Avatar

Firandet av Påsk...

av Håkan, Göteborg, tisdag, april 19, 2022, 19:15 (30 dagar sedan)

...var en underliggande orsak till det som hände på olika ställen i Sverige, tror jag, och att Paludan bara var en lågt hängande frukt att plocka som förevändning.

I en artikel på bulletin i dag tar artikelförfattaren upp många andra orsaker, som jag också håller med om som varande relevanta, men än så länge har ingen nämnt att det kan ha varit signifikant att det var under påskhelgen det hände.

Jag låter bli att länka, eller att kopiera hela texten, men ett par stycken ur den ser jag som en bra sammanfattning av vad de ansvariga med sina olika grader av passivitet eller ren dumhet eller aktivt medlöperi låter hända med Sverige.

Den avslutande meningen bör särskilt begrundas.

"Om polisen säger att de inte kan ge tillstånd eftersom de inte kan garantera säkerheten så befinner vi oss på ett sluttande plan. Borde tillstånd även vägras den som ville visa bilder av konstnärer som Lars Vilks? Ska publicering av Muhammad-teckningar förbjudas? Handlar det om att i praktiken förbjuda offentlig kritik av islam?

Såväl polis som politiker skulle dessutom kunna använda det som en ursäkt för att neka tillstånd till allt möjligt som någon kunde uppfatta som provocerande, och helt enkelt påstå sig inte ha resurser. På så sätt kunde man slippa ifrån att se till att det fanns resurser till det fria ordets försvar. Men yttrandefriheten ska inte anpassas efter polisens resurser – polisens resurser ska tvärtom anpassas efter behovet att försvara yttrandefriheten i samhället."

Håkan

Avatar

Firandet av Påsk...

av Håkan, Göteborg, onsdag, april 20, 2022, 00:11 (30 dagar sedan) @ Håkan

En liten efterdyning till ett tidigare uppträdande av den dansksvenske politikern Paludan läste jag nu om i Göteborgs-Posten, se länk.

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/svt-reporter-f%C3%B6rflyttas-fr%C3%A5n-nyhetsdi...

Några saker noterar jag.

Dels att Paludan beskrivs som högerextremistisk, i denna artikel liksom i alla andra jag läst sedan jag första gången såg hans namn och fram till i dag - men aldrig med närmare definition av vad för politik han och hans parti står för.

Jag ser honom, ungefär som reportern det nu handlar om, som en människa som provocerar enbart för att provocera och som ser upplopp och allmän skadegörelse som någon slags personlig bekräftelse. Bekräftelse på vad kan man spekulera över om man så vill, något verklighetsförankrat kan jag inte finna i det han håller på med.

En annan sak jag noterar är att Göteborgs-Posten beskriver Paludans framträdande på Frölunda Torg som att det i stort sett avlöpte på ett lugnt sätt - medan Joakim Lamotte som var där ger en annan bild av det hela i en intervju i bulletin för en tid sedan.

Också andra reportage om det som hände beskriver aggressiva människor och en polisnärvaro som mest försökte få bort Lamotte från platsen men utan att ingripa mot de som störde den så kallade ordningen.

Vi får se vart det bär hän med yttrandefrihet och demonstrationsfrihet och rätten att vara dum offentligt, vilket tills för bara något årtionde eller två varit möjligt utan att behöva polisskydd.

Och under påsken har vi sett att Paludan numera inte ens behöver vara närvarande, polisen har fullt upp att skydda sig själva ändå.

Arma land.

Håkan

RSS-feed av trådar
powered by my little forum