Avatar

En dansk fängelsepsykologs funderingar

av S-B A-son ⌂ @, Västkusten något söder om Gbg, onsdag, april 20, 2022, 16:03 (29 dagar sedan)

Utdrag från en text (intervju möjligtvis) från danska 24nyt.dk. Jag har ingen aning vad det är för sorts site eller vem denne Sennel är, kan inte placera honom i något sammanhang, men jag tycker texten är intressant och ger en förklaring till varför handhjärtan inte alls fungerar.
..........

HELIG VREDE
Det finns fyra psykologiska faktorer som gör muslimer mer kriminella, säger Nicolai Sennels. Som psykolog i ett ungdomsfängelse har jag haft goda möjligheter att studera mentaliteten hos icke-västliga invandrare.
Sju av tio fångar hade muslimsk bakgrund. Här kunde jag själv tala med de människor som de flesta andra bara pratar om.
.
FYRA FAKTORER
När du möter människor i terapi, når du ofta djupt in i deras tänkande, känslor och livshistoria. I mitt arbete med de muslimska fångarna insåg jag att jag behövde läsa deras religiösa texter.
Jag ägnade en hel del tid med att få mina muslimska klienter att lära mig om deras kultur, om livet i deras bostadsområden och om förhållanden i deras hemländer.
Under de hundratals samtal som jag haft med dem, identifierade jag fyra psykologiska faktorer där de skiljer sig från oss - och som bidrar till att göra dem mer kriminella. De fyra faktorerna handlar om ilska, självkänsla, ansvar och tolerans.
.
ILSKA
I de flesta västerländska länder ser vi ilska som ett tecken på svaghet. "Endast små hundar gör det", säger vi i Danmark. Att visa ilska här, är ett av de snabbaste sätten att förlora ansiktet och social status.
Det innebär att vi reflexmässigt tränar oss i att bemästra den känslan, som annars kan förstöra så mycket för oss själva både i kallt och varmt.
I muslimska kulturer förhåller det sig tvärtom. Här uppfattas ilska som en styrka. Man talar om en "helig ilska" och firar till och med högtider som är helgade åt vreden. När en behärskad dansk möter en arg muslim uppfattar därför båda parter varandra som svaga.
Dansken kan ha ordet och logiken i sin makt och försöker hjälpa muslimen att förstå - men muslimen slår vanligtvis först. Och om inte dansken - eller det danska samhället - slår igen med ännu större kraft, känner muslimen att han har vunnit och får bekräftat att hans strategi fungerar.
Ur en psykologisk synvinkel håller jag därför helt och hållet med i hur Israel hanterar Gaza-attacker. Och på det sätt som danska bostadsföretag behandlar familjer med barn som förstör. Man behöver inte nödvändigtvis slå först, men man måste slå hårdast, om man vill leva i någon sorts harmoni med muslimer. De måste veta att du är den starkaste. Du måste vara villig att tala klarspråk - och ibland ta till våld - i språket.
För humanistiskt sinnade, demokratiska danskar kan detta vara en svår insikt. Lyckligtvis har många politiker långsamt upptäckt det här, vilket leder till fler utvisning.
Min erfarenhet som fängelsepsykolog var att utvisning var det enda de verkligen fruktade. Livet i ett danskt fängelse är ofta inte så mycket sämre än i en muslimsk familj eller grupp.
.
SJÄLVKÄNSLA
I västvärlden, och kanske särskilt i Danmark, ser vi det som tecken på god självkänsla att ha förmågan att hantera kritik utan att bli upprörd. Om kritikern har rätt, säger vi tack för hjälpen. Om han har fel, kan vi fortsätta att vara vänner ändå. Detta ger oss goda möjligheter att lära av varandra och därmed utveckla oss själva och vårt samhälle.
Vår långa tradition av religionskritik är ett exempel på hur vi har varit fria att utveckla demokratin och göra vetenskapliga framsteg.
Här råder det motsatta förhållandet inom islam. Islams uppfattning om heder utvecklar ömtåliga och känsliga personligheter som inte klarar den minsta kritik eller nederlag.
Det kommer till uttryck i sämre resultat inom utbildning och en ofta uppblåst attityd från unga män vilken syftar till att skrämma omgivningen från att se dem som de osäkra människor de egentligen är. Det de kallar "hederlig" handlar enligt allmän psykologi mest av allt om låg självkänsla.
.
ANSVAR
Vi psykologer talar om kontrollområden. Du kan ha det inre kontrollområdet, vilket innebär att du känner att du hanterar ditt eget liv. Eller så kan du ha det yttre kontrollområdet om du känner att ditt liv oftast styrs av yttre krafter.
I väst, och förmodligen särskilt i norra Europa, har vi främst det inre kontrollområdet. Vi anser att våra egna val, och vårt sätt att hantera känslor och situationer, är avgörande för hur vi når lycka och framgång eller drabbas av lidande och problem.
Det inre kontrollområdet gör oss till befälhavare över våra egna liv och det är en riktigt bra grund för en spännande inre och yttre utveckling.
I den muslimska världen finns det i allmänhet ett mycket starkt yttre kontrollområde. Här är allt inshallah (om Allah vill) och styrs till manliga myndigheter.
Bristen på frihet och oförmågan att ta kommando över sitt eget liv leder till personlig omognad och kulturellt stillastående - och till den världsberömda och djupt pinsamma offermentalitet: Det är alltid någon annans fel.
.
TOLERANS
Särskilt i Västeuropa och USA ses det som en positiv kvalitet hos människan att vara öppen och tolerant. Det ger oss möjlighet att utbyta åsikter och ha ett öppet sinne för att lära nytt. Det gör också att vi kan leva i harmoni med varandra, trots politiska eller religiösa skillnader.
Inom islam är öppenhet och tolerans en synd. Här måste man hålla distans till icke-troende och allt de står för måste bekämpas. Om du vågar, så försök att fördjupa dig lite i Koranen (Allahs uppenbarelser) och haditherna (Muhammeds sedvänja) för att se med vilket hat religionen demonstrerar sin intolerans mot icke-troende.
Det finns många exempel på muslimska flickor och kvinnor som har dödats när de anammat västerländsk kultur och kanske till och med haft en pojkvän från en annan religion. Människor inom olika inriktningar av islam krigar mot varandra, in till sista kommatecknet i Koranen.
Det är inte svårt att föreställa sig vad som händer när en öppen och tolerant kultur ska existera i samma land som en sluten och intolerant kultur: Den öppna och toleranta ger upp och den slutna och intoleranta kommer successivt att sprida sig. Så småningom kommer allt att handla om, och förhålla sig, till islam på ett eller annat sätt.
.
DE FYRA FAKTORERNA SKAPAR KRIMINELLA
Man behöver inte vara psykolog för att förstå varför människor som vuxit upp med en positiv uppfattning om ilska, och en utvecklad känsla för heder, är mer aggressiva och farliga än andra.
Eller hur känslan av att vara offret, tillåter en att använda gerillataktik när man anser sig vara förföljd och förtryckt.
Alla knep är tillåtna när den orättvisa övermakten ska bekämpas, inklusive terror- och dominansbrott. Det senare ett brott som inte är för egen vinning, utan som har underkastelse och förnedring som det primära målet.
Samtidigt demoniserar och avhumaniserar islam de icke-troende, vilket gör det psykologiska steget kortare när det kommer till att ta till våld. Om man vill leva i harmoni med muslimer måste man slå hårdare än vad de själva gör.
Vårt samhälle måste också bli betydligt mer auktoritärt och konsekvent än vad vi själva kanske uppskattar, för muslimer är vana vid att kontrolleras utifrån. Vi måste ställa tydliga krav och det måste få allvarliga konsekvenser om kraven inte uppfylls.
.
KONSTEN ATT HJÄLPA
Det här kan låta hårt och hjärtlöst. Men man kan inte hjälpa människor om man inte vill möta dem där de är. Detta är psykologins viktigaste bidrag till invandrings- och integrationsdebatten.
Vi måste erkänna att muslimer skiljer sig från oss; att de tänker, uppfattar och kommunicerar annorlunda än vad vi gör. Som vår egen Søren Kierkegaard uttryckte det i sin text om hjälpkonst:
”Att man, när det är viktigt att föra en människa till en bestämd plats, först och främst måste se till att hitta honom där han är, och börja där. Det är hemligheten i all hjälpkonst. Den som inte kan detta, inbillar sig bara när han tror sig kunna hjälpa en annan.
För att riktigt kunna hjälpa någon annan, måste jag veta mer än honom, men först och främst måste jag förstå det han förstår. Om jag inte gör det hjälper min medkänsla honom inte alls”.

..........

Nicolai Sennel har skrivit en bok som finns tillgänglig på engelska och svenska.

Mvh Sven-Barry

--
アルバム「ヴェイパー・ドローイングス」から 
póg mo thóin
sǝǝɹʇ ǝɥʇ uI ʇsol ʇoƃ 'ʇsǝɹoɟ ǝɥʇ puIɟ oʇ ǝɯɐɔ ǝʍ
ǝƃɐd ɹnoʎ oʇuo sIɥʇ ǝʇsɐd puɐ ʎdoɔ 'sʎɐs sɥIʇ ʇɐɥʍ ʇno ǝɹnƃIɟ oʇ ɥƃnouǝ ʇɹɐɯs ǝɹɐ noʎ ɟI
ผลการค้นหาคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
नया साल मुबारक हो

Avatar

En dansk fängelsepsykologs funderingar

av Seawolf @, onsdag, april 20, 2022, 20:54 (29 dagar sedan) @ S-B A-son

Utdrag från en text (intervju möjligtvis) från danska 24nyt.dk. Jag har ingen aning vad det är för sorts site eller vem denne Sennel är, kan inte placera honom i något sammanhang, men jag tycker texten är intressant och ger en förklaring till varför handhjärtan inte alls fungerar.
..........

HELIG VREDE
Det finns fyra psykologiska faktorer som gör muslimer mer kriminella, säger Nicolai Sennels. Som psykolog i ett ungdomsfängelse har jag haft goda möjligheter att studera mentaliteten hos icke-västliga invandrare.
Sju av tio fångar hade muslimsk bakgrund. Här kunde jag själv tala med de människor som de flesta andra bara pratar om.
.
FYRA FAKTORER
När du möter människor i terapi, når du ofta djupt in i deras tänkande, känslor och livshistoria. I mitt arbete med de muslimska fångarna insåg jag att jag behövde läsa deras religiösa texter.
Jag ägnade en hel del tid med att få mina muslimska klienter att lära mig om deras kultur, om livet i deras bostadsområden och om förhållanden i deras hemländer.
Under de hundratals samtal som jag haft med dem, identifierade jag fyra psykologiska faktorer där de skiljer sig från oss - och som bidrar till att göra dem mer kriminella. De fyra faktorerna handlar om ilska, självkänsla, ansvar och tolerans.
.
ILSKA
I de flesta västerländska länder ser vi ilska som ett tecken på svaghet. "Endast små hundar gör det", säger vi i Danmark. Att visa ilska här, är ett av de snabbaste sätten att förlora ansiktet och social status.
Det innebär att vi reflexmässigt tränar oss i att bemästra den känslan, som annars kan förstöra så mycket för oss själva både i kallt och varmt.
I muslimska kulturer förhåller det sig tvärtom. Här uppfattas ilska som en styrka. Man talar om en "helig ilska" och firar till och med högtider som är helgade åt vreden. När en behärskad dansk möter en arg muslim uppfattar därför båda parter varandra som svaga.
Dansken kan ha ordet och logiken i sin makt och försöker hjälpa muslimen att förstå - men muslimen slår vanligtvis först. Och om inte dansken - eller det danska samhället - slår igen med ännu större kraft, känner muslimen att han har vunnit och får bekräftat att hans strategi fungerar.
Ur en psykologisk synvinkel håller jag därför helt och hållet med i hur Israel hanterar Gaza-attacker. Och på det sätt som danska bostadsföretag behandlar familjer med barn som förstör. Man behöver inte nödvändigtvis slå först, men man måste slå hårdast, om man vill leva i någon sorts harmoni med muslimer. De måste veta att du är den starkaste. Du måste vara villig att tala klarspråk - och ibland ta till våld - i språket.
För humanistiskt sinnade, demokratiska danskar kan detta vara en svår insikt. Lyckligtvis har många politiker långsamt upptäckt det här, vilket leder till fler utvisning.
Min erfarenhet som fängelsepsykolog var att utvisning var det enda de verkligen fruktade. Livet i ett danskt fängelse är ofta inte så mycket sämre än i en muslimsk familj eller grupp.
.
SJÄLVKÄNSLA
I västvärlden, och kanske särskilt i Danmark, ser vi det som tecken på god självkänsla att ha förmågan att hantera kritik utan att bli upprörd. Om kritikern har rätt, säger vi tack för hjälpen. Om han har fel, kan vi fortsätta att vara vänner ändå. Detta ger oss goda möjligheter att lära av varandra och därmed utveckla oss själva och vårt samhälle.
Vår långa tradition av religionskritik är ett exempel på hur vi har varit fria att utveckla demokratin och göra vetenskapliga framsteg.
Här råder det motsatta förhållandet inom islam. Islams uppfattning om heder utvecklar ömtåliga och känsliga personligheter som inte klarar den minsta kritik eller nederlag.
Det kommer till uttryck i sämre resultat inom utbildning och en ofta uppblåst attityd från unga män vilken syftar till att skrämma omgivningen från att se dem som de osäkra människor de egentligen är. Det de kallar "hederlig" handlar enligt allmän psykologi mest av allt om låg självkänsla.
.
ANSVAR
Vi psykologer talar om kontrollområden. Du kan ha det inre kontrollområdet, vilket innebär att du känner att du hanterar ditt eget liv. Eller så kan du ha det yttre kontrollområdet om du känner att ditt liv oftast styrs av yttre krafter.
I väst, och förmodligen särskilt i norra Europa, har vi främst det inre kontrollområdet. Vi anser att våra egna val, och vårt sätt att hantera känslor och situationer, är avgörande för hur vi når lycka och framgång eller drabbas av lidande och problem.
Det inre kontrollområdet gör oss till befälhavare över våra egna liv och det är en riktigt bra grund för en spännande inre och yttre utveckling.
I den muslimska världen finns det i allmänhet ett mycket starkt yttre kontrollområde. Här är allt inshallah (om Allah vill) och styrs till manliga myndigheter.
Bristen på frihet och oförmågan att ta kommando över sitt eget liv leder till personlig omognad och kulturellt stillastående - och till den världsberömda och djupt pinsamma offermentalitet: Det är alltid någon annans fel.
.
TOLERANS
Särskilt i Västeuropa och USA ses det som en positiv kvalitet hos människan att vara öppen och tolerant. Det ger oss möjlighet att utbyta åsikter och ha ett öppet sinne för att lära nytt. Det gör också att vi kan leva i harmoni med varandra, trots politiska eller religiösa skillnader.
Inom islam är öppenhet och tolerans en synd. Här måste man hålla distans till icke-troende och allt de står för måste bekämpas. Om du vågar, så försök att fördjupa dig lite i Koranen (Allahs uppenbarelser) och haditherna (Muhammeds sedvänja) för att se med vilket hat religionen demonstrerar sin intolerans mot icke-troende.
Det finns många exempel på muslimska flickor och kvinnor som har dödats när de anammat västerländsk kultur och kanske till och med haft en pojkvän från en annan religion. Människor inom olika inriktningar av islam krigar mot varandra, in till sista kommatecknet i Koranen.
Det är inte svårt att föreställa sig vad som händer när en öppen och tolerant kultur ska existera i samma land som en sluten och intolerant kultur: Den öppna och toleranta ger upp och den slutna och intoleranta kommer successivt att sprida sig. Så småningom kommer allt att handla om, och förhålla sig, till islam på ett eller annat sätt.
.
DE FYRA FAKTORERNA SKAPAR KRIMINELLA
Man behöver inte vara psykolog för att förstå varför människor som vuxit upp med en positiv uppfattning om ilska, och en utvecklad känsla för heder, är mer aggressiva och farliga än andra.
Eller hur känslan av att vara offret, tillåter en att använda gerillataktik när man anser sig vara förföljd och förtryckt.
Alla knep är tillåtna när den orättvisa övermakten ska bekämpas, inklusive terror- och dominansbrott. Det senare ett brott som inte är för egen vinning, utan som har underkastelse och förnedring som det primära målet.
Samtidigt demoniserar och avhumaniserar islam de icke-troende, vilket gör det psykologiska steget kortare när det kommer till att ta till våld. Om man vill leva i harmoni med muslimer måste man slå hårdare än vad de själva gör.
Vårt samhälle måste också bli betydligt mer auktoritärt och konsekvent än vad vi själva kanske uppskattar, för muslimer är vana vid att kontrolleras utifrån. Vi måste ställa tydliga krav och det måste få allvarliga konsekvenser om kraven inte uppfylls.
.
KONSTEN ATT HJÄLPA
Det här kan låta hårt och hjärtlöst. Men man kan inte hjälpa människor om man inte vill möta dem där de är. Detta är psykologins viktigaste bidrag till invandrings- och integrationsdebatten.
Vi måste erkänna att muslimer skiljer sig från oss; att de tänker, uppfattar och kommunicerar annorlunda än vad vi gör. Som vår egen Søren Kierkegaard uttryckte det i sin text om hjälpkonst:
”Att man, när det är viktigt att föra en människa till en bestämd plats, först och främst måste se till att hitta honom där han är, och börja där. Det är hemligheten i all hjälpkonst. Den som inte kan detta, inbillar sig bara när han tror sig kunna hjälpa en annan.
För att riktigt kunna hjälpa någon annan, måste jag veta mer än honom, men först och främst måste jag förstå det han förstår. Om jag inte gör det hjälper min medkänsla honom inte alls”.

..........

Nicolai Sennel har skrivit en bok som finns tillgänglig på engelska och svenska.

Mvh Sven-Barry

Du borde lägga detta på Facebook. Men du kommer att bli påhoppad som Nazist och Rasist, så jag håller en peng på att du inte kommer att göra det......

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

En dansk fängelsepsykologs funderingar

av Håkan, Göteborg, torsdag, april 21, 2022, 17:01 (28 dagar sedan) @ Seawolf

Du borde lägga detta på Facebook. Men du kommer att bli påhoppad som Nazist och Rasist, så jag håller en peng på att du inte kommer att göra det......

Jag blev förvånad att Sven-Barry lade ut den texten någonstans, Seawolf, då den är minst sagt fördömande gentemot andra kulturer och därmed gentemot människor från dessa kulturer - men jag hoppas S-B utvecklar sina tankar lite mer om det.

Det jag läser är en mycket självsäkert hållen analys av människors beteenden med utgångspunkt från var i världen de fötts och växt upp, men med urvalet begränsat till de som satts i fängelse.

I vilken mån det kan appliceras på övriga är en öppen fråga, men det vi allt mer ser hända i allt fler "utsatta områden" ger en antydan om att de känslodrivna beteenden han beskriver bör tagas på allvar.

Få se vad som kommer, här på upa och i övrigt.

Håkan

RSS-feed av trådar
powered by my little forum