Avatar

"Eliten" igen

av Håkan, Göteborg, lördag, april 27, 2019, 14:43 (401 dagar sedan) @ Seawolf

Ange ett konkret förslag till ändring av vårt politiska valsystem som du funnit i de diskussioner du hänvisar till. Jag säger inte att diskussionerna saknas, utan att konkreta förändringsförslag saknas.
Utan dem är diskuterandet meningslöst.

Ett exempel är att ett personvalsystem liknande det engelska skulle ge fördelar jämfört med det partival vi har, Seawolf, och jag tror det nyss var uppe i en tråd här på upa där du nämnde det franska systemet, och jag har sett denna tanke också på andra håll även om jag inte nu kan redovisa var.

Det riksdagssystem vi har med de så kallade knapptryckarkompanierna har kritiserats sedan många år och olika förslag att få bort partipiskorna har kommit och de hör ibland ihop med personval i stället för partival, återigen kan jag inte bli mer specifik.

Över till dig i stället, några konkreta förslag förutom det du nämnt några gånger tidigare om samfälligheter i stället för riksdag?

Jag håller inte med om att diskuterande är meningsfullt endast om var och en som säger något kritiskt direkt därefter säger sig veta konkret vad som ska göras.
Den värld vi har i dag har inte skapats av ett fåtal sådana människor utan av millioner människor som steg för steg får ideér via debatter och meningsutbyten och ofta rent småprat människor emellan.

Det finns en hel del historiska exempel på sådana som säger sig kunna ändra allt och lösa alla problem, och därefter ges eller tar sig makten att genomföra sina ideér, och bevare oss för att upprepa det än en gång.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum