Avatar

Wallström - sämst ever?

av Håkan, Göteborg, lördag, juli 11, 2020, 15:32 (30 dagar sedan) @ Rövarn

Kalle dussin hade väl ändå ambitionen att göra Sverige starkare, i den tidsepoken var ju krig det mest effektiva sättet att skapa makt. Vilken ambition har dagens regering med sin utarmning? Ett jäddra godhetsknarkande, den som är mest "god" vinner, vilket innebär att främmande makt inte behöver kriga för att ta över...

Vad hans ambitioner var är svårt att få någon helhetssyn på i en backspegel, Rövarn, när vi tittar i den med våra ögon trehundra år senare och med vårt nutida sätt att se på nationer och människor.

Det som nu pågår i Europa och med Sverige som ett av de tydligaste exemplen är just som du säger ett övertagande av främmande makt - men inte av någon makt i nationell bemärkelse utan av en makt baserad på en viss religion med samlingsnamnet islam.

Jag säger samlingsnamnet, för islam är lika splittrad i sekter som alla andra religioner, då de alla är mänskliga påfund och människor är som de är och alltid har varit, sökare efter positioner och följare.

Precis som politiska partier och deras företrädare, men i demokratier trots deras begränsningar i många avseenden utan att använda bomber eller flygplan.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum