Avatar

Nå, vem, är då den störste....

av Seawolf @, tisdag, oktober 27, 2009, 20:05 (3912 dagar sedan) @ Arne w

Det var nog inte konstruktören som var orsaken. Han fick order att öka med ytterligare ett kanondäck, trots hans påpekanden om brister i stabilitet som skulle bli följden. (Management ger order till ingenjörerna...)
Sedan när stabiliteten vid kaj var för liten (förvåning?) ökades barlasten så nedre kanondäck kom för nära ytan. Trots påpekanden så beordrades skeppet att tas i bruk. (Management ger order till ingenjörerna...)

"When will they ever learn, when will they ever...."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum