Avatar

En mycket tankeväckande artikel...

av Seawolf @, måndag, september 23, 2019, 17:36 (154 dagar sedan) @ Håkan

Ännu en skribent som inte klarar att tänka utanför boxen. När hon tänker strängare straff ser hon USA:s kriminalpolitik och dess konsekvenser. Som om det inte kunde finnas blandformer.
I enlighet med den klassiska iakttagelsen att utvecklingar följer "tes-antites-syntes", så bör svensk kriminalpolitik tillämpa syntes: Initial återanpassningsansträngning, därefter sträng och olyxig förvaring med erbjudande om förbättringsansträngningar, och slutligen permanent, hermetisk, superbillig och besöksfri förvaring av ohjälpliga fall.


Det var tvärtom just en tanke utanför boxen hon gav uttryck för, Seawolf, att hårdare dvs längre straff har konsekvenser på flera områden och det hon nämner har jag inte sett i diskussionerna tidigare.

Din modell skulle förstärka detta, och det är möjligt att det ändå är vad som behövs för att vända utvecklingen, och Paulina Neuding skriver ungefär så också.

Håkan

Nej, hon är totalt inlåst i den svenska kriminalbox som bara ältar om risker med hårdare straff och nödvändigheten av eviga försök till återanpassning. Det faktum att hon har kommit på att varna för "gettofiering" bringar henne inte en millimeter utanför denna box.
Hon verkar inte ensam därinne, om man så säger. De därinne ser inget utanför, utan tolkar små varianter av boxinnehållet som om de tillhörde områdena utanför.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum