Avatar

Farron Balanced

av Seawolf @, söndag, december 27, 2020, 22:33 (22 dagar sedan) @ Håkan
Ändrad av Seawolf, söndag, december 27, 2020, 22:43

Bifogar två bilder som visar varför Kina m.fl. Asiatiska länder kommer att konkurrera ut västvärlden i allmänhet och Sverige i synnerhet.

Sverige:
[image]

Kina:
[image]

Bifogar även en återblick till våra tidigare betraktelser av detta slag.
"
Ett svenskt och ett japanskt företag bestämde sig för att utkämpa en årlig roddtävling med åttamannalag
Bägge manskapen tränade länge och när det var dags för tävlingen var båda lagen i absolut toppform…..men japanerna vann med över 1000 meter !
Efter nederlaget var moralen i botten hos det svenska företaget. Högsta ledningen beslutade att nästa år skulle man vinna, och tillsatte därför en projektgrupp som skulle undersöka problemet.
Projektgruppen upptäckte efter mycket analyserande, att japanerna hade sju man till att ro,och en man till att styra, medan det svenska laget hade en man som rodde,och sju som styrde.
I denna krissituation visade den svenska företagsledningen prov på avsevärd handlingskraft. Man engagerade genast en konsultfirma som skulle undersöka strukturen i det svenska laget. Konsultfirman kom efter flera månaders arbete fram till att det var för många som styrde,och för få som rodde.
Mot bakgrund av konsulternas rapport genomfördes omedelbara förändringar i den svenska lagstrukturen…nu hade man fyra styrmän, två överstyrmän, en styrledare och en roddare.
Dessutom införde man ett poängsystem för att motivera roddaren.."vi måste utvidga hans arbetsområde och ge honom mera ansvar."
Året efter vann japanerna med över 2000 meter.
Det svenska bolaget avskedade roddaren med hänvisning till dålig arbetsprestation,..men betalade dock ut en bonus till företagsledningen som uppskattning för de stora ansträngningar den lagt ned.
Konsultfirman utarbetade en ny analys, varvid man drog slutsatsen att man valt rätt taktik,och att motivationen också var god,och att det alltså måste vara materialet som behövde förbättras.

Idag är det svenska företaget ifärd med att utveckla en ny båt..??"
"
I sverige skriver alla de 7 administratörerna ned hyllmeter efter hyllmeter med arbetsprocessbeskrivningar enligt ISO-standard som reglerar i detlaj hur den ensamme roddaren skall utföra sina rörelser, och inrättar IT-system där samme roddaren efter varje årtag efter en mödosam inloggning i ett skittrögt och makabert opedagogiskt IT-system med absolut horribla och opedagogiska manualer skall dokumentera hur just det årtaget blev utfört, och ifall det inte överensstämde exakt med processbeskrivningen skall en avvikelserapport skrivas.
(ISO-metoden)

De japanska roddarna uppmuntras att var och en för sig använda sin förmåga och kreativitet att utforma sina årtag så var och en kan prestera bäst och att rörelserna stämmer sinsemellan. (Kaizen-metoden)"

"
Om vi nu verkligen skall köra HELA verklighetsbeskrivningen till vägs ände, så är den att svenskarna konstaterar att roddarens intjäningsbehov per timme är 10000 kr (på grund av företagets höga overheadkostnader, administrationernas kostnader fördelas ut på de timmar som de som jobbar med produktion åstadkommer), och att det är "produktivitetshöjande" att avskeda roddaren samt två av administratörerna och i stället köpa rodden från Llllll (ett avlägset land med skitlåga löner). Därvid ställer man inga krav på att alla processbeskrivninganrna skall följas (hur skulle man kunna det, det är ju ett annat företag). Därefter sätter 3 Lllllll:er igång att utföra roddarens arbete, för de är mindre till växten och orkar inte ro lika hårt.
4 av de 5 kvarvarande adminstratörerna övergår då att bli s.k. "blängare" som far som skottspolar fram och tillbaka (via exotiska länders utomordentlga flygmaskiner med särskilt tjusiga flygvädinnor och oerhört lyxiga hotell) till Llllll för att säkerställa att rodden trots allt funkar."

--
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it."


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum