Avatar

Pinja tipsade om Riks...

av Håkan, Göteborg, måndag, december 21, 2020, 13:57 (37 dagar sedan) @ Seawolf


Så nu handlar det bara om att övertyga drygt hälften av de sittande i riksdagen om ett av dessa förslag, vilket skulle innebära slutet för de flestas politiska tillvaro.

Håkan

Först när enskilda politiker måste begrunda vad väljaråsikterna i olika frågor är och endast trycka på de knappar de uppfattar motsvara folkopinionen, kommer nödvändiga systemförändringar i Sverige att kunna äga rum.
Var jag tydlig nog?

Visst var du det, Seawolf, och detta har du skrivit inte bara en gång tidigare så jag vet detta.

Men din avslutande mening är oklar.
Handlar det om resultatet av systemförändringarna att enskilda politiker måste begrunda väljaråsikterna, eller är det en nödvändig förutsättning för att systemförändring kan ske?

Jag förmodar det senare men då blir min egen avslutande mening i förra inlägget aktuell, båda i citat ovan.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum