Avatar

Elsa Widding...

av Pinja, torsdag, oktober 22, 2020, 21:45 (42 dagar sedan) @ Håkan
Ändrad av Pinja, torsdag, oktober 22, 2020, 22:01

"Det är otvivelaktigt så att om mänskligheten har tusendubblat förbränningen av kol och olja de senaste tvåhundra åren blir det effekter av olika slag som det annars inte hade blivit.

Huruvida dessa effekter är marginella eller till och med omätbara i planetens ständigt cykliska processer, eller förebådande den mänskliga civilisations sammanbrott, är den fråga där så kallade klimatalarmister är på ena sidan och de så kallade klimatförnekarna är på andra sidan."

En väl ställd och intressant fråga Håkan. Jag har inte tidigare bekantat mig med Elsa Widding, men gjort det lite nu i kväll. Dels intervjun, dels ett Youtube inslag av henne själv. Alldeles oavsett vad man anser om koldioxidens relativa andel av den klimatförändring som sker (och alltid har skett) så skulle jag vilja utvidga frågeställningen med frågan om det är möjligt att med restriktiva dekret och kommandon riktade till hela mänskligheten åstadkomma den eftersträvade minskningen av CO2 utsläppen. På detta tror jag inte ett ögonblick. Om man studerar mänsklighetensutveckling på lång sikt så finner man snart att människan oemotståndligt dras till outnyttjade resurser och utnyttjar dessa tills de är uttömda. Så har det alltid varit, och att vi här hos oss späker oss kommer inte att ändra detta faktum. Däremot undanröjer inte detta faktum fördelen med och behovet av att sluta våra processer så att nettopåverkan på miljön minimeras. Tvärtom.

Pinja


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum