Avatar

Orealistiska Göteborgska proferssorer

av Pinja, tisdag, mars 16, 2021, 21:11 (36 dagar sedan)

Härom dagen råkade jag få med mig ett ex av DN hem. Där fanns en debattartikel om strategier för landets energi och elkraftproduktion som jag ville läsa. Artikeln var skriven av ett antal professorer i Göteborg och hade rubriken

"Orealistiska kärnkraftsförslag tar fokus från viktigare frågor"

Nu har jag läst artikeln. Min första reflektion är att det snarare är professorerna som är orealistiska, därav min rubrik. Jag överlåter till Plankörerna att läsa, begrunda och kommentera. Man kan ha många invändningar, men den främsta är enligt mig den fullständigt sekteristiska låsning vid något datum i en relativt nära framtid då CO2 utsläppen MÅSTE vara 0. Inga uppoffringar är för stora för detta. För just då, vid detta av någon klimat-Guru på ytterst lösa grunder bestämda datum, då kommer jorden att gå under. Det hela påminner mest av all om en typisk domedagssekt.

Pinja

[image]

Avatar

Orealistiska Göteborgska proferssorer

av Håkan, Göteborg, onsdag, mars 17, 2021, 07:45 (36 dagar sedan) @ Pinja

Tog mig friheten att länka till artikeln, Pinja, och efter en genomläsning är mina reaktioner ungefär som dina.

https://www.dn.se/debatt/orealistiska-karnkraftsforslag-tar-fokus-fran-viktigare-fragor/

Skillnaden mellan totalt genererad energi under en viss tid och effektbehovet vart ögonblick verkar aldrig riktigt begripas av de olika troende.

Få se om andra upare har kommentarer till artikeln, och jag läser en gång till senare.

Håkan

Avatar

Orealistiska Göteborgska proferssorer

av S-B A-son ⌂ @, Västkusten något söder om Gbg, onsdag, mars 17, 2021, 12:20 (36 dagar sedan) @ Håkan

Tog mig friheten att länka till artikeln, Pinja, och efter en genomläsning är mina reaktioner ungefär som dina.

https://www.dn.se/debatt/orealistiska-karnkraftsforslag-tar-fokus-fran-viktigare-fragor/

Skillnaden mellan totalt genererad energi under en viss tid och effektbehovet vart ögonblick verkar aldrig riktigt begripas av de olika troende.

Få se om andra upare har kommentarer till artikeln, och jag läser en gång till senare.

Håkan

Håller med både Pinja och signaturen Håkan rörande innehållet i artikeln. Att vara professor är ingen garanti för någon som helst förmåga, speciellt inte rörande annat än sin egen lilla specialitet.

Mvh Sven-Barry

--
アルバム「ヴェイパー・ドローイングス」から 
póg mo thóin
sǝǝɹʇ ǝɥʇ uI ʇsol ʇoƃ 'ʇsǝɹoɟ ǝɥʇ puIɟ oʇ ǝɯɐɔ ǝʍ
ǝƃɐd ɹnoʎ oʇuo sIɥʇ ǝʇsɐd puɐ ʎdoɔ 'sʎɐs sɥIʇ ʇɐɥʍ ʇno ǝɹnƃIɟ oʇ ɥƃnouǝ ʇɹɐɯs ǝɹɐ noʎ ɟI
ผลการค้นหาคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
नया साल मुबारक हो

Avatar

Orealistiska Göteborgska proferssorer

av Seawolf @, onsdag, mars 17, 2021, 08:22 (36 dagar sedan) @ Pinja

Såvitt jag kan urskilja ur dimman på bilden av artikeln så är inte alla professorer som står bakom.
Hur som helst, det gamla talesättet "Som man ropar får man svar" kännetecknar det i accelererande takt det degenererande svenska utbildningsväsendet. Etablissemanget utser ledare i högskole- och universitetsväsendet med den rätta politiska åsikterna, och dessa styr sen det mesta av tillsättningen av professorer, som i sin tur styr sina "underlydande".
All denna styrning förstärks sen effektivt av vilka politiskt tillsatta samhällsinstanser som med statliga medel ger riktade forskningspengar till de rättrogna.
Det som samhällets välstånd och hela existens hänger på, näringsliv och industri, har ingen som helst talan.

Nu beror ju inte världens utveckling av CO2-halter och ev. havsnivåändringar ett smack på vad lilla landet Sverige hittar på för symboliskt trams. Den enda effekten av tramset blir att Sveriges ekonomi och välstånd går in i en dödsspiral mot Nirvana.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Orealistiska Göteborgska proferssorer

av S-B A-son ⌂ @, Västkusten något söder om Gbg, onsdag, mars 17, 2021, 12:17 (36 dagar sedan) @ Seawolf

Angående forskning och vem eller vilka som finansierar densamma:

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Utbildning-och-forskning/Forskning-och-utveckling/For...

Men rörande den del som finansieras av staten skrev regeringen genom Helen Hellmark Knutsson som förvisso fått sparken så här år 2016:

"Regeringens ambition är att värna den fria forskningen. Samtidigt behöver forskningspolitiken också se de stora samhällsutmaningar som är relevanta för vår tid och vårt samhälle. I budgetpropositionen tas därför ett antal initiativ som stärker den fria forskningen samtidigt som forsknings- och innovationspolitiken tar hänsyn till samhällsutmaningarna. Regeringen gör en rad strategiska forskningssatsningar för att möta både globala och nationella samhällsutmaningar som miljö- och klimatförändringarna, hälsoutmaningen, hållbart samhällsbyggande och en ökad digitalisering. För att öka kvaliteten i skolan behöver den vetenskapliga grunden i lärar- och förskollärarutbildningarna stärkas och regeringen föreslår att medel avsätts för forskarskolor för lärare vid universitet och högskolor. Dessutom investerar regeringen i en försöksverksamhet som ska pröva och utveckla modeller för att öka samverkan mellan skolhuvudmän och universitet och högskolor med lärarutbildningar om praktiknära forskning."

Rätt skrämmande formuleringar tycker jag. Lätt att få krupp när ordet "utmaningar" nämns.

Hela texten här:
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/09/vi-miljardsatsar-pa-svensk-forskning/

Mvh Sven-Barry

--
アルバム「ヴェイパー・ドローイングス」から 
póg mo thóin
sǝǝɹʇ ǝɥʇ uI ʇsol ʇoƃ 'ʇsǝɹoɟ ǝɥʇ puIɟ oʇ ǝɯɐɔ ǝʍ
ǝƃɐd ɹnoʎ oʇuo sIɥʇ ǝʇsɐd puɐ ʎdoɔ 'sʎɐs sɥIʇ ʇɐɥʍ ʇno ǝɹnƃIɟ oʇ ɥƃnouǝ ʇɹɐɯs ǝɹɐ noʎ ɟI
ผลการค้นหาคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
नया साल मुबारक हो

Avatar

Orealistiska Göteborgska proferssorer

av Seawolf @, onsdag, mars 17, 2021, 14:15 (36 dagar sedan) @ S-B A-son

Angående forskning och vem eller vilka som finansierar densamma:

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Utbildning-och-forskning/Forskning-och-utveckling/For...

Men rörande den del som finansieras av staten skrev regeringen genom Helen Hellmark Knutsson som förvisso fått sparken så här år 2016:

"Regeringens ambition är att värna den fria forskningen. Samtidigt behöver forskningspolitiken också se de stora samhällsutmaningar som är relevanta för vår tid och vårt samhälle. I budgetpropositionen tas därför ett antal initiativ som stärker den fria forskningen samtidigt som forsknings- och innovationspolitiken tar hänsyn till samhällsutmaningarna. Regeringen gör en rad strategiska forskningssatsningar för att möta både globala och nationella samhällsutmaningar som miljö- och klimatförändringarna, hälsoutmaningen, hållbart samhällsbyggande och en ökad digitalisering. För att öka kvaliteten i skolan behöver den vetenskapliga grunden i lärar- och förskollärarutbildningarna stärkas och regeringen föreslår att medel avsätts för forskarskolor för lärare vid universitet och högskolor. Dessutom investerar regeringen i en försöksverksamhet som ska pröva och utveckla modeller för att öka samverkan mellan skolhuvudmän och universitet och högskolor med lärarutbildningar om praktiknära forskning."

Rätt skrämmande formuleringar tycker jag. Lätt att få krupp när ordet "utmaningar" nämns.

Hela texten här:
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/09/vi-miljardsatsar-pa-svensk-forskning/

Mvh Sven-Barry


Det svenska "nyspråket" (benämningen först nämnd i boken "1984") utvecklas stadigt mot att överträffa orginalet....

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Orealistiska Göteborgska proferssorer

av Excel 319, onsdag, mars 17, 2021, 14:53 (36 dagar sedan) @ S-B A-son

Får inte glömma bort att den "fria" forskningen också måste ha rätt värdegrund.
https://www.nwt.se/2021/03/17/inskrankt-akademisk-frihet/

Avatar

Orealistiska Göteborgska proferssorer

av Seawolf @, torsdag, mars 18, 2021, 05:58 (35 dagar sedan) @ Excel 319

Får inte glömma bort att den "fria" forskningen också måste ha rätt värdegrund.
https://www.nwt.se/2021/03/17/inskrankt-akademisk-frihet/

Det är ett mysterium att det svenska samhälle som predikar demokrati och rättssäkerhet tolererar ett begrepp kallat "värdegrund" och därefter låter detta vara en del av vad lagar och regler refererar till, och vars innehåll ges lika eller större vikt än lagar och förordningar i sig.
Inga som helst formella beslutsinstanser krävs för att när som helst förändra innehållet i en värdegrund. Därmed är 100% av alla lagar och regler som innehåller referenser till "värdegrund" överspelade, man kan när som helst på ett godtyckligt sätt ändra värdegrunderna för att sätta dit venm som helst.
Otroligt!

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

RSS-feed av trådar
powered by my little forum