Avatar

Curt Nicolin

av Seawolf @, måndag, januari 06, 2020, 16:16 (211 dagar sedan) @ Pinja

Begreppen Kapitalism och Socialism är praktexempel på hur "ordets makt över tanken" leder till olämplig, ineffektiv och dålig samhällsstyrning.
Homo Sapiens har sedan urminnes tider samverkat med sina grannar, och det har i samband med detta skapats samarbetsprojekt som ägs och drivs av de berörda. T.ex. för bevattning, byggande av vägar runt byn osv. I dagens Sverige finns detta i formen samfälligheter, som kan sägas vara små minisamhällen för ett begränsat ändamål, men som ändå är obligatoriskt att var med i för de som har nytta av ändamålet. Samfälligheten är alltså ett kollektivt ägande, utan att för den sakens skull betraktas varken som en socialistisk eller kapitalistisk inrättning. Verksamheten i en samfällighet bedrivs dels via eget arbete, dels med att hyra in entrepenörer av olika slag, för drift, underhåll och investeringsprojekt. Men samfällighetens egendom säljs INTE ut till entrepenörerna. Inte heller ställer samfälligheten krav på att allt arbete skall utföras med egna anställda.
Felet med den svenska socialismen är och har varit att man vill förstatliga allt, och sen bedriva all verksamhet med endast egna anställda.
Felet med den svenska kapitalismen har varit att man i sin iver att avförstatliga Sverige har sålt ut både långvarigt och mödosamt och med skatter betalda anläggningar och verksamheten. Eftersom det i många fall är ekonomiskt omöjligt att bygga upp parallella anläggningar (tänk järnväg, elnät, fjärrvärme, vägnät, hamnar osv) så har man alltså stulit medborgarnas anläggningar och sålt dem till aktörer som får monopol.
Den rätta kapitalistiska inriktningen, förankrad i tusentals år av samfällighetsprinciper, hade varit att behållit ägandet men lagt ut aktiviteterna på entrepenader till sinsemellan konkurrerande företag.

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum