Avatar

Djupet

av Pinja @, Västerås, fredag, oktober 14, 2022, 12:26 (549 dagar sedan)
Ändrad av Pinja, fredag, oktober 14, 2022, 15:18

När man lyssnar på vad den nya regeringen ser sig nödgad att ta i tu med, förstår man djupet av den vanskötsel V MP och C tvingat S att administrera. Jag önskar dem verkligen ett ärligt lycka till. Om de ens lyckas med en del borde vi vara på god väg redan om 4 år. Av våra många och stora samhällsproblem går några att lösa snabbare än andra. Det viktiga är att viljan finns. De problemområden där man bör kunna se skillnad inom fyra år är:

- Polis och rättsväsende
- Kriminaliteten
- Invandringen
- Skolan
- Slöseriet med skattemedel

Det som förmodligen tar längre tid är:

- Elsystemet
- Den s.k. integrationen, förutsatt att man får stopp på inflödet
- Sänkt skattetryck
- Förenklingar/lättnader för företagande

Slutligen, en över- eller återgång till huvudsakligen borgerliga värderingar som rådde långt in i den socialdemokratiska s.k. folkhemsperioden, men som gick förlorade därefter: Ordning och reda, anständigt uppförande, krav på prestation och belöning (först) därefter. Flit och sparsamhet.

Detta sista är ju en dröm och utopi, men utan att återskapa delar av detta, om än omstöpt i former för vår tid, kommer vänstern att återkomma och rasera det som hunnit åstadkommas.

Pinja

Avatar

Djupet

av Håkan, Göteborg, lördag, oktober 15, 2022, 12:57 (548 dagar sedan) @ Pinja

Jag har dröjt med att svara på dina funderingar, Pinja, just för att det är så omfattande förändringar på gång att det tar tid att samla sina tankar.

Att det skulle bli ändrade inriktningar på många områden med en konservativt präglad regering var ju väntat, men det jag hittills funnit att läsa om det så kallade Tidöavtalet kan kanske lite skojsamt jämföras med att man som barn på Julafton fått endast hårda paket och många...

Återstår att se hur verkligheten blir under de kommande åren, och först ska ju partipiskan inom L vara sådan att ingen av de som egentligen vill trycka rött på måndag vågar göra det.

Vilket redan det är ett litet minustecken för den kommande regeringen, och det faktum att regeringsarbetet efter valet av statsminister endast i liten utsträckning är beroende av L är ett annat - att L får några ministerposter framstår tydligt som en förutsättning för att Ulf Kristersson skulle kunna bli statsminister.

Mönstret känns igen, Magdalena Andersson fick sin statsministerpost med en enda köpt röst, vilket bland annat nu hindrar vårt Natointräde...

Så ibland undrar jag litegrann om vår demokrati numera bara är reklam för produkten, inte själva produkten...

Håkan
surgubbe trots valvinsten

Djupet

av Cthulu, Enköping, lördag, oktober 15, 2022, 15:58 (548 dagar sedan) @ Håkan

Det här med integration är inte lätt. Sitta och tigga utanför affären kan man tydligen göra hur länge som helst men ska du hyra in nån från annat land i europa för att jobba här i t.ex ett projekt så är det hur krångligt som helst. Det är max 3 perioder per år som är tillåtet, och varje period är 25 dagar, sen måste man hyra in någon annan. Ska människan kunna arbeta mer här krävs sen att den är anställd här i Sverige, med personnummer, bankkonto och hela det köret. Jag kan inte låta bli att känna som att det här landet slåss på fel fronter.

Avatar

Djupet

av Seawolf @, lördag, oktober 15, 2022, 18:12 (548 dagar sedan) @ Håkan


Så ibland undrar jag litegrann om vår demokrati numera bara är reklam för produkten, inte själva produkten...

Håkan
surgubbe trots valvinsten

Det svenska valsystemet fungerar inte som det var tänkt och behöver reformeras.
Som i alla sammanhang när det är något som fungerar dåligt, så kan man endast varaktigt rätta till det genom att finna och åtgärda vad som orsakar problemet, inte genom att med kosmetiska åtgärder försöka dölja orsakens dåliga konsekvens.
Den svenska regeringsformen hävdar i §1: ” All offentlig makt i Sverige utgår från folket”.
För att detta skall ha en verklig innebörd krävs inte bara att folket får rösta, utan också att de med sin röst påverkar vilka ja/nej-knappar som riksdagsledamöterna trycker på.
Numera är det väldigt få medborgare som är medlemmar i något parti, och därmed är det respektive partis inre krets som nominerar partiets riksdagskandidater. Tidigare kunde väljarna stryka de kandidater de inte ville ha in i riksdagen, men detta ändrades så att väljarna bara kan premiera en kandidat. Detta medför att väljarna i praktiken inte kan få bort kandidater de inte anser agera för deras intressen.
Väl inne i riksdagen blir ledamöterna tvungna att trycka på exakt de röstknappar partiledningen bestämt, gör de inte det kommer de inte med på nomineringslistan nästa val. Dessutom kan inte riksdagsledamöterna profilera sig med andra prioriteringar än partiledningens, så väljarna kan inte se vilka de eventuellt skulle vilja premiera på valsedeln.
Man kan uttrycka det så att riksdagsledamöterna är slavar under respektive partiledning, trots att regeringsformen avser att riksdagsledamöter skall tjäna folket. De flesta partier nominerar med förkärlek unga oerfarna och ofta dåligt utbildade kandidater eftersom dessa är lättare att kommendera än äldre, erfarna.
Konsekvensen av partiernas totala makt över sina politiker innebär att partiet hämningslöst kan kohandla med andra partier utan transparens för väljarna. Ofta accepterar de beslut som står i direkt motsats till vad deras väljare vid valet har trott sig rösta för.
Att komma tillrätta med detta demokratiska problem kan inte ske via att bilda nya partier.. Med samma valmetod som idag kommer alla nya partier att efter några valperioder ha tvingats att agera som de övriga eftersom orsaken ligger kvar. Skeendet är ju en konsekvens av nominerings- och valsystemet som alltså är orsaken till att regeringsformens §1 inte fungerar.
I likhet med visdomsordet att "alla affärer görs i verkligheten upp mellan två personer" så måste den svenska demokratin renoveras så att "alla val görs mellan två personer", dvs. en bra form av personval i enmans valkretsar. Detta tvingar samtliga kandidater att beakta folkliga åsikter på ett oerhört mycket kraftfullare sätt än dagens svenska valsystem. Men till detta behövs också att alla valda politikers röstningar de gör i sina respektive forum skall registreras i en sökbar och pedagogisk databas där väljare och journalister kan kontrollera inför nästa val om kandidaterna gjort det de säger eller ej. De kommer då alltså att ställas till ansvar för vad de gjort i förhållande till vad de sagt och lovat.
Olika länder i världen har diverse former av sådana valsystem och erfarenheter av goda och dåliga sådana kan med fördel studeras innan någon Svensk variant utformas. De Franska tvåstegsvalen är en viktig inspirationskälla.
Med enmans valkretsar som princip kommer de valda politikerna att ansvara inför sina väljare vid de omröstningar de deltar i. Partiledningarna kommer att tvingas fungera mera som koordinatorer för ledamöternas ställningstaganden. Ledamöterna kommer att ha stor frihet att själva utvärdera hur de röstar på förslag, oavsett vilket parti som ligger bakom, baserat på vad de uppfattar vara just deras väljares åsikter.
En förändring av detta slag skulle motarbetas av samtliga partier, varför det skulle krävas en mycket massiv agitation för att få det hela till stånd. Tiden borde vara mogen för den stora mängden oberoende opinionsbildare som idogt arbetar med att redovisa och presentera svenska missförhållanden och skandaler, att också diskutera och agitera för vilka förändringar av orsaken, alltså Sveriges demokratiska system, som krävs för att bryta nuvarande missförhållanden.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Djupet

av Pinja @, Västerås, söndag, oktober 16, 2022, 17:04 (547 dagar sedan) @ Seawolf

Ja vi får se i morgon om det hela imploderar redan i starten? Annars tycker jag att den träffsäkra Anna Dahlberg träffar mycket rätt igen.

https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/antligen-en--nystart-for-sverige/

Angående L läste jag nyligen följande träffande sarkasm gällande partiets vänsterflygel:

"Partiet har precis fått återupplivning med hjärtstartare. Det första medlemmarna gör är att bita doktorn i handen och sen stämma honom för att ha använt en fungerande metod. Ja Tack till dödshjälp i det här fallet"

Pinja

Avatar

Djupet

av Håkan, Göteborg, söndag, oktober 16, 2022, 17:41 (547 dagar sedan) @ Pinja

Ja vi får se i morgon om det hela imploderar redan i starten? Annars tycker jag att den träffsäkra Anna Dahlberg träffar mycket rätt igen.

https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/antligen-en--nystart-for-sverige/

Angående L läste jag nyligen följande träffande sarkasm gällande partiets vänsterflygel:

"Partiet har precis fått återupplivning med hjärtstartare. Det första medlemmarna gör är att bita doktorn i handen och sen stämma honom för att ha använt en fungerande metod. Ja Tack till dödshjälp i det här fallet"

Pinja

Tack till Pinja för både länken till Anna Dahlberg, vars artikel var ganska mycket av hammaren på spiken, och till den lika träffsäkra sarkasmen.

Men jag tror ditt inlägg var ett svar på mitt tidigare inlägg och inte på inlägget av Seawolf...

Rätta mig gärna om jag har fel.

Och för tydlighetens skull, det Seawolf skrev håller jag med om, men det handlar ju mest om personval i enmanskretsar vilket är en fråga där vi sedan länge är eniga om än inte i frågan om vilket lands version som är den bästa.

Håkan

Avatar

Djupet

av Seawolf @, måndag, oktober 17, 2022, 07:13 (546 dagar sedan) @ Håkan


Och för tydlighetens skull, det Seawolf skrev håller jag med om, men det handlar ju mest om personval i enmanskretsar vilket är en fråga där vi sedan länge är eniga om än inte i frågan om vilket lands version som är den bästa.

Håkan

Ännu tydligare: Det är antagligen inget annat lands personvalssystem som är optimalt att kopiera 1:1
Det gäller att ta bra delar från olika länder och komplettera med det som fattas, t.ex. lättillgänglig redovisning av vad valda politiker har röstat för och emot under sin tidigare mandatperiod.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Djupet

av Pinja @, Västerås, tisdag, oktober 18, 2022, 18:28 (545 dagar sedan) @ Seawolf

Enmans valkretsarna går emot hela vår politiska tradition, och öppnar upp för mycket fiffel. Jag ser dem som på gränsen till odemokratiska.

Personval som det i Finland utökat med stränga valbudgetregler och begränsningar är nog det som skulle passa bäst hos oss.

Pinja

Avatar

Djupet

av Seawolf @, onsdag, oktober 19, 2022, 09:19 (544 dagar sedan) @ Pinja

Sverige före 1909 hade någon variant: " Innan dess hade valen till riksdagen genomförts som majoritetsval, huvudsakligen i majoritetsvalkretsar."

Argument att personval leder till oegentligheter är tunt. Vet man om en risk i förväg så ser man till att eliminera risken. Uppstår nya risker så eliminerar man dessa också.
Inget är väl perfekt, och dagens system i Sverige är makabert långt från detta.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

RSS-feed av trådar
powered by my little forum