Avatar

Kärnkraften, är den verkligen lösningen?

av Pinja @, Västerås, fredag, januari 20, 2023, 23:24 (409 dagar sedan)
Ändrad av Pinja, fredag, januari 20, 2023, 23:52

Jag har råkat "snöa in" en aning på en tysk vetenskapsdam, lite som Håkan på Henrik Jönsson ungefär. Ofta, eller kanske mer än så, går hon lite över min horisont, men hon är ändå mycket intressant att följa. Härom dagen såg ett avsnitt om traditionell kärnkraft. I sin tyskt strukturerade form var det, om än inte så mycket nytt, ändå lite tankeväckande. Slutsatser och omdömen överlåter jag till Plankörerna.

https://youtu.be/0kahih8RT1k

Pinja

Avatar

Kärnkraften, är den verkligen lösningen?

av Seawolf @, lördag, januari 21, 2023, 10:26 (408 dagar sedan) @ Pinja

Jag har råkat "snöa in" en aning på en tysk vetenskapsdam, lite som Håkan på Henrik Jönsson ungefär. Ofta, eller kanske mer än så, går hon lite över min horisont, men hon är ändå mycket intressant att följa. Härom dagen såg ett avsnitt om traditionell kärnkraft. I sin tyskt strukturerade form var det, om än inte så mycket nytt, ändå lite tankeväckande. Slutsatser och omdömen överlåter jag till Plankörerna.

https://youtu.be/0kahih8RT1k

Pinja

Siffrorna på CO2-avtrycket för vindkraft har troligast inte med allt anläggningsarbete och installationer av vägar mm. ej heller rivningsaktiviteter och slutförvaring av allt skrot. Vidare framgår inte om vindkraftssiffrorna avser installerad effekt eller producerad energi under livstiden. Ej heller finns inkluderat siffrorna för den ersättningskraft som måste byggas för vindsvaga perioder.

Hon tar heller inte upp den typ av reaktorer som använder dagens använda kärnbränsle så det ger hundratals gånger mer energi än ursprungsbränningen. Slutförvaring nu är stolligt, utvecklingen måste få en chans först.

Små modulära reaktorer som nämns med sina höga och ökade kostnader är också ett inskränkt betraktelsesätt. De som byggts och byggs så här långt är mer eller mindre prototyper och det kostar. När en färdig konstruktion föreligger så kan serietillverkningen sättas igång enligt Toyotametoder. Som bekant är serietillverkning bevisligen ett utmärkt sätt att förena högsta kvalitet med lägsta kostnad för de som gör bra konstruktionsarbete. Vad tror ni en Toyota Corolla skulle kosta om den tillverkades som prototyp?

Slutligen, hur i He skall världens fauna kunna få tillräcklig tillgång till de habitat de behöver för sin fortlevnad, när alltfler ytor ockuperas av alla vindkraftverk och deras omgivande infrastruktur. Lägg till detta världens behov av odlings- och skogsytor för försörjningen av världsbefolkningen.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Kärnkraften, är den verkligen lösningen?

av Håkan, Göteborg, lördag, januari 21, 2023, 11:27 (408 dagar sedan) @ Pinja

Jag har råkat "snöa in" en aning på en tysk vetenskapsdam, lite som Håkan på Henrik Jönsson ungefär. Ofta, eller kanske mer än så, går hon lite över min horisont, men hon är ändå mycket intressant att följa. Härom dagen såg ett avsnitt om traditionell kärnkraft. I sin tyskt strukturerade form var det, om än inte så mycket nytt, ändå lite tankeväckande. Slutsatser och omdömen överlåter jag till Plankörerna.

https://youtu.be/0kahih8RT1k

Pinja

Jag tar gärna uttrycket snöat in, Pinja, då det faktiskt ligger en del i det - det blir gärna så med de som förmår diskutera och/eller redovisa intressanta och aktuella frågor på ett innehållsrikt sätt.

Jag vill därför påpeka att i kärnkraftsfrågan och vad därtill hörer finns det en bättre (snö)gubbe än Henrik Jönsson, nämligen Jan Blomgren.

Kolla gärna på YouTube, han är lätt att hitta.

Ska kolla på din länk, pratar hon tyska månntro, vore kul att se om jag ännu hänger med...

Håkan

Avatar

Kärnkraften, är den verkligen lösningen?

av Håkan, Göteborg, lördag, januari 21, 2023, 15:25 (408 dagar sedan) @ Håkan

Ska kolla på din länk, pratar hon tyska månntro, vore kul att se om jag ännu hänger med...

Håkan

Nej inte tyska men god engelska, och det hon framförde var mycket intressant.

Ganska bra avvägning mellan huvudkombattanterna kärn och vind, också beträffande totalbilden från upptagning av råmaterialet för att bygga anläggningarna till att riva dem och hantera skrotet.

Något jag ser som enbart ett politiskt trick är att införa en försäkringspremie för kärnkraft, baserat på risken för en olycka och dess kostnader.
Detta var en av de avgörande faktorerna för ägarna att lägga ner fyra kärnkraftverk under de två mandatperioderna med S i strypkoppel av MP.

Alla vet att en sådan premie kommer att tas ut som en kostnad på allas elräkningar, också folk i V och MP vet det men de försöker alltid förtiga sådant, men det är inte det mest intressanta med den frågan.

Var hamnar en sådan premie år för år och hur fonderas den för att inte försvinna?

Om en olycka inträffar, går då ägarna till kärnkraftverket fria från kostnaderna olyckan orsakar (förutom kanske en självrisk på några millioner...)?

Och inte minst, får var och en av de som orsakats skada eller död och är ersättningsberättigade en massa millioner ur försäkringen?

Jag hade en diskussion för en tid sedan med ett par goda vänner om bland annat detta med att kärnkraftverk ska betala i förväg för olycksriskerna med kärnkraftverk, och en av dem nämnde att det finns ett fastställt värde på ett människoliv - några millioner SEK enligt honom. (Han hade den exakta siffran men den minns jag inte)

Vi andra ställde oss skeptiska både till existensen av en sådan värdering och till att den skulle kunna användas i verkligheten.

Men, då kärnkraft enligt tillgänglig statistik över dödsfall är klart bäst kanske det blir en överkomlig premie att betala, och inkludera i elräkningen.
Om man avtalar att endast få el från kärnkraft förstås...

Håkan

Avatar

Kärnkraften, är den verkligen lösningen?

av Pinja @, Västerås, lördag, januari 21, 2023, 17:49 (408 dagar sedan) @ Håkan

Kul att du gillade Sabine, vilket iofs nog ante mig. Vad beträffar snöa in så är det från min sida snarast en komplimang som visar att någon orkar tränga in i ett ämne.

Jag har läst Blomgrens bok i solstolen på Rhodos i september. Den var bra och gav framför allt en god repetition av den politiska beslutsgången kring elkraften i Sverige, men även delvis i Finland. Just den finska situationen med de stabila priserna tack var Mankala principen var en nyhet för mig.

https://second-opinion.se/mankalaprincipen-grundbult-for-finsk-karnkraft/

Överlag har Sabines inlägg fått mig att "curb my enthusiasm" (som i komedin med Larry David) något när det gäller kärnkraften, och inse att det vore viktigt att komma vidare med de andra spår som finns att jobba på vad gäller fissionsprocesser. Fusion verkar vara en lösning som alltid ligger 30 år fram i tiden.

Pinja

Avatar

Kärnkraften, är den verkligen lösningen?

av Seawolf @, söndag, januari 22, 2023, 06:57 (407 dagar sedan) @ Pinja
Ändrad av Seawolf, måndag, januari 23, 2023, 06:07

Kul att du gillade Sabine, vilket iofs nog ante mig. Vad beträffar snöa in så är det från min sida snarast en komplimang som visar att någon orkar tränga in i ett ämne.

Jag har läst Blomgrens bok i solstolen på Rhodos i september. Den var bra och gav framför allt en god repetition av den politiska beslutsgången kring elkraften i Sverige, men även delvis i Finland. Just den finska situationen med de stabila priserna tack var Mankala principen var en nyhet för mig.

https://second-opinion.se/mankalaprincipen-grundbult-for-finsk-karnkraft/

Överlag har Sabines inlägg fått mig att "curb my enthusiasm" (som i komedin med Larry David) något när det gäller kärnkraften, och inse att det vore viktigt att komma vidare med de andra spår som finns att jobba på vad gäller fissionsprocesser. Fusion verkar vara en lösning som alltid ligger 30 år fram i tiden.

Pinja

En vacker dag kanske de gröna fanatikerna vaknar upp och inser att en värld med 10+ miljarder måste få en dräglig levnadsstandard för att inte antalet skall skena vidare (Lex Rosling).
Dräglig levnadsstandard i kombination med en hållbar storlek och variation på urskogsområden och havsmiljöer är oförenligt med vindkraft och solceller. På sent 1990-tal var jag bl.a. i Indonesien i jobbet, både Sumatra och java, och flög över Borneo och kunde se med egna ögon det kapitala ödeläggandet av djunglerna via svedjebränning som var så omfattande att brandröken t.o.m. på flyghöjden var besvärande. Det är de fattiga i länderna som drivs ut i urskogen för att livnära sig på det sättet. Det är inte medelklassen i korallrika områden som använder dynamit för att få fisk även om det förstör reven.
Det är ett intellektuellt nederlag av skrämmande omfattning att inte de utvecklade länderna lägger några tusentals miljarder på forskning och utveckling av kärnprocesser som medför dels att världen kan få rik tillgång till elenergi, PLUS spillvärme för byggnadsuppvärmning för de kallare områdena, och dessutom kan användas för uppvärmning av växthusodlingar i platser med kärvt klimat.
Vad styr CO2-utsläppen
För mycket CO2 kan höja havsnivån, men det sker inte explosivt så det går att hantera. Samtidigt sägs fotosyntesväxtligheten dels ha fått en 25%-ig ökning av deras växtkraft, dels uppges att redan dagens ökning har medfört att ökennära växter blir lite tåligare mot torka och sakta börjar återta ökenmark.
Rovdriften på haven är ett jätteproblem. Plasteländet är ett annat. Vad gäller rovfisket där fångsten mals ner till fiskproteinsörja är ett gigantproblem. Inga arter skonas, inga arter kan fly. Allt mer sofistikerade instrument och fångstmetoder gör att allt färre blir ofångade.
Fiskmjölet går den till fisk- jätteräk- fjäderfäuppfödning, där vi konsumenter sen invaggas i att det ju handlar om något odlat och som inte drabbar viltfaunan. (Jag har besökt en Jätteräkodling på Sumatra som omfattade några kvadratmil, för en leverans av några 3MW dieselkraftverk).
Några tiotals miljarder borde också satsas för att försöka få fram koncept där stora delar av fiskproteineländet kan ersättas med några sorters insektsfarmer, vilka i sin tur kan livnära sig på köksavfall och andra restprodukter. Insekter är ju trots allt delvis en naturlig föda både för fjäderfä och t.ex. lax.
Rärkfarmen, zooma och åk runt

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

RSS-feed av trådar
powered by my little forum