Professor Jan Blomgren om energi

av Enfin, onsdag, september 14, 2022, 06:39 (537 dagar sedan)

Jag fick ett tips och lyssnade på hans intressanta föredrag på Youtube.
En mörk framtid förespås i europa när det gäller vårt elsystem.
Sitter han på sanningen eller missar han nåt som gör det mindre eländigt?

Avatar

Professor Jan Blomgren om energi

av Håkan, Göteborg, onsdag, september 14, 2022, 09:40 (537 dagar sedan) @ Enfin

Jag fick ett tips och lyssnade på hans intressanta föredrag på Youtube.
En mörk framtid förespås i europa när det gäller vårt elsystem.
Sitter han på sanningen eller missar han nåt som gör det mindre eländigt?

Jag har lyssnat på flera av hans föredrag och samtal med intervjuare Enfin, och tills någon kan påpeka några signifikanta faktafel eller utelämnade faktorer i det han säger tror jag det ser mörkt ut.

Vilket föredrag lyssnade du på?

Håkan

Professor Jan Blomgren om energi

av Enfin, onsdag, september 14, 2022, 10:33 (537 dagar sedan) @ Håkan

Professor Jan Blomgren: Så här uppstod elkrisen i Sverige
https://www.youtube.com/watch?v=0Oh_w5KrEVc

Avatar

Professor Jan Blomgren om energi

av Seawolf @, onsdag, september 14, 2022, 13:21 (537 dagar sedan) @ Enfin

Professor Jan Blomgren: Så här uppstod elkrisen i Sverige
https://www.youtube.com/watch?v=0Oh_w5KrEVc

De rödgröna, men även andra partier, har i sin naiva jakt efter marginalväljare samt en ryggradslös eftergivenhet för miljktivister, via EU lyckats först skapa en elmarknad över hela EU. Det betyder att soliga varma länders invånare skall handla el till marknadspris med invånare i smällkalla vinterländer som Sverige.
Sen har de i sin omisstänksamma dumhet stängt ner an massa nödvändig kärnkraft för att i stället börja förbruka rysk naturgas som ökar de CO2-utsläpp som de säger sig vilja minska.
Dödsstöten har sedan varit att bygga en massa vindkraftverk som inte bara förstör miljön och hotar insekts- och fågelliv och utan att avkräva de som investerar i sådana att i förväg betala för dels rivningen av desamma efter deras tekniska/ekonomiska livslängd, dels för alla de kraftledningar som måste nybyggas för att ta hand on strömmen från dem.
Den rörliga kostnaden för att göra vindkraft är mycket låg, vilket tidvis gör att marknadspriset är lågt och kärnkraften får svårt att gå runt, trots att de i grunden är billigare än de fantompriser som nu föreligger då Putin stänger gaskranarna.
Hade Svenska, Tyska och Holländska kärnkraftverk alla varit i drift idag, hade Putins gas spelat en ganska liten roll, med följd att elpriserna varit nästan som innan marknadsidioterna inom EU och Sverige m.fl. släppte lös sin marknadslekstuga.

Som en stockkonservativ person, skiljer jag mig enormt från den gängse bilden av sådana personer som påklistras hela den konservativa kapitalistextremismens alla ideer och tänkevärldar. Ett bra samhälle skall funka på ett sätt som påminner om samfälligheter för det gemensammas bästa. I konceptet skall ingå omröstning om ansvarsfrihet för valda beslutsfattare, ägande av samfällda nyttigheter (som INTE säljs ut) samt statuter som med mer än grundlagsfasthet klarlägger vilka nyttigheter och vilka tjänster som samfälligheten skall och får ägna sig åt. Alltså förbud mot hyckster av typ genusvetenskap och hela floran av stolligheter som numera bekostas av skatter.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Professor Jan Blomgren om energi

av Håkan, Göteborg, onsdag, september 14, 2022, 13:38 (537 dagar sedan) @ Enfin

Professor Jan Blomgren: Så här uppstod elkrisen i Sverige
https://www.youtube.com/watch?v=0Oh_w5KrEVc

Japp, det var nog det första föredraget jag hörde och därefter har jag hittat en hel del ytterligare med honom på YouTube.

Håkan

RSS-feed av trådar
powered by my little forum