Avatar

städade upp efter nyårsstöket

av Seawolf @, fredag, januari 03, 2020, 16:42 (390 dagar sedan) @ Håkan

Att begrunda rösträtt blir lätt deprimerande. Att sparkandet på en boll kan väcka så här starka reaktioner bevisar svagheten med allmän rösträtt. Homo Sapiens kända dragning till grupptillhörighet kan som bekant även utnyttjas av psykopater via en eller annan -ism.
https://www.youtube.com/watch?v=LkeDufri_K8


Om vi börjar med att utesluta fotbollsupporters från rösträtt har vi att döma av Seawolfs länk kommit en bit på väg...

Allmän rösträtt är knappt hundra år gammal i Sverige och i de flesta länder yngre än så och i väldigt många ännu inte född, och som allt annat människor skapar utsätts den för tidens gång och yttre och inre förändringar.

Allmän rösträtt bygger på idén att alla människor dels tänker och agerar rationellt och på välinformerad grund, dels inte är vare sig ohederliga eller oansvariga.

I dag verkar det som att allt mindre av detta finns kvar, från adertonhundratalets bildningsideal och i Sverige införandet av obligatorisk skolgång för alla.

Påminner också om en bok jag nämnt här på upa några gånger, "Against Democracy" av Jason Brennan, väl värd att läsa.
Det han beskriver om det som med ett vanvördigt ord i Sverige kallas "röstboskapen" är deprimerande det också.

Håkan

Samhället har efter hand kommit att kräva formell behörighet för att utöva ett stort antal verksamheter, t.ex. körkort, elinstallation, våtrumsrenovering, sotning, sjukvård, tandläkeri, lärare (även om obehöriga accepteras), värmepumpsinstallation, framförande av (även pytteliten) båt i ett yrke, det finns säkert betydligt fler områden.
Men det krävs inga kvalifikationer alls för att vara politiker med makt att sprätta skattemedel omkring sig, ej heller för att rösta på partier. Följande borde vara minimikrav för att vara röstningsbehörig i form av godkänd tentamen i:
- grundläggande samhällsekonomi
- svenska språket
- de viktigaste lagarna
- ej varit straffad de senaste 5 åren.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum