Avatar

Fisket i EU

av Pinja @, Västerås, fredag, september 01, 2023, 15:03 (293 dagar sedan)

Hej Planket. Jag lever än, och härom dagen blev jag indragen i en debatt på Facebook om fisket i Östersjön. Nu har jag sammanställt mina tankar i tråden till en insändare till VLT. Men Planket får så klart första tjing.

Pinja


Jag skrev:

Snart är det EU-val. För de flesta känns väl EU-parlamentet lite långt borta och diffust. Många känner väl också i likhet med mig, att EU inte riktigt går i rätt riktning. Likväl är EU viktigt, och det finns ett antal nationsövergripande frågor som endast kan hanteras/lösas på EU-nivå. En sådan är fisket.

Fisket i Östersjön är i kris. Så gott som alla traditionella matfiskar är utrotningshotade. Strömmingen är bara den senaste i raden att drabbas. Läget är akut, och den enda åtgärd som kanske kan hjälpa är ett stopp för fisket, och i synnerhet trålningen. Självklart klagar och gråter fiskenäringen. Men varför ska just denna näring vara skyddad från strukturförändringar i motsats till alla andra? Fisken i Östersjön behöver en rejäl återhämtningsperiod, och om och när den i framtiden, säg om 20 år, åter börjar tåla beskattning, måste den ske på ett helt annat sätt än i dag, och utan trålning.

Jag var under åren 2009-2014 med om att rösta fram journalisten Isabella Lövin till Europaparlamentet. Där gjorde hon tillsammans med sin tyska kollega ett storartat arbete. Ett arbete som tyvärr avbröts i förtid när hennes parti Miljöpartiet kallade hem henne från Bryssel i den naiva tron att hon skulle kunna lyfta partiet (som jag aldrig skulle rösta på i här hemma) på hemmaplan också. Det arbete Isabella påbörjade har nu tyvärr helt gått i stå. Isabella hade just den kunskap, engagemang och arbetsförmåga som behövdes. Men vem är dagens Isabella? Sverige måste under nästa mandatperiod tillsammans med våra grannländer ta nya tag för att fortsätta reglera fisket. Trots avtalet från 2013 som Isabella var med om att driva fram finns fortfarande väldigt mycket att göra. Kvoterna måste sänkas radikalt, helst till noll, trålning förbjudas i Östersjön, och de partiska strukturer som fastställer fiskekvoterna måste reformeras. Arbetet med regleringen av fisket måste utgå från fisken, inte fiskenäringen. Den senare har gång på gång visat sin brist på ansvar och kommer att fiska upp den sista fisken om den får. Fiskenäringen i sin nuvarande form har ingen framtid. Den må gå under, men den har grävt sin egen grav.

Men vem ska axla Isabellas mantel? Så vitt jag kunnat se och följa har absolut ingen av Sveriges EU parlamentariker visat nödvändigt engagemang i fiskerifrågan. Samma gäller på hemma plan. Jag såg en rubrik där Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) uttalade sig om strömmingsfisket i Östersjön.
– Det är komplicerat, sa han. Men det är just precis vad det INTE är. Det är glasklart. Fisken i Östersjön måste skyddas, NU. Jag anser att alla partier behöver göra fisket till sin mest prioriterade fråga i EU-parlamentet, och arbeta tillsammans för att rädda denna vår gemensamma resurs. Här finns en fråga för hugade kandidater att ta tag i, läsa in sig på, och profilera sig på. Men kom ihåg: Det är fisken, inte fiskenäringen som ska räddas.

Avatar

Fisket i EU

av Håkan, Göteborg, lördag, september 02, 2023, 16:58 (292 dagar sedan) @ Pinja

Hej Planket. Jag lever än, och härom dagen blev jag indragen i en debatt på Facebook om fisket i Östersjön. Nu har jag sammanställt mina tankar i tråden till en insändare till VLT. Men Planket får så klart första tjing.

Pinja


Jag skrev:

Snart är det EU-val. För de flesta känns väl EU-parlamentet lite långt borta och diffust. Många känner väl också i likhet med mig, att EU inte riktigt går i rätt riktning. Likväl är EU viktigt, och det finns ett antal nationsövergripande frågor som endast kan hanteras/lösas på EU-nivå. En sådan är fisket.

Fisket i Östersjön är i kris. Så gott som alla traditionella matfiskar är utrotningshotade. Strömmingen är bara den senaste i raden att drabbas. Läget är akut, och den enda åtgärd som kanske kan hjälpa är ett stopp för fisket, och i synnerhet trålningen. Självklart klagar och gråter fiskenäringen. Men varför ska just denna näring vara skyddad från strukturförändringar i motsats till alla andra? Fisken i Östersjön behöver en rejäl återhämtningsperiod, och om och när den i framtiden, säg om 20 år, åter börjar tåla beskattning, måste den ske på ett helt annat sätt än i dag, och utan trålning.

Jag var under åren 2009-2014 med om att rösta fram journalisten Isabella Lövin till Europaparlamentet. Där gjorde hon tillsammans med sin tyska kollega ett storartat arbete. Ett arbete som tyvärr avbröts i förtid när hennes parti Miljöpartiet kallade hem henne från Bryssel i den naiva tron att hon skulle kunna lyfta partiet (som jag aldrig skulle rösta på i här hemma) på hemmaplan också. Det arbete Isabella påbörjade har nu tyvärr helt gått i stå. Isabella hade just den kunskap, engagemang och arbetsförmåga som behövdes. Men vem är dagens Isabella? Sverige måste under nästa mandatperiod tillsammans med våra grannländer ta nya tag för att fortsätta reglera fisket. Trots avtalet från 2013 som Isabella var med om att driva fram finns fortfarande väldigt mycket att göra. Kvoterna måste sänkas radikalt, helst till noll, trålning förbjudas i Östersjön, och de partiska strukturer som fastställer fiskekvoterna måste reformeras. Arbetet med regleringen av fisket måste utgå från fisken, inte fiskenäringen. Den senare har gång på gång visat sin brist på ansvar och kommer att fiska upp den sista fisken om den får. Fiskenäringen i sin nuvarande form har ingen framtid. Den må gå under, men den har grävt sin egen grav.

Men vem ska axla Isabellas mantel? Så vitt jag kunnat se och följa har absolut ingen av Sveriges EU parlamentariker visat nödvändigt engagemang i fiskerifrågan. Samma gäller på hemma plan. Jag såg en rubrik där Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) uttalade sig om strömmingsfisket i Östersjön.
– Det är komplicerat, sa han. Men det är just precis vad det INTE är. Det är glasklart. Fisken i Östersjön måste skyddas, NU. Jag anser att alla partier behöver göra fisket till sin mest prioriterade fråga i EU-parlamentet, och arbeta tillsammans för att rädda denna vår gemensamma resurs. Här finns en fråga för hugade kandidater att ta tag i, läsa in sig på, och profilera sig på. Men kom ihåg: Det är fisken, inte fiskenäringen som ska räddas.

Om vi verkligen lyckas rädda fisken, men inte fiskenäringen, så kommer det om tio eller tjugo eller trettio år återväxta fiskbeståndet att fiskas av andra än svenska fiskare.

Varken svenska eller andra nationers fiskare är helt och hållet hederliga i sina verksamheter.
I Sverige vittnar de nya luxuösa husen vid Rörö gästhamn om detta, plus att storfiskarna som de kallas låter bygga allt större fartyg, så stora att endast en handfull mindre och äldre fartyg numera ligger i hamnen. Nybyggena är registrerade i Skagen där de också har kontor och en del bostäder numera.
Men ändå tror jag att svenska fiskare är bättre än de flesta och kanske alla andra nationers fiskare, detta genom den svenska myndighetsivern att alltid vara före alla andra och bättre.
Övervakningen av fiskare är konstant och det lär enligt sägnen finnas fler övervakare än fiskare.
Tvivlar på att det är så i något annat land, och i många av de länder som finns runt Östersjön saknas effektiv övervakning helt.

Och därmed saknas också möjligheterna till ett sådant avtal du önskar, varken politiker eller fiskenäringen i något land är intresserade och ju svårare det blir att få ekonomin att gå ihop med minskande fiskbestånd ju mer kommer mindre nogräknade stater att fuska.

Hela världen är på väg in i en framtid som ingen på det euforistiska nittiotalet trodde skulle komma, men historien går igen i en eller annan ny form.

Men angående Isabella Lövin håller jag med dig, det var sorgligt att se hennes förfall.

Håkan

Avatar

Fisket i EU

av S-B A-son ⌂ @, Västkusten något söder om Gbg, torsdag, september 07, 2023, 14:13 (287 dagar sedan) @ Håkan

Hej Planket. Jag lever än, och härom dagen blev jag indragen i en debatt på Facebook om fisket i Östersjön. Nu har jag sammanställt mina tankar i tråden till en insändare till VLT. Men Planket får så klart första tjing.

Pinja


Jag skrev:

Snart är det EU-val. För de flesta känns väl EU-parlamentet lite långt borta och diffust. Många känner väl också i likhet med mig, att EU inte riktigt går i rätt riktning. Likväl är EU viktigt, och det finns ett antal nationsövergripande frågor som endast kan hanteras/lösas på EU-nivå. En sådan är fisket.

Fisket i Östersjön är i kris. Så gott som alla traditionella matfiskar är utrotningshotade. Strömmingen är bara den senaste i raden att drabbas. Läget är akut, och den enda åtgärd som kanske kan hjälpa är ett stopp för fisket, och i synnerhet trålningen. Självklart klagar och gråter fiskenäringen. Men varför ska just denna näring vara skyddad från strukturförändringar i motsats till alla andra? Fisken i Östersjön behöver en rejäl återhämtningsperiod, och om och när den i framtiden, säg om 20 år, åter börjar tåla beskattning, måste den ske på ett helt annat sätt än i dag, och utan trålning.

Jag var under åren 2009-2014 med om att rösta fram journalisten Isabella Lövin till Europaparlamentet. Där gjorde hon tillsammans med sin tyska kollega ett storartat arbete. Ett arbete som tyvärr avbröts i förtid när hennes parti Miljöpartiet kallade hem henne från Bryssel i den naiva tron att hon skulle kunna lyfta partiet (som jag aldrig skulle rösta på i här hemma) på hemmaplan också. Det arbete Isabella påbörjade har nu tyvärr helt gått i stå. Isabella hade just den kunskap, engagemang och arbetsförmåga som behövdes. Men vem är dagens Isabella? Sverige måste under nästa mandatperiod tillsammans med våra grannländer ta nya tag för att fortsätta reglera fisket. Trots avtalet från 2013 som Isabella var med om att driva fram finns fortfarande väldigt mycket att göra. Kvoterna måste sänkas radikalt, helst till noll, trålning förbjudas i Östersjön, och de partiska strukturer som fastställer fiskekvoterna måste reformeras. Arbetet med regleringen av fisket måste utgå från fisken, inte fiskenäringen. Den senare har gång på gång visat sin brist på ansvar och kommer att fiska upp den sista fisken om den får. Fiskenäringen i sin nuvarande form har ingen framtid. Den må gå under, men den har grävt sin egen grav.

Men vem ska axla Isabellas mantel? Så vitt jag kunnat se och följa har absolut ingen av Sveriges EU parlamentariker visat nödvändigt engagemang i fiskerifrågan. Samma gäller på hemma plan. Jag såg en rubrik där Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) uttalade sig om strömmingsfisket i Östersjön.
– Det är komplicerat, sa han. Men det är just precis vad det INTE är. Det är glasklart. Fisken i Östersjön måste skyddas, NU. Jag anser att alla partier behöver göra fisket till sin mest prioriterade fråga i EU-parlamentet, och arbeta tillsammans för att rädda denna vår gemensamma resurs. Här finns en fråga för hugade kandidater att ta tag i, läsa in sig på, och profilera sig på. Men kom ihåg: Det är fisken, inte fiskenäringen som ska räddas.


Om vi verkligen lyckas rädda fisken, men inte fiskenäringen, så kommer det om tio eller tjugo eller trettio år återväxta fiskbeståndet att fiskas av andra än svenska fiskare.

Varken svenska eller andra nationers fiskare är helt och hållet hederliga i sina verksamheter.
I Sverige vittnar de nya luxuösa husen vid Rörö gästhamn om detta, plus att storfiskarna som de kallas låter bygga allt större fartyg, så stora att endast en handfull mindre och äldre fartyg numera ligger i hamnen. Nybyggena är registrerade i Skagen där de också har kontor och en del bostäder numera.
Men ändå tror jag att svenska fiskare är bättre än de flesta och kanske alla andra nationers fiskare, detta genom den svenska myndighetsivern att alltid vara före alla andra och bättre.
Övervakningen av fiskare är konstant och det lär enligt sägnen finnas fler övervakare än fiskare.
Tvivlar på att det är så i något annat land, och i många av de länder som finns runt Östersjön saknas effektiv övervakning helt.

Och därmed saknas också möjligheterna till ett sådant avtal du önskar, varken politiker eller fiskenäringen i något land är intresserade och ju svårare det blir att få ekonomin att gå ihop med minskande fiskbestånd ju mer kommer mindre nogräknade stater att fuska.

Hela världen är på väg in i en framtid som ingen på det euforistiska nittiotalet trodde skulle komma, men historien går igen i en eller annan ny form.

Men angående Isabella Lövin håller jag med dig, det var sorgligt att se hennes förfall.

Håkan

Jag tycker EU's regelverk verkar ligga alltför långt från svenska förhållanden. Jämför de nya arbetstidsreglerna som gjort att 40% av ambulanssjukvårdarna i Gällivare sagt upp sig.
Jag är övertygad om att EU's kommande regelverk för fiskerinäringen är lika stelbent. Finns någon kommissionär eller tjänsteman som på riktigt är insatt i svenska förhållanden?
https://www.youtube.com/watch?v=EwuEpAiSsPc

Mvh Sven-Barry, är bekant med löjfiskare

--
アルバム「ヴェイパー・ドローイングス」から 
póg mo thóin
sǝǝɹʇ ǝɥʇ uI ʇsol ʇoƃ 'ʇsǝɹoɟ ǝɥʇ puIɟ oʇ ǝɯɐɔ ǝʍ
ǝƃɐd ɹnoʎ oʇuo sIɥʇ ǝʇsɐd puɐ ʎdoɔ 'sʎɐs sɥIʇ ʇɐɥʍ ʇno ǝɹnƃIɟ oʇ ɥƃnouǝ ʇɹɐɯs ǝɹɐ noʎ ɟI
ผลการค้นหาคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
नया साल मुबारक हो

RSS-feed av trådar
powered by my little forum