Avatar

En mycket tankeväckande artikel...

av Håkan, Göteborg, måndag, september 23, 2019, 14:55 (154 dagar sedan) @ Seawolf

Ännu en skribent som inte klarar att tänka utanför boxen. När hon tänker strängare straff ser hon USA:s kriminalpolitik och dess konsekvenser. Som om det inte kunde finnas blandformer.
I enlighet med den klassiska iakttagelsen att utvecklingar följer "tes-antites-syntes", så bör svensk kriminalpolitik tillämpa syntes: Initial återanpassningsansträngning, därefter sträng och olyxig förvaring med erbjudande om förbättringsansträngningar, och slutligen permanent, hermetisk, superbillig och besöksfri förvaring av ohjälpliga fall.

Det var tvärtom just en tanke utanför boxen hon gav uttryck för, Seawolf, att hårdare dvs längre straff har konsekvenser på flera områden och det hon nämner har jag inte sett i diskussionerna tidigare.

Din modell skulle förstärka detta, och det är möjligt att det ändå är vad som behövs för att vända utvecklingen, och Paulina Neuding skriver ungefär så också.

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum