Avatar

Jag tror att det blir militär konfrontation...

av Håkan, Göteborg, söndag, april 10, 2022, 20:51 (420 dagar sedan) @ Seawolf

Jag TROR det inte, men jag anar att om Putte släpper lös något tillräckligt nukleärt, så kommer NATO att rikta 25% av allt de har mot de råtthål där Putte kan tänkas befinna sig, och som alla former av satellitspaning och underrättelseverksamhet kan antyda vara aktuella. Jag anar vidare att detta faktum har kommunicerats på ett övertydligt sätt till Putte.
Natos befälsordning gör väl att det inte finns en enda person/grupp som måste slås ut, utan olika spridda. Till skillnad från Puttes.
Jag föreställer mig att det vore lämpligt att ett samhängande meddelande går ut så det kan uppfattas av alla ryska befälhavare till lands, luft, och sjö, med beskedet att NATO inte är ute efter nukleärt krig mot ryska folket, och ett förtydligande av ovanstående, alltså att oavsett order från Putte INTE skjuta kärnvapen överallt, utan att NATO bara vill stoppa deras galna ledning.

Jag använder namnet Putin i hans roll i det som händer, då nedvärderande benämningar endast säger något om de som använder sådana, men andemeningen i det Seawolf skriver håller jag med om.

Alltså att det vi upare tror oss veta i bästa fall är en del av vad vad som verkligen pågår, både framför och bakom kulisserna.

Oavsett hur mycket klarspråk som används är den ryska regimen förbi sin "point of no return".
Vilket innebär att västvärlden med Nato snart är i krig med Ryssland och att det kommer att göra mycket ont i våra länder på många sätt, inte bara de militära.

Sverige som icke Natoland kan hoppas att Putin, dvs den ryska regimen, i det läget inte tror sig ha resurser för att invadera utan i stället försöker slå ut viktiga samhällsfunktioner digitalt.
Jag ser det som ett faktum att de redan planerar för ett sådant scenario, och många andra.

Den som lever får se.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum