Avatar

Ett litet klipp ur en artikel...

av Håkan, Göteborg, tisdag, april 26, 2022, 17:58 (23 dagar sedan) @ Håkan
Ändrad av Håkan, tisdag, april 26, 2022, 18:15

...i slutet av mitt inlägg, ännu ett klipp ur en artikel och också detta ur bulletin och av samma orsaker bara ett klipp.

Men innan dess ett par länkar till artiklar, om det oerhörda som Ebba Busch efter några dagars mediedrev påstås ha i sitt partis program - att polisen borde skjuta skarpt in i folkmassor med kvinnor och barn.

En länk är från Göteborgs-Postens ledarsida i dag, och skribenten manar läsarna till att förhålla sig till vad som faktiskt sagts och i vilka sammanhang.

https://www.gp.se/ledare/stormen-kring-busch-%C3%A4r-svensk-debatt-i-ett-n%C3%B6tskal-1...

Den andra länken är från samma tidnings debattsida i dag, och skribenten manar läsarna till det motsatta, att i stället förhålla sig till det han med egna ord och utgjutelser påstår om det som sades i intervjun.

https://www.gp.se/debatt/med-sin-krigsretorik-g%C3%A5r-busch-h%C3%B6gerextremisters-%C3...

Och så kommer vi till klippet ur en artikel i bulletin, där ett av de typiska tricken för att påverka läsarna med sin egen agenda beskrivs, och klippet sammanfattar det.

Klippets början:
FAKTA
Utdrag ur Ekots intervju med Ebba Bush. (Av de fetade meningarna har SVT och andra redaktioner gjort ett sammanhängande citat.)
”Ebba Busch:

Vi har alltså minst hundra skadade poliser och den stora frågan som borde ställas nu är: Varför har vi inte minst hundra skadade islamister, hundra skadade kriminella, hundra skadade upprorsmakare? Vi har personer som tog till sten i syfte att döda svensk polis, i syfte att döda räddningstjänst, i syfte att döda – i vissa fall – sjukvårdspersonal. De borde vara de som är skadade, inte svensk polis.

Henrik Torehammar, Ekot:

Skulle det ha varit ett bra resultat om polisen hade skadat fler som begick dom här upploppen?

Ebba Busch:

Om det är det som krävs för att upprätthålla lag och ordning, om det är det som krävs för att säkerställa att i alla bostadsområden i Sverige så är det ytterst svensk polis som bestämmer, inte enskilda personer. Inte upprorsmakare, inte stenkastande våldsverkare, inte islamister. Där gäller svensk lag och de som är satta att upprätthålla den ordningen, de som är satta att ha det våldsmonopolet, det är svensk polis. Så frågan som borde ställas, det är ju: Varför sköts det inte skarpt? Och det är en fråga som svensk polisledning är svaret skyldig, och inte minst de regionala polisledningarna, som nu tog beslutet på vissa håll att inte gå tillbaka in, som gjorde att vi nu har en situation där svensk polis tvingades retirera när det borde ha varit våldsverkarna som borde ha kapitulerat under handen utav svensk polis. Och det har diskuterats kring eskalering, men i ett läge där någon vill döda den som står för att upprätthålla lag och ordning, för att skydda oss alla, oavsett vem och vilka vi är, då måste det vara möjligt för polisen att ytterst sett eskalera till den nivån som krävs.”
Klippets slut.

Just det där med att skapa en falsk bild genom att klippa och klistra är väl känt inom både politik och i debatter.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum