Avatar

Ännu en artikel av Lars Åberg...

av Håkan, Göteborg, lördag, juli 03, 2021, 14:31 (84 dagar sedan)

...som är läsvärd just för att den stör Sverigebilden.

https://bulletin.nu/lars-aberg-racker-det-med-fler-poliser

Precis som Lars Åberg undrar jag också vad det är för land vi har numera, med politiska företrädare som ser allt fler poliser som en lösning.

Håkan

Avatar

Ännu en artikel av Lars Åberg...

av Seawolf @, lördag, juli 03, 2021, 15:00 (84 dagar sedan) @ Håkan

...som är läsvärd just för att den stör Sverigebilden.

https://bulletin.nu/lars-aberg-racker-det-med-fler-poliser

Precis som Lars Åberg undrar jag också vad det är för land vi har numera, med politiska företrädare som ser allt fler poliser som en lösning.

Håkan

Vad som behövs är ett rättsväsende som:

- kan minska sina arbetstimmar (hos både rätts-sidan och advokatsidan) till någon bråkdel av nuvarande (per fall) och samtidigt minska möjligheten att via juridiska krumbukter fria uppenbart skyldiga. Alltså ändra tolkningen av "ställt utom varje rimligt tvivel" till "ställt utom tvivel"

- kan tvångsförvara även unga personer och förstagångare omedelbart i billiga avskalade lokaler efter gripanden så att de inte storskrattande kommer tillbaka till gänget timmarna efter.

- har tre stadier av fängelser, ett för endast förstagångare med dagens förhållanden och villkor, ett för endast andragångare med betydligt mera isolerad förvaring och avskalad miljö, med fortfarande hjälp att ändra livsföring för de som verkligen anstränger sig att göra detta, samt en tredje sorts fängelse som vi kan kalla "slutförvaring av utbrända chanser" billigast möjligt, där det handlar om hål i väggen för föda in och hål i golvet för avträde ut.
Obligatoriska studiebesök skall ske för alla i typ 1 för att se hur 2orna och treorna har det, samt dito för 2orna. "Karriärvägen" skall uppvisas tydligt.
Typ 2 och typ 3 skall även via filmer visas i skolorna från tidig ålder.

Ett sådant fängelsesystem skulle var mycket mera humant än dagens, men inte för de dömda, utan för de som är på väg ditåt i livet!

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Ännu en artikel av Lars Åberg...

av Håkan, Göteborg, lördag, juli 03, 2021, 15:39 (84 dagar sedan) @ Seawolf

...som är läsvärd just för att den stör Sverigebilden.

https://bulletin.nu/lars-aberg-racker-det-med-fler-poliser

Precis som Lars Åberg undrar jag också vad det är för land vi har numera, med politiska företrädare som ser allt fler poliser som en lösning.

Håkan


Vad som behövs är ett rättsväsende som:

- kan minska sina arbetstimmar (hos både rätts-sidan och advokatsidan) till någon bråkdel av nuvarande (per fall) och samtidigt minska möjligheten att via juridiska krumbukter fria uppenbart skyldiga. Alltså ändra tolkningen av "ställt utom varje rimligt tvivel" till "ställt utom tvivel"

- kan tvångsförvara även unga personer och förstagångare omedelbart i billiga avskalade lokaler efter gripanden så att de inte storskrattande kommer tillbaka till gänget timmarna efter.

- har tre stadier av fängelser, ett för endast förstagångare med dagens förhållanden och villkor, ett för endast andragångare med betydligt mera isolerad förvaring och avskalad miljö, med fortfarande hjälp att ändra livsföring för de som verkligen anstränger sig att göra detta, samt en tredje sorts fängelse som vi kan kalla "slutförvaring av utbrända chanser" billigast möjligt, där det handlar om hål i väggen för föda in och hål i golvet för avträde ut.
Obligatoriska studiebesök skall ske för alla i typ 1 för att se hur 2orna och treorna har det, samt dito för 2orna. "Karriärvägen" skall uppvisas tydligt.
Typ 2 och typ 3 skall även via filmer visas i skolorna från tidig ålder.

Ett sådant fängelsesystem skulle var mycket mera humant än dagens, men inte för de dömda, utan för de som är på väg ditåt i livet!

Någonting liknande det du skriver hade jag först på gång att inkludera i mitt inlägg, Seawolf, men i mindre drastiska ordval då vi ju har lite olika temperament.
Jag tänkte också ta upp migrationspolitiken och det haveri den varit från första stund, vilket som Lars Åberg skriver kan härledas minst trettio år tillbaka.

Men jag avstod, litegrann för att jag förutsåg att det annars kunde komma en del hätska kommentarer som mest skulle blockera fortsatt utbyte av synpunkter.

Få se om det kommer några nu när det är du som skrivit.

Håkan

RSS-feed av trådar
powered by my little forum