Vad fan får jag för pengarna...

av behan, fredag, februari 15, 2019, 00:23 (97 dagar sedan)

...när jag prenumererar på min tidning?

Ett litet exempel från dagens morgonläsning:
Idag presenterades vindkraftbranschens nya prognos för vindelens utveckling. En fördubblad elproduktion fram till år 2022 och då man hoppas att det kommunala vetot ska avskaffas tror VD:n för Svensk Vindenergi att vindkraften ska svara för 45% av den svenska elproduktionen år 2040. VD:n har fått lägga ut texten om byggplaner, investerarnas vilja att satsa, teknikens utveckling och effektivisering och mycket mera.

Det är väl gott och väl men vän av ordning undrar, kan det vara så här bra, det låter nästan för bra för att vara sant och det vet man ju hur det kan är med sånt.
Och det blir ju lätt lite överentusiastiskt när en branschföreträdare får hålla låda.
Men se då har tidningen tagit sitt ansvar genom att tillfoga en liten faktaruta efter att man agerat som en sorts megafon för branschen.

Med intresse läste jag då faktarutan och fann fyra rader med uppgifter om elproduktionen år 2016 fördelat på vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och kraftvärme. Det var det hela.

En relevant inforuta hade redovisat elproduktionen över tid bl a att vindkraften legat oförändrat på 15-16 TWh under hela perioden 2015 t o m 2018, att kärnkraften under samma period ökat produktionen från c:a 53 till c:a 66 TWh och givetvis även övriga kraftslags utveckling över perioden.
Tidningen borde förstås också ha kritiskt granskat påståendena om vindkraftens förutspådda utveckling. Vad påstod man för fem år sedan skulle ha hänt till idag, exvis.
Det jag som prenumerant betalar för borde rimligen också innefatta en kvalificerad reflektion över den framtida elförsörjningen när kärnkraften släckts ned.

Men kanske hade Svensk Vindenergi betalat för artikeln som annonsplats.

Den gamle, som är lite grinig ikväll


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum