Avatar

Människors lika värde

av Pinja @, Västerås, fredag, oktober 06, 2023, 11:09 (258 dagar sedan) @ S-B A-son


Jag tror du på nåt sätt blandar ihop människors lika värde med åsiktsfrihet.

Sen är i alla fall min sanning att vänstern, vilka det nu är, inte alla sossar i alla fall, värnar om sitt eget röstboskap. Man spred ju idén utomlands om att till Sverige kan du komma och ta del av allehanda bidrag och sen hade man ingen åsikt om hederskultur, våldsyttringar eller andra stolleprov. Dessutom är det inte bara vänstern, utan även moderaterna under Reinfeldt som uppmuntrade en exempellöst stor invandring UTAN att ha ens tillstymmelse till plan.

Mvh Sven-Barry

Nja, dom två kan jag nog hålla isär. Men mitt resonemang låg på ett mer filosofiskt plan höljt över dagspolitiken. Hur ska man i praktiken definiera "människors lika värde"? Vänstern har det ju till följd av sin grundläggande missuppfattning om samhälleliga resursers upphov, lätt för sig. Det är klart att man ska ge allt till alla. Men det var knappast vad Thomas Jefferson hade i tankarna när han skrev sina berömda ord om "pursuit of happiness" osv. Snarare avsåg han att samhället ska ge alla rätten att vara sin egen lyckas smed, än att överräcka lyckan i form av materiella resurser. I ett modernt samhälle måste förstås ändå en viss resursöverföring och utjämning ske, och jag tror inte att vänstern, trots sin retorik, i allmänhet anser att dessa transaktioner ska ske utan avseende på nationsgränser. I praktiken HAR alltså människor olika värde vad gäller de materiella resurser de kan påräkna från samhället. Det är ju detta som bl.a. SD velat påpeka, utan att för den skull förneka människorna deras "Jeffersonska" rättigheter. Vänstern å sin sida gör ingen skillnad på de båda i sin retorik, vilket oundvikligen leder till hyckleri. Nu är det ju lite synd att det inte finns någon vänsterplankör kvar här på planket som kunde förklara hur man tänker? Men jag vill alltså hävda att vänsterns myckna tal (och även skrik) om alla människors lika värde i mångt och mycket är hyckleri.

Pinja


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum