Avatar

Adam Cwejman sätter bättre ord än jag kunde...

av Håkan, Göteborg, torsdag, januari 07, 2021, 19:35 (11 dagar sedan) @ Pinja

Ursäkta inbrytning. NMR intresserar mig inte alls, med däremot är det intressant med epiteten på den traditionella politiska höger-vänster skalan som kastas omkring i debatten. Inte bara här på Planket.

Den traditionella politiska höger-vänster skalan betecknar ungefärligt hur stort ingrepp man önskar sig att samhället skall göra i individens liv, på bekostnad av det egna fria valet. Den vänsterextrema kommunismen lämnar mycket lite utrymme för individen. Den ultra konservativa nattväktarstaten lämnar å andra sidan i stort sett allt utom några få "säkerhetsuppgifter" till individen själv. Utrymmet dom emellan är det som är politikens spelplan.

Hur skall man då placera nationalistiska partier på denna skala? Är det rätt att kalla dem höger extrema? Nej, det är helt fel. Alla nationalistiska partier förfäktar en mycket hög grad av statlig inblandning samhälleliga frågor. Inte bara i ekonomin, utan även i frågor som kulturpolitik etc. Det var därför helt följdriktigt av de tyska nazisterna att kalla sig national-socialister. De var i hög grad vänster-radikala, fastän just den socialistiska grundidén om samhällets ägande av produktionsmedlen saknades i deras ideologi. Däremot ansåg man likafullt att staten oavsett att man inte ägde ett företag ändå skulle ha den högsta bestämmanderätten över det. Man fäste också stor vikt vid etnicitet. Andra än vissa (arier) fick i princip inte existera, och likvideras i miljontal. Ett större vänsterextremistiskt ingrepp i individens liv går inte att tänka sig.

Hur ska man då placera in dagens SD på vänster-höger skalan. Är SD verkligen ett höger extremistiskt parti. Nej verkligen inte. SD har lämnat många av de gamla nazistiska idéerna bakom sig, men man kan fortfarande se spår av dem i t.ex. deras kulturpolitik, och motståndet mot EU. I ekonomiska frågor är de ganska konservativa, liksom t.ex. i abortfrågan. Däremot har man en likartad syn som socialdemokraterna på socialpolitiska frågor. Den stora skiljelinjen är invandringspolitiken, och den går inte lika lätt att passa in på höger-vänster skalan. Om man ändå ska göra det, måste viljan att från statligt håll hårt styra och sortera individerna som ska få invandra betecknas som vänsterextrem. Jag skulle placera SD strax till höger om s, men till vänster om L, KD och m. (c är så vämjeliga att jag inte ens vågar tänka på dem)

Pinja

Mycket intressant i det du skriver, Pinja, även om jag inte ser allt på samma sätt men en hel del.

Det jag speciellt funderar på är att de som brukar benämnas högerextrema, eller med ett ännu lite starkare ord högerextremister, nu i stället sägs vara längst till vänster på skalan.
Så som Sven-Barry placerade NMR, vilket jag undrade över.

Om folkmorden under hitlertiden var ett vänsterextremistiskt folkmord tror jag en hel del historieböcker behöver revideras, detta naturligtvis sagt som sarkasm gentemot de som tvingar fram sådant från identitetsvänsterhåll.

Hur ska folkmorden i Sovjetunionen under stalintiden då beskrivas? Också som vänsterextremism?
Och finns det några liknande stora brott mott mänskligheten som begåtts av högerextremistiska, om till och med NMR är vänster?

Jag frågar inte för att få några djupare analyser, men vill någon så OK, jag är endast undrande över att till exempel Jimmie Åkesson framställs som ledare för ett parti närmast S i sitt partiprogram...

Håkan


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum