Avatar

Hur kan vi?

av Seawolf @, måndag, december 13, 2021, 09:04 (154 dagar sedan) @ Håkan

Man kommer oundvikligen att göra den reflexionen att om kvinnostyre vore en konkurrenskraftig styrelseform så borde ju detta ha blivit dominerande i världen. Men.....


En sån där killgissning är att det är först med demokratins framväxt och med kvinnlig rösträtt som det nu efter hundra års startsträcka börjar hända saker, Seawolf...

Håkan

Redan romarna beskrev de där egendomliga germanerna i norra Europa. De dyrkade företeelser i naturen, den ägde inte mark, det var stammens råd som fördelade vad de olika familjerna skulle få bruka. de valde ledare bland kandidater hos de ledande familjerna, kvinnorna hade stort inflytande och deltog i det mesta, barn till slavar och de egna fick växa upp tillsammans.
Det där var ju bara 2000 år sen, men förklarar varför kommunismen uppfanns, miljöpartier bildades och kvinnojämlikhet utvecklas just i de gamla germanska områdena.

Framförallt bevisar det att de snabba förändringar vi ser nu visserligen har rötter sedan tusentals år, men förändringarna är bara en fis i tidsrymden jämfört med urgamla attityder.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum