Avatar

MEM

av S-B A-son ⌂ @, Västkusten något söder om Gbg, fredag, december 03, 2021, 13:10 (167 dagar sedan) @ Seawolf


PPS H2 Green Steel planerar att etablera fabrik i Spanien. https://www.nyteknik.se/hallbar-industri/h2-green-steel-i-nytt-miljardprojekt-utomlands... DDS


Fabriken för att framställa "fossilfritt stål" använder vätgas. Denna skall framställas med Spansk El i en hydrolysprocess.

Elproduktionen i Spanien kommer från c:a 32% fossil och över 20% kärnkraft. Sol, vind, vatten och kärnkraft kör i princip fullt under ett år. Vattenkraften kan flytta sin produktion lite i tiden men flöden och dammnivåer begränsar hur mycket. Kärnkraften har mycket låga marginalkostnader och tjänar på att köra fullt under året.
Återstår då fossilkraftverken som ALLTID måste användas för att balansera tillgång och efterfrågan.
Detta betyder (som vanligt) att all ökning av elanvändningen medför en ökad fossilelproduktion. Varje annan produktionsökning med samma el-efterfrågan medför mindre fossilelproduktion, men om samtidigt en el-efterfrågan ökar (t.ex. ELektrolys-framställd vätgas)så sjunker inte fossilel-produktionen.

Alla satsningar som leder till minskad fossilförbrukning (för just den saken) men som leder till ökad elförbrukning är alltså nonsens så länge inte kärnkraft har ersatt ALL fossilframställd el.
För som bekant så fungerar inte ett storskaligt elförsörjningssystem med enbart sol och vind och vatten, om inte vattenkraften kan klara hela situationen vid mörker och vindstilla under den maxtid som sådana förhållanden råder. (Glöm det!)

[image]

Helt korrekt och tack. Tack vare MPs, Cs, Ss och Vs miljöregering väljer bolaget att flytta delar av sin kommande produktion från ett land med tveksam tillgång på el till ett land som bygger sin elproduktion på en mix av olika teknologier där fossilkraft står för en stor del.

Mvh Sven-Barry

--
アルバム「ヴェイパー・ドローイングス」から 
póg mo thóin
sǝǝɹʇ ǝɥʇ uI ʇsol ʇoƃ 'ʇsǝɹoɟ ǝɥʇ puIɟ oʇ ǝɯɐɔ ǝʍ
ǝƃɐd ɹnoʎ oʇuo sIɥʇ ǝʇsɐd puɐ ʎdoɔ 'sʎɐs sɥIʇ ʇɐɥʍ ʇno ǝɹnƃIɟ oʇ ɥƃnouǝ ʇɹɐɯs ǝɹɐ noʎ ɟI
ผลการค้นหาคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ
नया साल मुबारक हो


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum