkan, Göteborg, tisdag, februari 09, 2021, 19:44 (25 dagar sedan) @ Seawolf

Det du avslutar med, Seawolf, ger mig associationen till något vi alla är välbekanta med och det är hur en förbränningsmotor behöver ett tungt svänghjul för att ha en stabil gång.
Tänk båtmotor nu, ni som är upa-puritaner...

Ett stort elnät, landsomfattande och mer, behöver alltså rent fysisk rotationsenergi i form av tunga grejor som snurrar.

Solpaneler bidrager alltså inte till stabilitet i elnätet, endast till en ökad andel av energileverans då solen lyser.

Vindkraftverk har generatorer med svängmassa, men det leder mig till nästa fråga till Seawolf - hur är stabiliteten i ett nätverk med ett relativt litet antal stora svängmassor jämfört med ett stort antal små?

Och som en ledande följdfråga, vad händer när de små blir väldigt många och på ett oförutsebart sätt bidrager eller upphör att bidraga?

Håkan


Här uppvisar du återigen en livlig men väl enkel fantasi.
Min liknelse är inte så exakt avbildande trefasnätens funktion att sådana frågeställningar är relevanta. Men den är tillräckligt representativ för att skapa en visserligen ytterligt primitiv men ändå känsla för vad det handlar om.

Reglersystemen för solkraft och likströmsöverföringar deltager i att snurra axeln, men inte så bokstavligt. Exempelvis medför en likriktning av trefas växelström till likström och sen tillbaka till trefas växelström att det inte finns någon axelkoppling alls, och det går t.ex. utmärkt att på det sättet koppla ihop 60Hz och 50Hz nät med varandra.

Men jag avstår härmed i denna tråd att försöka göra en komplettare trefaskurs.

Jag får intrycket av en något högdragen professor, Seawolf, och jag har inte sett ett litet svänghjul bakom var lampa härhemma, det var en reflexion runt begreppet stabilitet i elnätet bara. Fick du intrycket att jag hade invändningar mot dig?

Men vi är som vi är, jag med fantasi...

Håkan

RSS-feed av trådar
powered by my little forum