Avatar

Politiskt klimat...

av Seawolf @, onsdag, augusti 30, 2023, 08:57 (295 dagar sedan) @ Håkan

Vi har visserligen demonstrationsfrihet, men de behöver polistillstånd vad gäller tid och plats. Men vi har inte frihet att ostraffat under demonstrationen överträda lagarna om hets och hat mot folkgrupp. Vi får heller inte under demonstrationen överträda lagarna om misshandelsbrott m.fl. lagar.
Att inskränka vissa handlingar via lagar förekommer redan och att införa en komplettering som berör koranbränning hindrar varken demonstrationsrätten eller yttrandefriheten.
Däremot är det häpnadsväckande att svenskt rättsväsende inte ingriper mot spridandet av uppmaningarna om Hat och Hot mot folkgrupper via delar av Koranens texter som finns i dessa ämnen.
Hårddrar man koranbränningarna så är dessa ju aktioner som avser att hindra det i Sverige lagstridiga spridande av Hat och Hot som Koranen innehåller.


Det handlar om att ge efter för hot, Seawolf, när den pågående ändringen av ordningslagen genomförs.
Det handlar om att staten med lagstiftning ska bestämma på vilka sätt du får uttrycka din åsikt.
Och konsekvenserna av att genom lagstiftning få in säkerhetspolisen och bedömningar av rikets säkerhet i frågan om demonstrationstillstånd är långtgående, vilket som vanligt få inser.
Förrän det är försent.

Ledarsidorna.se har sedan lång tid haft artiklar om detta, jag väljer den här länkade som exempel.

https://ledarsidorna.se/regeringen-formaliserar-medloparlagstiftning-infor-lex-karl-ger...

Och angående demonstrationstillstånd finns det en bra genomgång av detta på polisens hemsida, och det framgår bland annat att de som kastade sten i sin religiösa kränkthet borde ha sökt tillstånd för motdemonstration...

Håkan

Kärnpunkten i det hela är att vårt rättsväsende silar mygg och sväljer kameler. Det ingriper inte mot aktivt förmedlande av hat och hot mot folkgrupp annat än mot de som uttrycker sådant mot de som mer än alla andra gör detsamma och dessutom via skrifter, nationellt och internationellt.
Hypotetiskt skulle bränning av koranen kunna inrymmas under "envarsingripande" eftersom den innehåller påbud om Hat och Hot mot folkgrupp, och ingripandet syftar till att förhindra pågående brott.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum