Avatar

Curt Nicolin

av Håkan, Göteborg, tisdag, januari 07, 2020, 15:10 (216 dagar sedan) @ Seawolf

Läs igen.
Jag påstår inte att samtliga exempel jag nämner har gjorts, de är exempel på saker som inte skall säljas ut. (En del har sålts, t.ex. kommunala hamnar har sålts till Viamare. Många kommunala elnät har sålts ut.)

Du behöver begrunda sånt du läser lite mera.
Jag har i inlägget gjort en betraktelse över företeelser.
Du läser det som om det skulle vara en uppräkning av faktiska svenska förhållanden.
Är det för mycket begärt av din läsförståelse och abstraktionsförmåga att inse skillnaden?


Jag skrev att jag kan ha fel på någon punkt och bad att i så fall få veta det, Seawolf, och det fick jag ju på ditt eget lilla sätt.

Beträffande synpunkterna på mina förmågor så får var och en läsa det du skrev och fundera.

"Eftersom det i många fall är ekonomiskt omöjligt att bygga upp parallella anläggningar (tänk järnväg, elnät, fjärrvärme, vägnät, hamnar osv) så har man alltså stulit medborgarnas anläggningar och sålt dem till aktörer som får monopol."

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum