Avatar

Politiskt klimat...

av Seawolf @, lördag, september 02, 2023, 06:30 (226 dagar sedan) @ Håkan

Kärnpunkten i det hela är att vårt rättsväsende silar mygg och sväljer kameler. Det ingriper inte mot aktivt förmedlande av hat och hot mot folkgrupp annat än mot de som uttrycker sådant mot de som mer än alla andra gör detsamma och dessutom via skrifter, nationellt och internationellt.
Hypotetiskt skulle bränning av koranen kunna inrymmas under "envarsingripande" eftersom den innehåller påbud om Hat och Hot mot folkgrupp, och ingripandet syftar till att förhindra pågående brott.

Meningen som börjar "Det ingriper inte..." är lite marigt formulerad men jag gissar att du ogillar att rättsväsendet fokuserar mer på sådant som Paludan gör än mot de som med koranen som stöd manar de rätttrogna (stavas så) till att bruka våld mot de otrogna.

Håller med i princip men för att rättsväsendet ska kunna agera måste ett brott eller förberedelser för ett brott kunna bevisas, och då räcker det inte med Janne Josefssons avslöjanden.

Och för att dra tråden lite tillbaka till mitt inledande inlägg så länkar jag till en artikel som skulle få både skribenten och utgivaren att få stå till svars inför det rättsväsende du talar om, ifall lagförslaget går igenom...

https://ledarsidorna.se/kungen-av-kalkonien/

Jag gillar bilden, och genom att säga det skulle jag också ligga lite illa till...

Håkan
uparorisk

Såhär uttrycks Hat/hot-förbudet i lagen:
Finns i 16 kap. 8 § brottsbalken.
• För hets mot folkgrupp döms den som i ett
uttalande eller i ett annat meddelande som
sprids hotar eller uttrycker missaktning för
en folkgrupp eller en annan sådan grupp
av personer med anspelning på ras,
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung
eller trosbekännelse, sexuellt läggning eller
könsöverskidande identitet eller uttryck.

Envar som alltså citerar och/eller bara sprider koranens (- annat meddelande som sprids) innehåll begår alltså brott mot lagen.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum