Avatar

Mer att läsa på temat Cecilia Wikström

av Håkan, Göteborg, lördag, mars 16, 2019, 16:09 (189 dagar sedan) @ Pinja

Några kommentarer som utlovats, Pinja och andra, till artikeln.

I Februari 2018, ett år innan partirådet först skulle nominera och därefter fastställa EU-listan för 2019 års val, kom ett pressmeddelande om Cecilia Wikströms inval till styrelsen i Beijer Alma och i Juni 2018 kom ett pressmeddelande om invalet i styrelsen till Elekta.

Inget nämns om hennes ersättningsnivåer i dessa pressmeddelanden och ingen information ges till partimedlemmar, inte ens till partirådet - det får de som är intresserade skaffa sig genom att läsa företagens årsredovisningar och för just Cecilia Wikströms del blir detta möjligt att läsa först i den årsredovisning som kommer efter hennes inval vilket kan bli allt mellan månaden efter och ett år senare.

Provvalet inför detta års nomineringar vann hon med "förkrossande" siffror, det var alltså inte enhälligt. Men i nomineringen blev hon enhälligt etta, dvs 100% vilket inte ens regimen i Nordkorea klarar att uppnå, detta naturligtvis sagt utan jämförelser i övrigt.

Men det säger ändå något om partidisciplinen, det fanns ledamöter bland de cirka etthundra som velat ha en annan på förstaplatsen, men i slutomgången valde de partilinjen.

Kanske såg de på liknande sätt, som nu sent omsider partistyrelsen och stora delar av befolkningen, intressekonflikten mellan nationellt skattefinansierat uppdrag med offentlig insyn i allt - och styrelseuppdrag i aktiebolag där det är lagstadgat för styrelsen att enbart se till bolagets intressen och utan någon offentlig insyn.

De avslutande orden i artikeln om gånga tiders politiker är utan relevans till dagens Sverige, de som nämns bedrev egen verksamhet och i en tid utan dagens globala situation och innan EU blev en dominerande faktor för Sverige, men det han säger om politiska broilers ligger det mycket i.

Vad är han själv i denna kontext, någon som vet?

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum