Avatar

Plötsligt händer det.

av Håkan, Göteborg, söndag, juni 14, 2020, 18:32 (28 dagar sedan) @ morpheus

Det var rent förortsslödder som ställde till det och de gömmer sig i myllan och dyker alltid upp i grupp när de vet att de har ett övertag. Polisen borde ha förutsett upploppsstämningen tidigare och gjort mer innan det urartade som det gjorde. Alldeles för många helt oskyldiga kom i kläm och fick sina bilar och andra tillhörigheter sönderslagna. Polisen borde gå hårdare fram och stävja slöddret.

Råkade göra min vanliga lite då och då koll på upa just som du lade in ditt inlägg, morpheus, så det blir ett par snabba funderingar.

En är att just med tanke på vad demonstrationen (den tillståndsgivna alltså) handlade om hade nog hårda tag från polisen varit något av bensin på en brasa.

Den andra är att "förortsslöddret" har funnits i årtionden och blivit fler och uppträder i allt mer föränderliga konstellationer men alltid, och detta vet jag är bensin på den brasan, med människor med bakgrund i andra länder dominerande.

Jag sätter ut citationstecknen för att markera att det först sedan två eller tre årtionden har blivit en så tydlig geografisk hemvist i förorter, men redan under de tidigare stora immigrationsvågorna av arbetskraft till Sverige med början med italienare och finnar efter kriget och lite senare jugoslaver kom också konflikter av olika slag in med de som kom.

Jag tror det var knappt märkbart med finnar, och jag har haft flera årtionden av arbete med mängder av finnar i varvsverksamhet och anknytande jobb och haft mycket snack med många så jag tror mig kunna säga något om det.

Under sjuttiotalet hände det en del med jugoslaver i Sverige och med olika kriminella grupperingar och en del runt travsport så som jag minns det. På den tiden var det bara politiker som visste vad Jugoslavien var, ett antal sinsimellan mer eller mindre antagonistiska nationer med olika kulturer som tvingats ihop under en diktatur, om än i en relativt öppen variant. Det var tillexempel möjligt för både företag och individer att jobba mot utländska företag och att resa utomlands och arbeta i andra länder på individuell eller företagsbasis, inte bara som utsänd och kontrollerad av staten.
Jag hade sådana kollegor, en eller två som anställda och andra tidvis placerade i det företag jag jobbade i då, och de var alltid försiktiga med att kommentera de gängkonflikter som pågick. I dag med Jugoslavien fragmenterat till sina ursprungsnationer, mer eller mindre, och med många år av blodiga groteska krig förstår man bakgrunden till detta - de som för mig och andra var jugoslaver då på sjuttio- och åttiotalet var ju i sina egna ögon kroater eller slovener eller serbier osv.

Och det fylls ända sedan dess på med allt fler människor från nationer i mellanöstern och nordafrika, och ej att förglömma också från längre bort i Asien, och alla har med sig sina kulturella bakgrunder att hantera i Sverige, och många med klanbaserade värderingar.

Samtidigt som de i hundratusental ska integreras i ett land som saknar egen kultur enligt Mona Sahlin och på senare tid SAS...

Fanken vilken lång fundering det blev...

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum