Avatar

MEM

av Seawolf @, torsdag, december 02, 2021, 16:02 (165 dagar sedan) @ S-B A-son


PPS H2 Green Steel planerar att etablera fabrik i Spanien. https://www.nyteknik.se/hallbar-industri/h2-green-steel-i-nytt-miljardprojekt-utomlands... DDS

Fabriken för att framställa "fossilfritt stål" använder vätgas. Denna skall framställas med Spansk El i en hydrolysprocess.

Elproduktionen i Spanien kommer från c:a 32% fossil och över 20% kärnkraft. Sol, vind, vatten och kärnkraft kör i princip fullt under ett år. Vattenkraften kan flytta sin produktion lite i tiden men flöden och dammnivåer begränsar hur mycket. Kärnkraften har mycket låga marginalkostnader och tjänar på att köra fullt under året.
Återstår då fossilkraftverken som ALLTID måste användas för att balansera tillgång och efterfrågan.
Detta betyder (som vanligt) att all ökning av elanvändningen medför en ökad fossilelproduktion. Varje annan produktionsökning med samma el-efterfrågan medför mindre fossilelproduktion, men om samtidigt en el-efterfrågan ökar (t.ex. ELektrolys-framställd vätgas)så sjunker inte fossilel-produktionen.

Alla satsningar som leder till minskad fossilförbrukning (för just den saken) men som leder till ökad elförbrukning är alltså nonsens så länge inte kärnkraft har ersatt ALL fossilframställd el.
För som bekant så fungerar inte ett storskaligt elförsörjningssystem med enbart sol och vind och vatten, om inte vattenkraften kan klara hela situationen vid mörker och vindstilla under den maxtid som sådana förhållanden råder. (Glöm det!)

[image]

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum