Avatar

Energi och kärnkraft...

av Håkan, Göteborg, måndag, november 06, 2023, 17:27 (30 dagar sedan) @ Seawolf

Elkostnaden för konsumenter idag består till största delen av monopolbaserade överföringar och skatter. Själva elproduktkostnaden är ofta bara 1/3 av totalen.

All eldistribution i Sverige borde omgående sättas under tvångsförvaltning, där konsumenten betalar de faktiska kostnaderna för det hela, kostnader baserade på drift- underhålls- och investeringsentrepenader som etableras via konkurrensutsatta upphandlingar.

Skatterna på elen är makabert kontraproduktiva för ett land, eftersom billig el är själva motorn för att lands välstånd.
https://youtu.be/e0tpVUfgf7A?t=1

Ska börja med en liten observation Seawolf, att vi är observerade här på upa.

Sådär tjugo minuter efter att jag kollat på din länk och efter att jag läst en del annat, öppnade jag YouTube.

Och vad ser jag där redan på öppningssidan som förslag på något att kolla på om inte - Lonnie Donegan.
En artist jag aldrig hört talas om tidigare, så algoritmerna har koll.

Jag håller inte med om tvångsförvaltning av det skälet att sådan förvaltning av ett redan trasigt nationellt elsystem inte kan göra det bättre. Var hittar man till exempel tvångsförvaltare du och jag skulle kunna lita på?

Det som har en chans att lyckas är det som nu pågår, stegvisa försök att undanröja särlagstiftning och att stegvis tvinga investerare att inkludera alla investeringar som behövs i sina egna kalkyler.

Ett ytterligare behov är att ta reda på varför, bara som exempel, Kinesiska Staten i täckmantel bakom ett kinesiskt kärnkraftsbolag är den enskilt största ägaren av svensk vindkraft.
För att förtydliga, med största menas inte över 50% men att det inte finns någon annan enskild ägare som är större än denna kinesiska.

Min guru i dessa frågor är Jan Blomgren, också numera känd från Epoch Times, och han försöker tillsammans med andra kartlägga hur investeringarna i svensk vindkraft ser ut, hela vägen till källorna i bolagsbildningarna som i flera fall är i så kallade skatteparadis.

Enligt hans kartläggning är det inget svenskt vinkraftsbolag som gått med vinst de senaste fem åren, och misstanken är att det beror på åderlåtning från ägare i andra länder, där det då blir vinst.

Det finns mycket att gräva i när det gäller vindkraft, till exempel att vindsnurror i lagen definieras som byggnader, inte som maskiner, vilket innebär väsentligt mindre krav på ägaren beträffande miljöpåverkan, risker osv.

Och en av mina egna funderingar, vem kommer att ta bort vindsnurrorna när de tjänat ut, och återställa marken eller havsbotten?

Garanterat inte de som byggt dem och drivit dem för de kommer när det närmar sig att inte längre vara ägare, och de nya ägarna går i konkurs och lämnar allt till politiker som inte såg det komma, och till skattebetalarna.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum