Avatar

Valet närmar sig...

av Håkan, Göteborg, lördag, oktober 24, 2020, 09:03 (339 dagar sedan) @ Pinja

Jag lyssnade lite, kanske en tredjedel. Han verkar vara en extremist, som varnar för de motsatta extremisterna. Detta är ju som bekant problemet i USA. Den politiska debatten befinner sig på, om inte dagis-, så kanske på gymnasial nivå. Extrema åsikter kastas mot varandra. Man har aldrig kommit vidare i sitt samhällsbygge, utan står kvar på samma fläck och stampar, medan vardera sidan åsiktsmässigt fjärmar sig i respektive motsatt riktning .

Sjukförsäkringen är ju den mest utmärkande frågan för detta. Man debatterar om den skall vara offentligt eller privat finansierad. Vi har i alla fall kommit till nästa nivå, och debatterar hur den skall produceras.

Pinja

Håller med, Pinja, det är en extremist som talar och han förhärligar "the american way of life" som om ingen i USA har åkt av vägen, eller aldrig ens hittat den.

Även om han uttrycker reservationer mot Trump som individ är det ändå Trump som återvald president som kan skydda Amerika från socialistisk revolution, det är snudd på religion där.

Men, han säger en del som jag känner igen från vår egen debatt åtminstone de senaste åren då PK-locket har lättat, identitetspolitik och ökande fokus på etniska och andra grupper som ska särbehandlas, och där har han en klar poäng i att det är från vänster allt detta kommer.

Visserligen motsvarar vänster i USA ungefär det som i Sverige skulle vara till vänster om mittenfalangen i SD, men oavsett definitionen av vad som är vänster är identitetspolitik med dess ständigt utvidgade begrepp om vilka grupper som är eller har varit diskriminerade det mest polariserande i dagens värld.

Det är en del annat jag också nickar igenkännande till, men låt se om fler har synpunkter först.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum