Avatar

Suezkanalen

av Håkan, Göteborg, lördag, mars 27, 2021, 20:44 (25 dagar sedan)

Inga länkar för jag har ännu inte hittat någon där det som händer beskrivs på ett professionellt sätt, men alla upare känner naturligtvis till vad som hänt.

Med efterklokhetens visdom undrar jag varför ingen redan för många årtionden sedan insett att en parallell kanal i hela sträckningen måste byggas.

Jag har två gånger gått igenom kanalen, båda gångerna i sydgående riktning, och det är en märklig upplevelse att från ett stort fartyg titta ut över en öken, mest på östsidan men det är inte mycket annat åt väst heller.

Detta med dubblerade kanaler har inte bara med en sådan fadäs som nu har hänt att göra, det handlar också om kapaciteten i denna länk mellan Medelhavet och Röda Havet och vidare ut i Indiska Oceanen.

I dag kör fartygen (inte båtar...) i en konvoj en gång om dygnet från vart håll, och den ena konvojens fartyg måste ankra i The Bitter Lake för att släppa förbi den andra, varefter de kan kan lätta ankar och fortsätta.

Med två parallella kanaler försvinner behovet av konvojer, och med det de upp till dygnslånga väntetiderna på redden innan konvojstart, och vid olyckor som den nu inträffade finns möjligheten att passera i den andra kanalen.
Naturligtvis ska det byggas ett antal delsträckor där man kan skifta från en kanal till den andra.

Få se nu om The Suez Canal Authorities läser på upa...

Håkan

Avatar

Suezkanalen

av Pinja, söndag, mars 28, 2021, 14:52 (25 dagar sedan) @ Håkan

Det var väst som byggde Suez kanalen. För att få till en ny måste det nog komma en ny kolonialtid.

Pinja

Avatar

Suezkanalen

av Håkan, Göteborg, söndag, mars 28, 2021, 17:20 (24 dagar sedan) @ Pinja

Det var väst som byggde Suez kanalen. För att få till en ny måste det nog komma en ny kolonialtid.

Pinja

Jag tar risken att skriva utan att ens kolla wiki för att få tidsperioder och sådant riktiga, Pinja, och du har rätt i att det var väst dvs i första hand England som skapade kanalen.
Jag fabulerar alltså utifrån mina minnen av vad jag läst i olika skrifter om historiska händelser.

Det vi i dag känner som Suezkanalen var inte den första kanalen i området, det har byggts kanaler sedan forntiden i detta platta och relativt lättgrävda landskap.

En sådan förband Nilen med Röda havet, och flera andra försök att skapa vattenvägar för handel och samfärdsel finns det spår av.

Suezkanalen av i dag blev verklighet genom ganska roliga kontakter mellan kolonialmänniskor och Egyptiska herrar, och med inte så lite politiska och personliga intressen inblandade.

Suezkanalen har alltid varit en bärande del av den egyptiska ekonomin genom avgifterna som fartyg måste betala.

Till det kommer att de måste ta ombord en så kallad "suez crew", bestående av några män som under hela passagen håller sig i en kabin med inredning och sovplatser för en handfull människor. En så kallad Suez cabin.
De gör ingenting under hela resan men rederiet måste betala för dem, för en säker passage i kanalen, officiellt.

Och så är det det där med cigarettlimpor och viskyflaskor, en ansenlig mängd lämnas av skepparen till den som är Suez Pilot under kanalfärden, och när den förste löses av efter stipulerad tid och för iland detta och en ny Suez Pilot kommer ombord - jag ni förstår nog.

En skeppare jag pratade med sade att han en gång varit lite ironisk gentemot en av dessa Suez Pilots men då fått ganska bra svar på tal.
Tror du, sade lotsen, att jag kan behålla detta? Om jag inte skulle ha med mig tillräckligt mycket så att min närmaste chef blir nöjd med sin del och hans högre chefer blir nöjda med sina delar, så har jag snart inget jobb.

Efter en av de kanalfärder jag gjort gick jag iland i Suez i sydänden av kanalen, via en speedboat som kom upp långsides vårt mycket stora RoRo-fartyg medan vi gick i cirka åtta knop, och jag och några andra klättrade ner för en lotslejdare och tog oss över till speedbåten. Våra väskor firades ner med en vinsch och togs emot av de på båten.

Jag röker inte och hade alltså inga cigarettpaket och tänkte inte ens på den aspekten, men en av de i besättningen jag haft bra jobb med visste vad som krävdes. Han stack till mig några paket Marlboro när jag skulle klättra ner och tog farväl av alla, och han sade till mig att ge till dem på speedbåten som tog emot oss, och speedboatskepparen.

Som han sade till mig, min kompis på RoRo-fartyget, det händer ju att de råkar tappa en väska i vattnet annars...

En skröna jag fick höra på samma RoRo-fartyg och som jag inte alls tror är påhitt handlar om ett fartyg som låg för ankar utanför Port Said och väntade på att börja gå i konvoj nästa morgon. En styrman blev lite påhittig och tog VHFen och gjorde ett anrop med orden "Marlboro Pilots, Marlboro Pilots..." Det blev, som de religiösa säger, ett Herrans liv i land och enligt den som berättade detta för mig kunde de få fram vilket fartyg anropet kommit från.
Fartyget hölls kvar ett extra dygn, och hur rederiet såg på humoristen ombord är lätt att föreställa sig.

För att nu återgå till Suezkanalen och hur tydligt det just nu har blivit för världssjöfarten att den måste ökas ut till dubbla kanaler med samtidig trafik i båda riktningarna, så ligger det inte omedelbart i egyptiska makthavares intresse att med ännu ett kolonialt ingrepp i deras område.

Ska bli intressant att se hur snart detta med dubbla kanaler kommer upp på agendan.

Håkan

Avatar

Suezkanalen

av Pinja, måndag, mars 29, 2021, 15:44 (23 dagar sedan) @ Håkan

Ever Given, vilket namn förresten!, är flott nu säger dom.

SR´s korre vidimerar din uppgift om lotsar och cigaretter mm.

Pinja

Avatar

Suezkanalen

av Håkan, Göteborg, måndag, mars 29, 2021, 18:11 (23 dagar sedan) @ Pinja

Ever Given, vilket namn förresten!, är flott nu säger dom.

SR´s korre vidimerar din uppgift om lotsar och cigaretter mm.

Pinja

De bilder jag sett tidigare har gett mig intrycket att fartyget fastnade i kanalen norr om Bitter Lake, och det som nu sägs är att det tas till Bitter Lake för kontroll av skrovet.
Den del av kanalen som är söder om Bitter Lake är till stor del en naturlig vattenväg som endast breddats och fördjupats.

Det betyder om jag tolkat det rätt att fartyget måste bogseras bakåt, men jag har inte hittat någon länk med bilder eller video om detta, men det kommer säkert efterhand.

Det kommer att ta månader innan effekterna runt om i världen efter detta veckolånga stopp har ebbat ut, och som alltid kommer den slutliga notan att landa på milliarder slutanvändares bord.

Få se när en parallell kanal börjar byggas...

Håkan

Avatar

Suezkanalen

av Pinja, måndag, mars 29, 2021, 22:31 (23 dagar sedan) @ Håkan

Tack förresten för denna egenupplevda beskrivning av kanalen. Det kommer nog inte att förvåna någon om och när det omsider visar sig att hela denna episod berodde på den s.k. mänskliga faktorn, sagt som en mycket förskönande omskrivning.

Pinja

Avatar

Suezkanalen

av Håkan, Göteborg, tisdag, mars 30, 2021, 18:17 (22 dagar sedan) @ Pinja

Tack förresten för denna egenupplevda beskrivning av kanalen. Det kommer nog inte att förvåna någon om och när det omsider visar sig att hela denna episod berodde på den s.k. mänskliga faktorn, sagt som en mycket förskönande omskrivning.

Pinja

Jag hittade nu en rapport från BBC som berättar en del intressant, bland annat att jag hade fel då jag trodde fartyget stod fast norr om Bitter Lake.

https://www.youtube.com/watch?v=5d0en1ow_pQ&ab_channel=BBCNews

Det ställde sig på sned strax efter det hade gått in i kanalen söderifrån, och orsaken att jag inte trodde det kunde vara där är att jag inte såg någon parallell äldre kanal där.
En tidigare rapportering nämnde att en sådan hade öppnats, men det var då det som var fel.

Den video jag länkar till är mycket saklig och ger bra information om det hela.

Nu väntar jag på att en parallell kanal ska börja funderas på...

Håkan

Avatar

Suezkanalen

av Seawolf @, tisdag, mars 30, 2021, 21:18 (22 dagar sedan) @ Håkan

Tack förresten för denna egenupplevda beskrivning av kanalen. Det kommer nog inte att förvåna någon om och när det omsider visar sig att hela denna episod berodde på den s.k. mänskliga faktorn, sagt som en mycket förskönande omskrivning.

Pinja


Jag hittade nu en rapport från BBC som berättar en del intressant, bland annat att jag hade fel då jag trodde fartyget stod fast norr om Bitter Lake.

https://www.youtube.com/watch?v=5d0en1ow_pQ&ab_channel=BBCNews

Det ställde sig på sned strax efter det hade gått in i kanalen söderifrån, och orsaken att jag inte trodde det kunde vara där är att jag inte såg någon parallell äldre kanal där.
En tidigare rapportering nämnde att en sådan hade öppnats, men det var då det som var fel.

Den video jag länkar till är mycket saklig och ger bra information om det hela.

Nu väntar jag på att en parallell kanal ska börja funderas på...

Håkan

Här kan du spinna loss med dina ideer om dubbla kanaler....
[image]

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Suezkanalen

av S-B A-son ⌂ @, Västkusten något söder om Gbg, onsdag, mars 31, 2021, 12:36 (22 dagar sedan) @ Seawolf

Tack förresten för denna egenupplevda beskrivning av kanalen. Det kommer nog inte att förvåna någon om och när det omsider visar sig att hela denna episod berodde på den s.k. mänskliga faktorn, sagt som en mycket förskönande omskrivning.

Pinja


Jag hittade nu en rapport från BBC som berättar en del intressant, bland annat att jag hade fel då jag trodde fartyget stod fast norr om Bitter Lake.

https://www.youtube.com/watch?v=5d0en1ow_pQ&ab_channel=BBCNews

Det ställde sig på sned strax efter det hade gått in i kanalen söderifrån, och orsaken att jag inte trodde det kunde vara där är att jag inte såg någon parallell äldre kanal där.
En tidigare rapportering nämnde att en sådan hade öppnats, men det var då det som var fel.

Den video jag länkar till är mycket saklig och ger bra information om det hela.

Nu väntar jag på att en parallell kanal ska börja funderas på...

Håkan


Här kan du spinna loss med dina ideer om dubbla kanaler....
[image]

För länge sen kunde man köpa in sig i Eiffeltornet eller i Empire State Building av privata entreprenörer opererande från trottoarer och caféer.

Kanske signaturen Håkan kan satsa någon krona i projektet Dubblering av Suezkanalen?
Jag åtar mig att förmedla en lämplig kontakt mot en skäligt generös pekuniär ersättning.

Mvh Sven-Barry

--
アルバム「ヴェイパー・ドローイングス」から 
póg mo thóin
sǝǝɹʇ ǝɥʇ uI ʇsol ʇoƃ 'ʇsǝɹoɟ ǝɥʇ puIɟ oʇ ǝɯɐɔ ǝʍ
ǝƃɐd ɹnoʎ oʇuo sIɥʇ ǝʇsɐd puɐ ʎdoɔ 'sʎɐs sɥIʇ ʇɐɥʍ ʇno ǝɹnƃIɟ oʇ ɥƃnouǝ ʇɹɐɯs ǝɹɐ noʎ ɟI
ผลการค้นหาคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
नया साल मुबारक हो

Avatar

Suezkanalen

av Håkan, Göteborg, onsdag, mars 31, 2021, 13:24 (22 dagar sedan) @ Seawolf

Här kan du spinna loss med dina ideer om dubbla kanaler....
[image]

Kan Seawolf möjligen bli lite tydligare, även om hans sidekick verkar ha förstått det roliga...?

Håkan

Avatar

Suezkanalen

av Seawolf @, onsdag, mars 31, 2021, 13:48 (22 dagar sedan) @ Håkan

Här kan du spinna loss med dina ideer om dubbla kanaler....
[image]


Kan Seawolf möjligen bli lite tydligare, även om hans sidekick verkar ha förstått det roliga...?

Håkan

Tydligare än jag är Google Maps och även Google Earth. Där kan den intresserade zooma in till önskad detaljtydlighet.

Det är bara att sätta igång och förprojektera dragningen av den nya parallellkanalen.....

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Suezkanalen

av Håkan, Göteborg, onsdag, mars 31, 2021, 14:27 (22 dagar sedan) @ Seawolf

Tydligare än jag är Google Maps och även Google Earth. Där kan den intresserade zooma in till önskad detaljtydlighet.

Det är bara att sätta igång och förprojektera dragningen av den nya parallellkanalen.....

Ajemen, Seawolf, det var Google jag använde för att zooma in längs hela kanalen för att se var det fanns sådana parallella kanaldelar som nämndes i en rapport, och söder om Bitter Lake fanns ingen sådan.

Norr om Bitter Lake är en stor del av sträckningen redan dubblerad men breddning och fördjupning blir nog nödvändig, och minst halva kanalens totala längd återstår att dubblera.

Få se om Sven-Barry har några bra kontakter i området...

Håkan

Avatar

Suezkanalen

av S-B A-son ⌂ @, Västkusten något söder om Gbg, torsdag, april 01, 2021, 11:59 (21 dagar sedan) @ Håkan

Tydligare än jag är Google Maps och även Google Earth. Där kan den intresserade zooma in till önskad detaljtydlighet.

Det är bara att sätta igång och förprojektera dragningen av den nya parallellkanalen.....


Ajemen, Seawolf, det var Google jag använde för att zooma in längs hela kanalen för att se var det fanns sådana parallella kanaldelar som nämndes i en rapport, och söder om Bitter Lake fanns ingen sådan.

Norr om Bitter Lake är en stor del av sträckningen redan dubblerad men breddning och fördjupning blir nog nödvändig, och minst halva kanalens totala längd återstår att dubblera.

Få se om Sven-Barry har några bra kontakter i området...

Håkan

OBS, följande är inget aprilskämt.

Som du säkert förstår har jag försänkningar i grävmaskinsbranschen och tror mig om att kunna förmedla en bra kontakt, mot tillräcklig ersättning naturligtvis.
Men, eftersom du är expert också på kanalfördubblingar anser jag att det bästa vore om du själv körde grävmaskinen.
Jag kan lära dig, det är inte svårt, i alla fall om man inte bryr sig om att välta med maskinen, men det grejar du självklart.
Om egenkörd grävmaskin är alternativet du föredrar kan jag förmedla ett fint hyreskontrakt.

Vad säger du?

Mvh Sven-Barry

--
アルバム「ヴェイパー・ドローイングス」から 
póg mo thóin
sǝǝɹʇ ǝɥʇ uI ʇsol ʇoƃ 'ʇsǝɹoɟ ǝɥʇ puIɟ oʇ ǝɯɐɔ ǝʍ
ǝƃɐd ɹnoʎ oʇuo sIɥʇ ǝʇsɐd puɐ ʎdoɔ 'sʎɐs sɥIʇ ʇɐɥʍ ʇno ǝɹnƃIɟ oʇ ɥƃnouǝ ʇɹɐɯs ǝɹɐ noʎ ɟI
ผลการค้นหาคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
नया साल मुबारक हो

Avatar

Suezkanalen

av Håkan, Göteborg, torsdag, april 01, 2021, 14:42 (21 dagar sedan) @ S-B A-son

OBS, följande är inget aprilskämt.

Som du säkert förstår har jag försänkningar i grävmaskinsbranschen och tror mig om att kunna förmedla en bra kontakt, mot tillräcklig ersättning naturligtvis.
Men, eftersom du är expert också på kanalfördubblingar anser jag att det bästa vore om du själv körde grävmaskinen.
Jag kan lära dig, det är inte svårt, i alla fall om man inte bryr sig om att välta med maskinen, men det grejar du självklart.
Om egenkörd grävmaskin är alternativet du föredrar kan jag förmedla ett fint hyreskontrakt.

Vad säger du?

Mvh Sven-Barry

Det var ett himla bra aprilskämt det där, Sven-Barry, de fyra orden efter OBS - snudd på zen faktiskt, och som en variant på påståendet "Jag ljuger alltid" och den paradox man ställs inför om man tror på det.

När kanalprojektet kommit lite längre hör jag av mig via någon av de partners jag har i mitt nätverks nigerianska del.

Håkan

Avatar

Suezkanalen

av S-B A-son ⌂ @, Västkusten något söder om Gbg, torsdag, april 01, 2021, 15:45 (20 dagar sedan) @ Håkan

OBS, följande är inget aprilskämt.

Som du säkert förstår har jag försänkningar i grävmaskinsbranschen och tror mig om att kunna förmedla en bra kontakt, mot tillräcklig ersättning naturligtvis.
Men, eftersom du är expert också på kanalfördubblingar anser jag att det bästa vore om du själv körde grävmaskinen.
Jag kan lära dig, det är inte svårt, i alla fall om man inte bryr sig om att välta med maskinen, men det grejar du självklart.
Om egenkörd grävmaskin är alternativet du föredrar kan jag förmedla ett fint hyreskontrakt.

Vad säger du?

Mvh Sven-Barry


Det var ett himla bra aprilskämt det där, Sven-Barry, de fyra orden efter OBS - snudd på zen faktiskt, och som en variant på påståendet "Jag ljuger alltid" och den paradox man ställs inför om man tror på det.

När kanalprojektet kommit lite längre hör jag av mig via någon av de partners jag har i mitt nätverks nigerianska del.

Håkan

Bäste Håkan, att du inte tror på något som inte har en länk från någon knepig källa som gubben Engellau, eller han med Swebbtv, eller sossen med Ledarsidorna eller den där nya du har, Kvartal, är ju inte så förvånande.

Ingen av dem vet vad en grävmaskin är och har ingen som helst erfarenhet av riktigt arbete.

Mvh Sven-Barry, som önskar dig Glad Påsk.

PS. Och här har vi en äkta länk, bara att suga i sig:
https://www.bing.com/images/search?q=happy+easter&qpvt=happy+easter&form=IGRE&a...
DS.

--
アルバム「ヴェイパー・ドローイングス」から 
póg mo thóin
sǝǝɹʇ ǝɥʇ uI ʇsol ʇoƃ 'ʇsǝɹoɟ ǝɥʇ puIɟ oʇ ǝɯɐɔ ǝʍ
ǝƃɐd ɹnoʎ oʇuo sIɥʇ ǝʇsɐd puɐ ʎdoɔ 'sʎɐs sɥIʇ ʇɐɥʍ ʇno ǝɹnƃIɟ oʇ ɥƃnouǝ ʇɹɐɯs ǝɹɐ noʎ ɟI
ผลการค้นหาคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
नया साल मुबारक हो

Avatar

Suezkanalen

av Håkan, Göteborg, torsdag, april 01, 2021, 16:21 (20 dagar sedan) @ S-B A-son

Bäste Håkan, att du inte tror på något som inte har en länk från någon knepig källa som gubben Engellau, eller han med Swebbtv, eller sossen med Ledarsidorna eller den där nya du har, Kvartal, är ju inte så förvånande.

Ingen av dem vet vad en grävmaskin är och har ingen som helst erfarenhet av riktigt arbete.

Mvh Sven-Barry, som önskar dig Glad Påsk.

PS. Och här har vi en äkta länk, bara att suga i sig:
https://www.bing.com/images/search?q=happy+easter&qpvt=happy+easter&form=IGRE&a...
DS.

Och där har vi, inte oväntat, Sven-Barry igen med sina Håkanfixerade tvångstankar och märkliga humor.

Men Glad Påsk du och ni också, och någon gång vågar vi nog trotsa viruset och ses över en öl igen, eller hur?

Håkan

Avatar

Suezkanalen

av Seawolf @, torsdag, april 01, 2021, 18:16 (20 dagar sedan) @ Håkan

Bäste Håkan, att du inte tror på något som inte har en länk från någon knepig källa som gubben Engellau, eller han med Swebbtv, eller sossen med Ledarsidorna eller den där nya du har, Kvartal, är ju inte så förvånande.

Ingen av dem vet vad en grävmaskin är och har ingen som helst erfarenhet av riktigt arbete.

Mvh Sven-Barry, som önskar dig Glad Påsk.

PS. Och här har vi en äkta länk, bara att suga i sig:
https://www.bing.com/images/search?q=happy+easter&qpvt=happy+easter&form=IGRE&a...
DS.


Och där har vi, inte oväntat, Sven-Barry igen med sina Håkanfixerade tvångstankar och märkliga humor.

Men Glad Påsk du och ni också, och någon gång vågar vi nog trotsa viruset och ses över en öl igen, eller hur?

Håkan

Tsssss.....
Såna här är vad du behöver Håkan! När miljönissarna sätter P för brunkolskraft så blir dessa maskiner billiga, och fixar en parallell Suezkanal på nolltid![image]olltid!

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Suezkanalen

av Håkan, Göteborg, torsdag, april 01, 2021, 18:33 (20 dagar sedan) @ Seawolf

Tsssss.....
Såna här är vad du behöver Håkan! När miljönissarna sätter P för brunkolskraft så blir dessa maskiner billiga, och fixar en parallell Suezkanal på nolltid![image]olltid!

Så ska det se ut, Seawolf, och jag har redan satt mina gubbar på att få fram sådana saker.

Inte de gubbar som Sven-Barry ser som mina, var får han allt ifrån den pojken...?

Senast nästa första april ska kanal Suez.2 vara klar att öppna för internetionell trafik, de tio första fanstygen får fri passage utan granskning och mudderering.

Håkan
entreprenör ju

Avatar

Suezkanalen

av S-B A-son ⌂ @, Västkusten något söder om Gbg, lördag, april 03, 2021, 12:24 (19 dagar sedan) @ Håkan

Tsssss.....
Såna här är vad du behöver Håkan! När miljönissarna sätter P för brunkolskraft så blir dessa maskiner billiga, och fixar en parallell Suezkanal på nolltid![image]olltid!


Så ska det se ut, Seawolf, och jag har redan satt mina gubbar på att få fram sådana saker.

Inte de gubbar som Sven-Barry ser som mina, var får han allt ifrån den pojken...?

Senast nästa första april ska kanal Suez.2 vara klar att öppna för internetionell trafik, de tio första fanstygen får fri passage utan granskning och mudderering.

Håkan
entreprenör ju

Imponerande maskiner utan tvekan. Jag kan nog inte hjälpa dig med att manövrera en sådan best, men tvivlar inte alls på att du också utan utbildning kan hantera en sådan.

Här ett klipp från den tid Sverige satsade på stora infrastrukturprojekt. När jag ser spakarna tror jag mig om att ha ett hum om hur maskinen används. Men därmed inte sagt att det blir tal om någon hjälp om jag inte mutas med enorma mängder maskinkonfonium.

https://www.youtube.com/watch?v=NQuMjxQZ6i8

På tal om stora infrastrukturprojekt som staten ska svara för så är det med tungt sinne man ser att Löfven och Miljöpartiet tillsammans med också andra partier ser en höghastighetsjärnväg som en vettig och begåvad infrastruktursatsning.

Mvh Sven-Barry, Märklinare

--
アルバム「ヴェイパー・ドローイングス」から 
póg mo thóin
sǝǝɹʇ ǝɥʇ uI ʇsol ʇoƃ 'ʇsǝɹoɟ ǝɥʇ puIɟ oʇ ǝɯɐɔ ǝʍ
ǝƃɐd ɹnoʎ oʇuo sIɥʇ ǝʇsɐd puɐ ʎdoɔ 'sʎɐs sɥIʇ ʇɐɥʍ ʇno ǝɹnƃIɟ oʇ ɥƃnouǝ ʇɹɐɯs ǝɹɐ noʎ ɟI
ผลการค้นหาคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
नया साल मुबारक हो

Avatar

Suezkanalen

av Håkan, Göteborg, lördag, april 03, 2021, 13:45 (19 dagar sedan) @ S-B A-son

Imponerande maskiner utan tvekan. Jag kan nog inte hjälpa dig med att manövrera en sådan best, men tvivlar inte alls på att du också utan utbildning kan hantera en sådan.

Här ett klipp från den tid Sverige satsade på stora infrastrukturprojekt. När jag ser spakarna tror jag mig om att ha ett hum om hur maskinen används. Men därmed inte sagt att det blir tal om någon hjälp om jag inte mutas med enorma mängder maskinkonfonium.

https://www.youtube.com/watch?v=NQuMjxQZ6i8

På tal om stora infrastrukturprojekt som staten ska svara för så är det med tungt sinne man ser att Löfven och Miljöpartiet tillsammans med också andra partier ser en höghastighetsjärnväg som en vettig och begåvad infrastruktursatsning.

Mvh Sven-Barry, Märklinare

Har inte en tanke på att själv gräva den parallella Suezkanalen, Sven-Barry, hur roligt det än vore att få visa musklerna i en brunkolsmaskin.

Nej, mina gubbar i nätverket har redan fått tag på maskinoperatörer i bland annat Kina där ju som bekant samhällsutvecklande utbildning sker i stor skala, speciellt i de nordvästra delarna i nybyggda campus där befolkningen länge bett om hjälp att bli befriade från gamla tyngande traditioner och att rustas för framtiden.

Men på hemmaplan är vi eniga om att höghastighetsjärnvägar på egen banvall är ett totalt feltänk, först när Sverige har ett antal städer med många millioner invånare och också i norr finns det resandeunderlag för sådant.

I dag kan möjligen en sådan järnväg, som naturligtvis måste byggas på pelare i hela sin sträckning utom möjligen vid stationerna, bära sina investerings- och driftskostnader om den byggs mellan Oslo, Göteborg och Malmö/Köpenhamn.

Stockholm har haft sin tid och slarvat bort den.

Håkan
märklinare

Avatar

Suezkanalen

av Pinja, torsdag, april 01, 2021, 16:28 (20 dagar sedan) @ S-B A-son

Nu blev jag lite besviken. Jag hade förväntat mig något i denna stil.

https://se.depositphotos.com/stock-photos/excavator.html

Glad Påsk alla Plankister och Plankörer
Pinja

Avatar

Suezkanalen

av S-B A-son ⌂ @, Västkusten något söder om Gbg, torsdag, april 01, 2021, 16:50 (20 dagar sedan) @ Pinja

Nu blev jag lite besviken. Jag hade förväntat mig något i denna stil.

https://se.depositphotos.com/stock-photos/excavator.html

Glad Påsk alla Plankister och Plankörer
Pinja

Här är det dags för en Smiley. :-D :thumb:

Mvh Sven-Barry

--
アルバム「ヴェイパー・ドローイングス」から 
póg mo thóin
sǝǝɹʇ ǝɥʇ uI ʇsol ʇoƃ 'ʇsǝɹoɟ ǝɥʇ puIɟ oʇ ǝɯɐɔ ǝʍ
ǝƃɐd ɹnoʎ oʇuo sIɥʇ ǝʇsɐd puɐ ʎdoɔ 'sʎɐs sɥIʇ ʇɐɥʍ ʇno ǝɹnƃIɟ oʇ ɥƃnouǝ ʇɹɐɯs ǝɹɐ noʎ ɟI
ผลการค้นหาคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
नया साल मुबारक हो

Avatar

Suezkanalen

av Seawolf @, söndag, april 04, 2021, 06:01 (18 dagar sedan) @ Håkan

http://www.maritimebulletin.net/2021/03/28/ever-given-latest-heavy-grounding-root-cause...

En redogörelse för hur lotsarna på Suezkanalen kan agera om inte cigaretter mm. levereras som de begär.

Jag har uppfattat nånstans att Ever Green kom fel i samband med ett gräl om cigaretter. Vi får väl se om trycket från världens flottor kan bringa dessa sedvänjor till allmän beskådan.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Suezkanalen

av Cthulu, Enköping, söndag, april 04, 2021, 08:40 (18 dagar sedan) @ Seawolf

När jag läst den ovan nämnda råkade jag som så ofta förr surfa in på nån annan;
http://www.maritimebulletin.net/2021/02/22/maersk-latest-accident-analysis-whats-bad-fo...

Mitt i den texten om eventuella orsaker (låg oljenivå) står att finna att nya miljöregler skapar problem som riskerar motorernas hälsa. Det här ser ju märkligt likartat ut som det där andra skeppet som diskuterades här på UPA som också råkade ut för black out då allting stängdes ner av säkerhetsskäl för oljenivåerna var för låga i smörjtankarna. Här börjar konspirationstankarna flöda att det alltså skulle finnas några internationella miljöregler vilka hindrar båtarna att ha tillräckligt med smörjolja i tankarna.

Nån med insyn?

Avatar

Suezkanalen

av Pinja, söndag, april 04, 2021, 10:01 (18 dagar sedan) @ Seawolf

Tack. Mycket intressant och talande. Och lätt igenkännbara attityder och handlingsmönster för den som någon gång vistats i dessa trakter.

Pinja

Avatar

Suezkanalen

av Pinja, söndag, april 04, 2021, 10:32 (18 dagar sedan) @ Pinja
Ändrad av Pinja, söndag, april 04, 2021, 10:47

Jag roar mig med att försöka googla fram lite information som kunde vidimera det som sägs i Maritimebullentin, och det som Håkan berättat. Har hittills hittat detta:

Washington Post

"She said the captain on the medium-size container ship she was on had been at sea for 42 years, having crossed the canal more times than he could remember. He said he had “never seen this crew do anything except sit in their special crew cabin,” George recounted."

Wall Street Journal skriver bl.a. så här:

"The pilots, many of whom are retired sailors from the Egyptian Navy, haven’t always been entirely welcome.

In 2017, a local shipping agent complained about pilots demanding 17 cartons of cigarettes and other goods to let his ship pass. The head of the Suez Canal Authority at the time dismissed his remarks as an attempt to besmirch Egypt’s reputation. Workers divide up their haul among themselves, a former pilot said.

Questions are also being raised in the industry about the role canal pilots might have played when the 1,300-foot Ever Given veered right during a sandstorm on March 23, lodging its bow in the side of the canal and backing up traffic for days."

https://www.wsj.com/articles/suez-canal-pilots-under-scrutiny-amid-effort-to-clear-back...

Och nu hittar jag detta:

https://carriagebysea.wordpress.com/2013/10/01/bribery-on-the-suez-canal/

Pinja

Avatar

Suezkanalen

av Håkan, Göteborg, söndag, april 04, 2021, 13:21 (18 dagar sedan) @ Seawolf

http://www.maritimebulletin.net/2021/03/28/ever-given-latest-heavy-grounding-root-cause...

En redogörelse för hur lotsarna på Suezkanalen kan agera om inte cigaretter mm. levereras som de begär.

Jag har uppfattat nånstans att Ever Green kom fel i samband med ett gräl om cigaretter. Vi får väl se om trycket från världens flottor kan bringa dessa sedvänjor till allmän beskådan.

Både roligt och intressant att se flera upares inlägg med länkar som alla berättar om samma saker som jag gjort om Suezkanalen, och om Egyptiska nationen och dess kultur faktiskt.

En viktig aspekt som tas upp i början av den artikel Serawolf länkar till är just fartygens storlek, inte bara längd gånger bredd som är mer än den allra största supertankern som byggts, men också de enormt höga och vindfångande sidorna som skapas av containerstaplar på åtta eller nio i höjd från övre däcket som redan det är mycket högt ovan vattenlinjen.

Och än en gång med viss efterklokhet, i så gott som alla hamnar i hela världen är det inte bara lotstvång utan också krav på bogserbåtshjälp eller rutin för rederierna, ofta då endast som stand-by ifall fartygets egen manöverförmåga plötsligt inte räcker till.

Som det syftas på i artikeln borde både SCA och rederierna ha haft sådan assistans sedan länge i det trånga och bitvis slingrande dike som Suezkanalen är navigationsmässigt.

Håkan

Avatar

Suezkanalen

av S-B A-son ⌂ @, Västkusten något söder om Gbg, onsdag, april 07, 2021, 16:33 (14 dagar sedan) @ Håkan

Det var väst som byggde Suez kanalen. För att få till en ny måste det nog komma en ny kolonialtid.

Pinja


Jag tar risken att skriva utan att ens kolla wiki för att få tidsperioder och sådant riktiga, Pinja, och du har rätt i att det var väst dvs i första hand England som skapade kanalen.
Jag fabulerar alltså utifrån mina minnen av vad jag läst i olika skrifter om historiska händelser.

Det vi i dag känner som Suezkanalen var inte den första kanalen i området, det har byggts kanaler sedan forntiden i detta platta och relativt lättgrävda landskap.

En sådan förband Nilen med Röda havet, och flera andra försök att skapa vattenvägar för handel och samfärdsel finns det spår av.

Suezkanalen av i dag blev verklighet genom ganska roliga kontakter mellan kolonialmänniskor och Egyptiska herrar, och med inte så lite politiska och personliga intressen inblandade.

Suezkanalen har alltid varit en bärande del av den egyptiska ekonomin genom avgifterna som fartyg måste betala.

Till det kommer att de måste ta ombord en så kallad "suez crew", bestående av några män som under hela passagen håller sig i en kabin med inredning och sovplatser för en handfull människor. En så kallad Suez cabin.
De gör ingenting under hela resan men rederiet måste betala för dem, för en säker passage i kanalen, officiellt.

Och så är det det där med cigarettlimpor och viskyflaskor, en ansenlig mängd lämnas av skepparen till den som är Suez Pilot under kanalfärden, och när den förste löses av efter stipulerad tid och för iland detta och en ny Suez Pilot kommer ombord - jag ni förstår nog.

En skeppare jag pratade med sade att han en gång varit lite ironisk gentemot en av dessa Suez Pilots men då fått ganska bra svar på tal.
Tror du, sade lotsen, att jag kan behålla detta? Om jag inte skulle ha med mig tillräckligt mycket så att min närmaste chef blir nöjd med sin del och hans högre chefer blir nöjda med sina delar, så har jag snart inget jobb.

Efter en av de kanalfärder jag gjort gick jag iland i Suez i sydänden av kanalen, via en speedboat som kom upp långsides vårt mycket stora RoRo-fartyg medan vi gick i cirka åtta knop, och jag och några andra klättrade ner för en lotslejdare och tog oss över till speedbåten. Våra väskor firades ner med en vinsch och togs emot av de på båten.

Jag röker inte och hade alltså inga cigarettpaket och tänkte inte ens på den aspekten, men en av de i besättningen jag haft bra jobb med visste vad som krävdes. Han stack till mig några paket Marlboro när jag skulle klättra ner och tog farväl av alla, och han sade till mig att ge till dem på speedbåten som tog emot oss, och speedboatskepparen.

Som han sade till mig, min kompis på RoRo-fartyget, det händer ju att de råkar tappa en väska i vattnet annars...

En skröna jag fick höra på samma RoRo-fartyg och som jag inte alls tror är påhitt handlar om ett fartyg som låg för ankar utanför Port Said och väntade på att börja gå i konvoj nästa morgon. En styrman blev lite påhittig och tog VHFen och gjorde ett anrop med orden "Marlboro Pilots, Marlboro Pilots..." Det blev, som de religiösa säger, ett Herrans liv i land och enligt den som berättade detta för mig kunde de få fram vilket fartyg anropet kommit från.
Fartyget hölls kvar ett extra dygn, och hur rederiet såg på humoristen ombord är lätt att föreställa sig.

För att nu återgå till Suezkanalen och hur tydligt det just nu har blivit för världssjöfarten att den måste ökas ut till dubbla kanaler med samtidig trafik i båda riktningarna, så ligger det inte omedelbart i egyptiska makthavares intresse att med ännu ett kolonialt ingrepp i deras område.

Ska bli intressant att se hur snart detta med dubbla kanaler kommer upp på agendan.

Håkan

Märklig ryktesspridning om man nu ska tro på vad som står i Aftonblaskan. Men kanske inte så märklig ändå om lotsarna klantat till det.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bnxrRv/kvinnliga-sjokaptenen-blev-felaktigt-anklag...

Mvh Sven-Barry

--
アルバム「ヴェイパー・ドローイングス」から 
póg mo thóin
sǝǝɹʇ ǝɥʇ uI ʇsol ʇoƃ 'ʇsǝɹoɟ ǝɥʇ puIɟ oʇ ǝɯɐɔ ǝʍ
ǝƃɐd ɹnoʎ oʇuo sIɥʇ ǝʇsɐd puɐ ʎdoɔ 'sʎɐs sɥIʇ ʇɐɥʍ ʇno ǝɹnƃIɟ oʇ ɥƃnouǝ ʇɹɐɯs ǝɹɐ noʎ ɟI
ผลการค้นหาคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
नया साल मुबारक हो

Avatar

Suezkanalen

av Håkan, Göteborg, onsdag, april 07, 2021, 17:31 (14 dagar sedan) @ S-B A-son

Märklig ryktesspridning om man nu ska tro på vad som står i Aftonblaskan. Men kanske inte så märklig ändå om lotsarna klantat till det.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bnxrRv/kvinnliga-sjokaptenen-blev-felaktigt-anklag...

Mvh Sven-Barry

Det finns inga gränser för vilka rykten som kan spridas i alla sammanhang, Sven-Barry, och tyvärr verkar det aldrig saknas folk som tror på allt de läser eller hör som kittlar deras nyfikenhet.

En kvinna med stort mod må jag säga, Egypten är ett av många fördomsfulla länder, men där som överallt är det skillnad mellan bildade och obildade och deras värderingar.

De obildade är dock i majoritet...

Håkan

Avatar

Suezkanalen

av morpheus, måndag, april 05, 2021, 15:53 (16 dagar sedan) @ Håkan

Till sjöss och till lands så syns EverGreen:s eskapader. [image]

Avatar

Suezkanalen

av Håkan, Göteborg, söndag, april 11, 2021, 17:37 (10 dagar sedan) @ morpheus

Till sjöss och till lands så syns EverGreen:s eskapader. [image]

Texten över dina bilder stämmer bra på det som fartyget Ever Given nu utsätts för, morpheus, då det ännu är kvar i the Bitter Lake i Suezkanalens södra del.

https://www.msn.com/sv-se/ekonomi/marknader/ever-given-h%C3%A5lls-kvar-av-egypten/ar-BB...

Egypten förnekar sig inte, fartyget med cirka tjugutusen tjugofotscontainers med varor till slutkunder över hela Europa hålls kvar tills rederiet har betalat motsvarigheten till åttaochenhalv milliard svenska kronor till Egypten.

Detta innan skuldfrågan är utredd, vilket kan ta månader, och utan respekt för att allt i slutänden är en försäkringsfråga där Egypten och Suezkanalens representanter är parter i målet och möjligen kan befinnas ha del i haveriet.

Utpressning som alltid från diktaturer.

Håkan

Avatar

Suezkanalen

av morpheus, tisdag, april 13, 2021, 13:55 (9 dagar sedan) @ Håkan

Ser nu att innan Ever Given gick in i k-analen så ritade den ett spår efter sig som mest liknar en fallossymbol.
[image]

Avatar

Suezkanalen

av Håkan, Göteborg, tisdag, april 13, 2021, 16:24 (8 dagar sedan) @ morpheus

Jag såg detta i en video från en sjökapten som också berättade om bakgrunden, morpheus, och det hade varit kul om skepparen på Ever Given verkligen menat att rita något tyket medan de väntade på en Marlboro Pilot...

Men det är mer vardagligt än så även om den som gjort videon jag såg var lite undrande över fartygets hantering.
Det handlar om att alla fartyg som väntar på att konvojen ska starta och det blir deras tur att börja röra sig mot kanalen har ett område att finnas på och där en suez pilot ska borda.

Ever Given drev och/eller gick sakta för maskin i omgångar runt detta område, och om jag minns videon rätt kom de ibland lite väl nära andra fartyg.

Men det handlar inte om något strul med deras manöverförmåga vilket är lätt att tro när man ser bilden.

Vad som sedan hände i kanalen utreds nu och en notis i dagens Göteborgs-Posten säger att de som har last ombord kan bli tvingade att vara med och betala skadeståndet till Egypten, detta enligt transportreglerna.
Jag tror det är en journalistisk förenkling av verkligheten, då det finns ett mycket stort antal olika transportavtal, med strikta juridiska definitioner om vem som i vart ögonblick har ansvaret för det gods som transporteras.

Men det ska bli intressant att se vad som händer med just den biten.

Håkan

RSS-feed av trådar
powered by my little forum