Avatar

Kärnkraft- men hur?

av Pinja @, Västerås, söndag, oktober 30, 2022, 20:13 (491 dagar sedan)

Olkiluoto 3 har drabbats av pumpproblem under slutfasen av provkörningen. För en lekman kan detta nog te sig rätt förvånande. Vad har man egentligen pysslat med under den rekordlånga byggnadstiden? För den som varit involverad i kärnkraftsbranschen är det knappast lika förvånande. Jag har visserligen varit det i mycket ringa omfattning, men tillräckligt för att bilda mig en uppfattning om kulturen i branschen. Jag uppfattar det som sannolikt att just den myckna och enormt omfattande säkerhetsbyråkratin gör att triviala men förödande fel eller felkonstruktioner kan slinka igenom för att ingen lyckats få syn på dem i skogen av annan byråkrati som skymmer.

Nu när vi åter igen skall bygga kärnkraftverk, hur ska vi bära oss åt för att undvika detta?

https://svenska.yle.fi/a/7-10022302

Pinja

Avatar

Kärnkraft- men hur?

av Seawolf @, måndag, oktober 31, 2022, 06:40 (490 dagar sedan) @ Pinja

Olkiluoto 3 har drabbats av pumpproblem under slutfasen av provkörningen. För en lekman kan detta nog te sig rätt förvånande. Vad har man egentligen pysslat med under den rekordlånga byggnadstiden? För den som varit involverad i kärnkraftsbranschen är det knappast lika förvånande. Jag har visserligen varit det i mycket ringa omfattning, men tillräckligt för att bilda mig en uppfattning om kulturen i branschen. Jag uppfattar det som sannolikt att just den myckna och enormt omfattande säkerhetsbyråkratin gör att triviala men förödande fel eller felkonstruktioner kan slinka igenom för att ingen lyckats få syn på dem i skogen av annan byråkrati som skymmer.

Nu när vi åter igen skall bygga kärnkraftverk, hur ska vi bära oss åt för att undvika detta?


https://svenska.yle.fi/a/7-10022302

Pinja

Man skall göra hårdare fysiska tester på de komponenter man ska installera och minska de Kafkaartade dokumenthanteringarna.
Det hjälper ju inte att skyffla papper för att säkra att ett visst exemplar av en viss konstruktion av något inte har defekter från sin individuella tillverkning.
Som nämnts tidigare så var jag projektledare för några projekt på Forsmark innan pensioneringen. Dokumentexercisen avhåller tveklöst skickliga och erfarna ingenjörer från att ens vilja sätta foten innanför staketet.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Kärnkraft- men hur?

av Håkan, Göteborg, måndag, oktober 31, 2022, 13:37 (490 dagar sedan) @ Seawolf

Olkiluoto 3 har drabbats av pumpproblem under slutfasen av provkörningen. För en lekman kan detta nog te sig rätt förvånande. Vad har man egentligen pysslat med under den rekordlånga byggnadstiden? För den som varit involverad i kärnkraftsbranschen är det knappast lika förvånande. Jag har visserligen varit det i mycket ringa omfattning, men tillräckligt för att bilda mig en uppfattning om kulturen i branschen. Jag uppfattar det som sannolikt att just den myckna och enormt omfattande säkerhetsbyråkratin gör att triviala men förödande fel eller felkonstruktioner kan slinka igenom för att ingen lyckats få syn på dem i skogen av annan byråkrati som skymmer.

Nu när vi åter igen skall bygga kärnkraftverk, hur ska vi bära oss åt för att undvika detta?


https://svenska.yle.fi/a/7-10022302

Pinja


Man skall göra hårdare fysiska tester på de komponenter man ska installera och minska de Kafkaartade dokumenthanteringarna.
Det hjälper ju inte att skyffla papper för att säkra att ett visst exemplar av en viss konstruktion av något inte har defekter från sin individuella tillverkning.
Som nämnts tidigare så var jag projektledare för några projekt på Forsmark innan pensioneringen. Dokumentexercisen avhåller tveklöst skickliga och erfarna ingenjörer från att ens vilja sätta foten innanför staketet.

Måste tyvärr nämna till Seawolf att dessa hårda fysiska tester också behöver dokumenteras, med noggranna uppgifter om procedurer och mätmetoder och mätutrustning osv, allt för att framtida händelser ska vara spårbara.

Detta har med stor sannolikhet också gjorts på de aktuella ventilerna, speciellt då de enligt Yle var av en större modell av en tidigare använd ventiltyp.

Man kan också se det som att hela provkörningen faktiskt är en "hård fysisk test"... i verkligheten och inte i tillverkarens provningsverkstad...

Men med detta sagt ligger det ändå mycket i det Seawolf liknar vid Kafka, jag har också egna erfarenheter av att omfattande krav på dokumentation kan bli kontraproduktivt genom att fokus delvis flyttas till att få dokumenten i ordning...

Håkan

Kärnkraft- men hur?

av Cthulu, Enköping, måndag, oktober 31, 2022, 20:11 (490 dagar sedan) @ Håkan

Vafan, det här verkar ju hoppfullt det ni skriver. Själv har jag nog mer börjat landa i att det är högst tveksamt om det fan ens går att köpa nåt välproducerat och hållbart längre, oavsett område. Det är smäck och skit var man än vänder sig.

Avatar

Kärnkraft- men hur?

av Seawolf @, tisdag, november 01, 2022, 07:02 (489 dagar sedan) @ Cthulu

Vafan, det här verkar ju hoppfullt det ni skriver. Själv har jag nog mer börjat landa i att det är högst tveksamt om det fan ens går att köpa nåt välproducerat och hållbart längre, oavsett område. Det är smäck och skit var man än vänder sig.

EU med de gröna i spetsen borde försöka fixa lagar som säger ungefär så här:

"Alla produkter som säljs eller tas in till EU skall vara konstruerade och uppbyggda så att samtliga ingående komponenter skall kunna demonteras, bytas och återmonteras med kommersiellt tillgängliga verktyg."

Ser man på i stort sett alla produkter som fanns fram till c:a 1970 så uppfyllde de detta. Det är därför det är mycket enklare att hålla igång prylar från den tiden än de som kommit de senaste decennierna.

Jag har i min ägo två handborrmaskiner från tidigt 70-tal, en från Bosch, en från Black & Decker. Båda är "still going strong" och inte ens motorkolen har behövt bytas.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

RSS-feed av trådar
powered by my little forum