Avatar

Mer att läsa på temat Cecilia Wikström

av Håkan, Göteborg, torsdag, mars 14, 2019, 12:48 (347 dagar sedan) @ S-B A-son

Kan du göra "copy&paste" och klistra in den här på ledarsidans artikel?

Skulle onekligen vara intressant vad de skrivit om sossarna, Ullenhag och Wikström.

Mvh Sven-Barry

Lite med tvekan men ändå, Sven-Barry, det här är texten. Det finns också inklippta dokument rörande utredningarna.
Klippet:
När Liberalernas Cecilia Wikström tvingades välja mellan sitt uppdrag som Europaparlamentariker och sina lukrativa extraknäck valde hon fel. Det är sorgligt av flera skäl skriver Lisa Pelling, Dagens Arena.
Även om Pelling inte skriver det rakt ut är ett av huvudskälen till de varma orden om Wikström att bägge representerar en migrationspolitik utan gränser. När nu Pelling motiverar sitt stöd till Erik Ullenhag är det av exakt samma skäl:
”Erik Ullenhag skulle med sin erfarenhet som ambassadör i flyktingkrisens Jordanien kunna göra en viktig, liberal insats i Europaparlamentet. Även om det blir svårt att fylla Cecilia Wikströms skor”.
Ullenhags prestation som ambassadör i Amman, Jordanien, har kantats av omfattande försäljning av visum. Ambassaden i Amman var en av de ambassader som 2018 granskades av Riksrevisionen Granskningen visar även bland annat att:
utlandsmyndigheterna utreder sig själva vid misstankar om oegentligheter,
det saknas krav på kontrollrutiner i handläggningen av migrationsärenden,
inspektioner av utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet sker sällan,
lokalanställda vid utlandsmyndigheterna inte utbildas systematiskt om oegentligheter, och
information om hur misstänkta oegentligheter ska anmälas saknas på utlandsmyndigheternas webbplatser
– Ett av de största problemen är att utlandsmyndigheterna själva utreder misstänkta oegentligheter. Därmed är risken stor att anmälningar avvisas för tidigt, eller inte blir utredda i grunden, säger Ann-Mari Skorpen, projektledare för granskningen vid Riksrevisionen.
Totalt granskades 13 utlandsmyndigheter som varit berörda av anmälningarna. De flesta av dessa utlandsmyndigheter har berörts av en eller två anmälningar medan vissa berörts av fler. Majoriteten av anmälningarna har rört utlandsmyndigheter i Mellanöstern, Asien och Afrika. Flertalet anmälningar gäller påståenden om att personal vid utlandsmyndigheter kräver muta för att sökanden ska få intervjutid i viserings- och uppehållstillståndsärenden. Därutöver har anmälningarna gällt påståenden om krav på muta för att sökande ska få gynnande beslut i viserings- och uppehållstillståndsärenden, jäv i handläggningen av uppehållstillstånds- och viseringsärenden, felaktiga avgifter i uppehållstillståndsärenden, försvunna viseringsmärken, viseringsbeslut som har fattats på oriktiga grunder och otillåtna slagningar i Migrationsverkets ärendehanteringssystem.
Sveriges Radio har tidigare rapporterat om oegentligheterna vid i synnerhet ambassaden i Amman de senaste åren. Vars ambassadör Erik Ullenhag nu förs fram av socialdemokraternas tankesmedja Dagens Arena som den mest lämpade partiledarkandidaten för Liberalerna.
Slut klipp.

Annars rekommenderar jag återigen att sätta in några hundralappar och bli plussare, om man bryr sig mer om vad som skrivs än var, då det finns mycket läs- och tänkvärt på ledarsidorna.se som sällan eller aldrig skrivs i så kallade etablerade media.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum