Avatar

Politiskt klimat...

av Håkan, Göteborg, lördag, augusti 26, 2023, 14:36 (299 dagar sedan)

...är också i förändring och den här videon från Henrik Jönsson är kanske en av de sista han kan publicera i Sverige, med ett sådant innehåll.

https://youtu.be/DoKpahfG03g

Det beror bland annat på om den nu föreslagna ändringen i ordningslagen går igenom, vilket skulle få konsekvenser inte bara för hur demonstrationstillstånd bedöms, men också för hur all yttrandefrihet blir villkorad.

Jag hoppas övriga upare har tagit del av det som pågår och inser vilka långtgående konsekvenser det blir om lagändringarna genomförs.

Videon inleds med några ord värda att tagas på allvar, just om detta.

Håkan

Avatar

Politiskt klimat...

av Seawolf @, lördag, augusti 26, 2023, 15:38 (299 dagar sedan) @ Håkan

Den grundläggande stolligheten i dagens samhällsdebatt är förväxlingen mellan yttrandefrihet och handlingsfrihet.
Att bränna koranen eller annan skrift är inget yttrande utan en handling!
Vill man fridlysa vissa skrifter från bränning eller annan förstörelse så är det inte samma sak som att hindra yttrandefriheten.
Den som vill invända mot koranens innehåll och lära skall få göra detta pga. yttrandefriheten, via att offentligt recitera alla de ställen i Koranen som påbjuder hat hot våld förföljelse och diskriminering av icke-muslimer.
Som följd av detta skall då därefter det svenska rättssamhället ingripa mot den som gör det och fälla denne för brott mot hat och hot mot folkgruppen otrogna etc.
Svårare än så är det inte......eller borde det inte vara.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Politiskt klimat...

av Arne w @, Dalarna, söndag, augusti 27, 2023, 11:15 (298 dagar sedan) @ Seawolf

Exakt min uppfattning också.
Definitionen på yttrande är, om jag har förstått det rätt: Utsaga, skriftlig eller muntlig.
Att bränna är en handling, ingen utsaga.

Det är för mig obegripligt att lagkunniga på justitiedepartementet inte har påpekat detta.
Man behöver alltså inte ändra i grundlagen för att förbjuda / straffa koranbränning.

--
Pensionär 10 meter från vattnet - numera utan båt.

Avatar

Politiskt klimat...

av Håkan, Göteborg, söndag, augusti 27, 2023, 12:57 (298 dagar sedan) @ Arne w

Stillsamt påpekande till både Seawolf och Arne w, en demonstration är en handling och vi har demonstrationsfrihet i Sverige.

Håkan

Avatar

Politiskt klimat...

av Seawolf @, måndag, augusti 28, 2023, 07:17 (297 dagar sedan) @ Håkan

Vi har visserligen demonstrationsfrihet, men de behöver polistillstånd vad gäller tid och plats. Men vi har inte frihet att ostraffat under demonstrationen överträda lagarna om hets och hat mot folkgrupp. Vi får heller inte under demonstrationen överträda lagarna om misshandelsbrott m.fl. lagar.
Att inskränka vissa handlingar via lagar förekommer redan och att införa en komplettering som berör koranbränning hindrar varken demonstrationsrätten eller yttrandefriheten.
Däremot är det häpnadsväckande att svenskt rättsväsende inte ingriper mot spridandet av uppmaningarna om Hat och Hot mot folkgrupper via delar av Koranens texter som finns i dessa ämnen.
Hårddrar man koranbränningarna så är dessa ju aktioner som avser att hindra det i Sverige lagstridiga spridande av Hat och Hot som Koranen innehåller.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Politiskt klimat...

av Håkan, Göteborg, måndag, augusti 28, 2023, 16:08 (297 dagar sedan) @ Seawolf

Vi har visserligen demonstrationsfrihet, men de behöver polistillstånd vad gäller tid och plats. Men vi har inte frihet att ostraffat under demonstrationen överträda lagarna om hets och hat mot folkgrupp. Vi får heller inte under demonstrationen överträda lagarna om misshandelsbrott m.fl. lagar.
Att inskränka vissa handlingar via lagar förekommer redan och att införa en komplettering som berör koranbränning hindrar varken demonstrationsrätten eller yttrandefriheten.
Däremot är det häpnadsväckande att svenskt rättsväsende inte ingriper mot spridandet av uppmaningarna om Hat och Hot mot folkgrupper via delar av Koranens texter som finns i dessa ämnen.
Hårddrar man koranbränningarna så är dessa ju aktioner som avser att hindra det i Sverige lagstridiga spridande av Hat och Hot som Koranen innehåller.

Det handlar om att ge efter för hot, Seawolf, när den pågående ändringen av ordningslagen genomförs.
Det handlar om att staten med lagstiftning ska bestämma på vilka sätt du får uttrycka din åsikt.
Och konsekvenserna av att genom lagstiftning få in säkerhetspolisen och bedömningar av rikets säkerhet i frågan om demonstrationstillstånd är långtgående, vilket som vanligt få inser.
Förrän det är försent.

Ledarsidorna.se har sedan lång tid haft artiklar om detta, jag väljer den här länkade som exempel.

https://ledarsidorna.se/regeringen-formaliserar-medloparlagstiftning-infor-lex-karl-ger...

Och angående demonstrationstillstånd finns det en bra genomgång av detta på polisens hemsida, och det framgår bland annat att de som kastade sten i sin religiösa kränkthet borde ha sökt tillstånd för motdemonstration...

Håkan

Avatar

Politiskt klimat...

av Seawolf @, onsdag, augusti 30, 2023, 08:57 (295 dagar sedan) @ Håkan

Vi har visserligen demonstrationsfrihet, men de behöver polistillstånd vad gäller tid och plats. Men vi har inte frihet att ostraffat under demonstrationen överträda lagarna om hets och hat mot folkgrupp. Vi får heller inte under demonstrationen överträda lagarna om misshandelsbrott m.fl. lagar.
Att inskränka vissa handlingar via lagar förekommer redan och att införa en komplettering som berör koranbränning hindrar varken demonstrationsrätten eller yttrandefriheten.
Däremot är det häpnadsväckande att svenskt rättsväsende inte ingriper mot spridandet av uppmaningarna om Hat och Hot mot folkgrupper via delar av Koranens texter som finns i dessa ämnen.
Hårddrar man koranbränningarna så är dessa ju aktioner som avser att hindra det i Sverige lagstridiga spridande av Hat och Hot som Koranen innehåller.


Det handlar om att ge efter för hot, Seawolf, när den pågående ändringen av ordningslagen genomförs.
Det handlar om att staten med lagstiftning ska bestämma på vilka sätt du får uttrycka din åsikt.
Och konsekvenserna av att genom lagstiftning få in säkerhetspolisen och bedömningar av rikets säkerhet i frågan om demonstrationstillstånd är långtgående, vilket som vanligt få inser.
Förrän det är försent.

Ledarsidorna.se har sedan lång tid haft artiklar om detta, jag väljer den här länkade som exempel.

https://ledarsidorna.se/regeringen-formaliserar-medloparlagstiftning-infor-lex-karl-ger...

Och angående demonstrationstillstånd finns det en bra genomgång av detta på polisens hemsida, och det framgår bland annat att de som kastade sten i sin religiösa kränkthet borde ha sökt tillstånd för motdemonstration...

Håkan

Kärnpunkten i det hela är att vårt rättsväsende silar mygg och sväljer kameler. Det ingriper inte mot aktivt förmedlande av hat och hot mot folkgrupp annat än mot de som uttrycker sådant mot de som mer än alla andra gör detsamma och dessutom via skrifter, nationellt och internationellt.
Hypotetiskt skulle bränning av koranen kunna inrymmas under "envarsingripande" eftersom den innehåller påbud om Hat och Hot mot folkgrupp, och ingripandet syftar till att förhindra pågående brott.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Politiskt klimat...

av Håkan, Göteborg, onsdag, augusti 30, 2023, 13:25 (295 dagar sedan) @ Seawolf

Kärnpunkten i det hela är att vårt rättsväsende silar mygg och sväljer kameler. Det ingriper inte mot aktivt förmedlande av hat och hot mot folkgrupp annat än mot de som uttrycker sådant mot de som mer än alla andra gör detsamma och dessutom via skrifter, nationellt och internationellt.
Hypotetiskt skulle bränning av koranen kunna inrymmas under "envarsingripande" eftersom den innehåller påbud om Hat och Hot mot folkgrupp, och ingripandet syftar till att förhindra pågående brott.


Meningen som börjar "Det ingriper inte..." är lite marigt formulerad men jag gissar att du ogillar att rättsväsendet fokuserar mer på sådant som Paludan gör än mot de som med koranen som stöd manar de rätttrogna (stavas så) till att bruka våld mot de otrogna.

Håller med i princip men för att rättsväsendet ska kunna agera måste ett brott eller förberedelser för ett brott kunna bevisas, och då räcker det inte med Janne Josefssons avslöjanden.

Och för att dra tråden lite tillbaka till mitt inledande inlägg så länkar jag till en artikel som skulle få både skribenten och utgivaren att få stå till svars inför det rättsväsende du talar om, ifall lagförslaget går igenom...

https://ledarsidorna.se/kungen-av-kalkonien/

Jag gillar bilden, och genom att säga det skulle jag också ligga lite illa till...

Håkan
uparorisk

Avatar

Politiskt klimat...

av Seawolf @, lördag, september 02, 2023, 06:30 (292 dagar sedan) @ Håkan

Kärnpunkten i det hela är att vårt rättsväsende silar mygg och sväljer kameler. Det ingriper inte mot aktivt förmedlande av hat och hot mot folkgrupp annat än mot de som uttrycker sådant mot de som mer än alla andra gör detsamma och dessutom via skrifter, nationellt och internationellt.
Hypotetiskt skulle bränning av koranen kunna inrymmas under "envarsingripande" eftersom den innehåller påbud om Hat och Hot mot folkgrupp, och ingripandet syftar till att förhindra pågående brott.

Meningen som börjar "Det ingriper inte..." är lite marigt formulerad men jag gissar att du ogillar att rättsväsendet fokuserar mer på sådant som Paludan gör än mot de som med koranen som stöd manar de rätttrogna (stavas så) till att bruka våld mot de otrogna.

Håller med i princip men för att rättsväsendet ska kunna agera måste ett brott eller förberedelser för ett brott kunna bevisas, och då räcker det inte med Janne Josefssons avslöjanden.

Och för att dra tråden lite tillbaka till mitt inledande inlägg så länkar jag till en artikel som skulle få både skribenten och utgivaren att få stå till svars inför det rättsväsende du talar om, ifall lagförslaget går igenom...

https://ledarsidorna.se/kungen-av-kalkonien/

Jag gillar bilden, och genom att säga det skulle jag också ligga lite illa till...

Håkan
uparorisk

Såhär uttrycks Hat/hot-förbudet i lagen:
Finns i 16 kap. 8 § brottsbalken.
• För hets mot folkgrupp döms den som i ett
uttalande eller i ett annat meddelande som
sprids hotar eller uttrycker missaktning för
en folkgrupp eller en annan sådan grupp
av personer med anspelning på ras,
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung
eller trosbekännelse, sexuellt läggning eller
könsöverskidande identitet eller uttryck.

Envar som alltså citerar och/eller bara sprider koranens (- annat meddelande som sprids) innehåll begår alltså brott mot lagen.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Politiskt klimat...

av Håkan, Göteborg, lördag, september 02, 2023, 14:53 (292 dagar sedan) @ Seawolf

Såhär uttrycks Hat/hot-förbudet i lagen:
Finns i 16 kap. 8 § brottsbalken.
• För hets mot folkgrupp döms den som i ett
uttalande eller i ett annat meddelande som
sprids hotar eller uttrycker missaktning för
en folkgrupp eller en annan sådan grupp
av personer med anspelning på ras,
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung
eller trosbekännelse, sexuellt läggning eller
könsöverskidande identitet eller uttryck.

Envar som alltså citerar och/eller bara sprider koranens (- annat meddelande som sprids) innehåll begår alltså brott mot lagen.

Jag tror möjligheterna att det svenska rättsväsendet skulle kunna agera mot islamister på denna grund är till och med mindre sannolika än att, i ett annat sammanhang, få dagens riksdagsledamöter att ge upp sina genom partistöd välavlönade och skapligt trygga platser för att i stället behöva kandidera personligen hos väljarna.

Men åter till det mitt inledande inlägg handlade om, denna gång ganska väl belyst i det här färska samtalet:

https://www.youtube.com/watch?v=MACqT05XNNs

Håkan

Avatar

Politiskt klimat...

av Seawolf @, söndag, september 03, 2023, 11:37 (291 dagar sedan) @ Håkan

Såhär uttrycks Hat/hot-förbudet i lagen:
Finns i 16 kap. 8 § brottsbalken.
• För hets mot folkgrupp döms den som i ett
uttalande eller i ett annat meddelande som
sprids hotar eller uttrycker missaktning för
en folkgrupp eller en annan sådan grupp
av personer med anspelning på ras,
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung
eller trosbekännelse, sexuellt läggning eller
könsöverskidande identitet eller uttryck.

Envar som alltså citerar och/eller bara sprider koranens (- annat meddelande som sprids) innehåll begår alltså brott mot lagen.


Jag tror möjligheterna att det svenska rättsväsendet skulle kunna agera mot islamister på denna grund är till och med mindre sannolika än att, i ett annat sammanhang, få dagens riksdagsledamöter att ge upp sina genom partistöd välavlönade och skapligt trygga platser för att i stället behöva kandidera personligen hos väljarna.

Men åter till det mitt inledande inlägg handlade om, denna gång ganska väl belyst i det här färska samtalet:

https://www.youtube.com/watch?v=MACqT05XNNs

Håkan

Man får en känsla av att en Håkan har sina gener från Närketrakten, ni vet den landsända där favorituttrycket är:
- Dä går allriii, å iiinte sen heller!

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."

Avatar

Politiskt klimat...

av Håkan, Göteborg, söndag, september 03, 2023, 18:59 (291 dagar sedan) @ Seawolf

Kul att träffa på en som ser det som möjligt att få bokstavstroende muslimer ställda inför rätta anklagade för hets mot folkgrupp...

Men skulle det bli möjligt vore det ett steg i rätt riktning.
Vi kanske kan hoppas på Örebropartiet.

Håkan

RSS-feed av trådar
powered by my little forum